Education

Bijscholing voor geplaatste ondersteuners

Drie miljoen euro is uitgetrokken voor de bijscholing van geplaatste medewerkers, blijkt uit de reorganisatieplannen. Het geld is vooral bestemd voor ondersteuners die nog niet geheel voldoen aan de eisen van hun nieuwe functie, en die achterstand binnen een jaar moeten inhalen.

Een nieuw loopbaanbeleid moet geplaatste medewerkers stimuleren om regelmatig van baan te wisselen.

De ondernemingsraad kreeg de ‘adviesaanvraag’ woensdag overhandigd. In het toegevoegde gedeelte staat beraamd hoeveel de overgangsfase van oude naar nieuwe ondersteunersorganisatie zal kosten: dit jaar 13,4 miljoen euro, in 2006 6,8 miljoen euro. Extra lasten van TU Mobiel zijn buiten beschouwing gelaten. Uit een business case blijkt dat de reorganisatie vanaf 2007 veel geld zal opleveren. Dat jaar moeten ook het aantal wetenschappelijke medewerkers en het aantal ondersteuners op het gewenste niveau van respectievelijk 2519 en 1704 mensen zijn gebracht.

Tussen het plaatsingsbesluit en het ‘ingaan van de boventalligheid’ zit drie maanden, daarna hebben boventallige ondersteuners maximaal een jaar om met hulp van TU Mobiel een nieuwe baan te zoeken. Wie begin oktober 2005 de brief over plaatsing ontvangt, moet dus uiterlijk 1 januari 2007 een andere baan hebben gevonden. TU Mobiel zal in principe ook ondersteuners die een eigen bedrijf willen beginnen ondersteuning bieden. Volgens het rapport zullen niet-geplaatste ondersteuners soms toch nog even moeten doorwerken in hun oude functie.

Een greep uit de ‘volksverhuizingen’: tussen oktober 2005 en januari 2006 verhuizen de domeinen personeel en organisatie, finance and control en bestuurlijke en managementondersteuning naar de vijfde verdieping van civiele techniek. Ict gaat in oktober naar het IO-gebouw. Marketing en communicatie verhuist al in juli naar de bibliotheek.

Negen pagina’s zijn ingeruimd voor de ‘oud/nieuw-vergelijking’. Bij elk domein staat per onderdeel aangegeven of de functies ‘oud’ of ‘nieuw’ zijn. Het gaat om voorlopige conclusies. De or vindt dat van een nieuwe functie slechts sprake is als inhoud en functie-eisen veranderen, het college van bestuur legt sterker de nadruk op de ‘veranderde context’.

Vorige week woensdag maakte de or bezwaren tegen de hoge inschaling van de facultaire coördinatoren . vaak zullen dat de huidige facultaire hoofden zijn. “De functie is veranderd, het salaris niet. Een slecht voorbeeld voor de rest van de organisatie”, meende Sjoerd Dijkstra, voorzitter van de OOD-commissie van de or. Collegevoorzitter Van Luijk benadrukte niet de indruk te willen wekken dat ‘de chiefs blijven zitten, en de indianen weg moeten’. Omwille van de continuïteit was toch voor deze oplossing gekozen. “Na de overgangsperiode kijken we er opnieuw naar.” (JP)

www.ood.tudelft.nl

Het geld is vooral bestemd voor ondersteuners die nog niet geheel voldoen aan de eisen van hun nieuwe functie, en die achterstand binnen een jaar moeten inhalen. Een nieuw loopbaanbeleid moet geplaatste medewerkers stimuleren om regelmatig van baan te wisselen.

De ondernemingsraad kreeg de ‘adviesaanvraag’ woensdag overhandigd. In het toegevoegde gedeelte staat beraamd hoeveel de overgangsfase van oude naar nieuwe ondersteunersorganisatie zal kosten: dit jaar 13,4 miljoen euro, in 2006 6,8 miljoen euro. Extra lasten van TU Mobiel zijn buiten beschouwing gelaten. Uit een business case blijkt dat de reorganisatie vanaf 2007 veel geld zal opleveren. Dat jaar moeten ook het aantal wetenschappelijke medewerkers en het aantal ondersteuners op het gewenste niveau van respectievelijk 2519 en 1704 mensen zijn gebracht.

Tussen het plaatsingsbesluit en het ‘ingaan van de boventalligheid’ zit drie maanden, daarna hebben boventallige ondersteuners maximaal een jaar om met hulp van TU Mobiel een nieuwe baan te zoeken. Wie begin oktober 2005 de brief over plaatsing ontvangt, moet dus uiterlijk 1 januari 2007 een andere baan hebben gevonden. TU Mobiel zal in principe ook ondersteuners die een eigen bedrijf willen beginnen ondersteuning bieden. Volgens het rapport zullen niet-geplaatste ondersteuners soms toch nog even moeten doorwerken in hun oude functie.

Een greep uit de ‘volksverhuizingen’: tussen oktober 2005 en januari 2006 verhuizen de domeinen personeel en organisatie, finance and control en bestuurlijke en managementondersteuning naar de vijfde verdieping van civiele techniek. Ict gaat in oktober naar het IO-gebouw. Marketing en communicatie verhuist al in juli naar de bibliotheek.

Negen pagina’s zijn ingeruimd voor de ‘oud/nieuw-vergelijking’. Bij elk domein staat per onderdeel aangegeven of de functies ‘oud’ of ‘nieuw’ zijn. Het gaat om voorlopige conclusies. De or vindt dat van een nieuwe functie slechts sprake is als inhoud en functie-eisen veranderen, het college van bestuur legt sterker de nadruk op de ‘veranderde context’.

Vorige week woensdag maakte de or bezwaren tegen de hoge inschaling van de facultaire coördinatoren . vaak zullen dat de huidige facultaire hoofden zijn. “De functie is veranderd, het salaris niet. Een slecht voorbeeld voor de rest van de organisatie”, meende Sjoerd Dijkstra, voorzitter van de OOD-commissie van de or. Collegevoorzitter Van Luijk benadrukte niet de indruk te willen wekken dat ‘de chiefs blijven zitten, en de indianen weg moeten’. Omwille van de continuïteit was toch voor deze oplossing gekozen. “Na de overgangsperiode kijken we er opnieuw naar.” (JP)

www.ood.tudelft.nl

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.