Education

Bestuurscolleges steunen MUB

De colleges van bestuur van de universiteiten staan achter het wetsvoorstel voor de nieuwe bestuursstructuur. Dat hebben zij in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

br />
Het wetsvoorstel voor de modernisering van de universitaire bestuursstructuur (afgekort MUB) ,,bevordert de slagvaardigheid van het bestuur”, schrijft voorzitter Meijerink van de vereniging van universiteiten VSNU namens de colleges. De invloed van studenten zal volgens hem ,,niet aan gewicht inboeten”.

Minister Ritzen heeft het wetsvoorstel eind vorige week naar de Tweede Kamer gestuurd, vergezeld van een positief advies van de Raad van State. Het wetsvoorstel houdt onder meer in dat de colleges van bestuur een sterkere rol krijgen in het bestuur van de universiteit; universiteits- en faculteitsraden raken een deel van hun bevoegdheden kwijt.

Ritzen heeft in de laatste versie van het wetsvoorstel een nieuw orgaan geïntroduceerd dat het college van dekanen moet vervangen. Er komt nu een college van hoogleraren, met de rector-magnificus als voorzitter, dat de academische taken van het college van dekanen (promoties en eredoctoraten en het adviseren over onderwijs en onderzoek) overneemt. (HOP/H.Ob.)

De colleges van bestuur van de universiteiten staan achter het wetsvoorstel voor de nieuwe bestuursstructuur. Dat hebben zij in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

Het wetsvoorstel voor de modernisering van de universitaire bestuursstructuur (afgekort MUB) ,,bevordert de slagvaardigheid van het bestuur”, schrijft voorzitter Meijerink van de vereniging van universiteiten VSNU namens de colleges. De invloed van studenten zal volgens hem ,,niet aan gewicht inboeten”.

Minister Ritzen heeft het wetsvoorstel eind vorige week naar de Tweede Kamer gestuurd, vergezeld van een positief advies van de Raad van State. Het wetsvoorstel houdt onder meer in dat de colleges van bestuur een sterkere rol krijgen in het bestuur van de universiteit; universiteits- en faculteitsraden raken een deel van hun bevoegdheden kwijt.

Ritzen heeft in de laatste versie van het wetsvoorstel een nieuw orgaan geïntroduceerd dat het college van dekanen moet vervangen. Er komt nu een college van hoogleraren, met de rector-magnificus als voorzitter, dat de academische taken van het college van dekanen (promoties en eredoctoraten en het adviseren over onderwijs en onderzoek) overneemt. (HOP/H.Ob.)

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.