Education

Behandeling TU-begroting in teken van reorganisatie

Het reorganisatiespook dat door de universiteit waart, zet ook in de TU-begroting voor 1997 duidelijk zijn voetsporen. De TU verwacht volgend jaar 11,5 miljoen gulden meer uit te geven aan uitkeringen na ontslag en sociale begeleidingsregelingen.

Ook voor de modernisering van de ondersteunende diensten wordt een beroep gedaan op de TU-kas.

Hoewel de stellingen nog niet zijn betrokken, ziet het er wel naar uit dat bij de behandeling van de begroting, aanstaande woensdag in de universiteitstraad, nog een robbertje gevochten wordt. De raad, die het huishoudboekje woensdag voor de laatste keer mag goedkeuren – vanwege de invoering van de MUB, bleek deze week in de commissie financiën en planning redelijk eensgezind in zijn bedenkingen over een aantal uitgaven uit de grote TU-pot.

Zo zetten de grote fracties vraagtekens bij de besteding van de zogeheten ARTD-gelden (voorheen commissie-Beek). Aangezien de paradepaardjes van het TU-onderzoek – verzameld in DIOC’s – pas in april van start gaan, menen zij dat het totale bedrag van veertien miljoen gulden in 1997 nog niet aan de orde is.

Ook maken de meeste fracties zich zorgen over de ‘voortdurende uitgaven’ voor de reorganisatie van het Bureau en de modernisering ondersteunende diensten (MOD). Naast een ‘knelpunt’ van één miljoen gulden voor de vacatures in de collegestaf en een extra, externe accountant, vraagt operatie-MOD in ’97 vier miljoen gulden aan investering. Wat de fracties daarbij het meest dwarszit is dat het college van bestuur niet aannemelijk maakt wat de TU nou met de hele operatie bespaart.
Arbeidsplaatsen

Daarnaast willen de fracties ‘een gedegen onderbouwing’ bij de verwachte, hogere uitgaven voor ontslaguitkeringen en sociale begeleiding. Waarmee de partijen hopen te bereiken dat het cvb nu eens uitspreekt hoeveel arbeidsplaatsen nu feitelijk in de reorganisatie op de tocht staan.

Volgens de faculteiten gaat hun personeelsbezetting in 1996 met 1,7 procent omlaag, maar genomen over een aantal jaren spreken de absolute getallen duidelijker taal. Telde de TU in 1994 gemiddeld nog 4.825 voltijds arbeidsplaaten (fte’s), een jaar later zakte het getal naar 4.735. Voor dit jaar staat de tikker op 4.514, terwijl voor volgend jaar wordt uitgegaan van 4.493 fte’s.

In grote lijnen ‘doet de TU het goed’, is de algemene teneur van de begroting. Er wordt weliswaar afgesloten met een tekort van 23 miljoen gulden, maar dat was afgesproken; de TU zou nu daadwerkelijk haar eerder aangelegde reserves (dik tweehonderd miljoen gulden) aanspreken. Andere belangrijke oorzaken voor het tekort zijn de invoering van het afschrijvingsregime en de centrale financiering van infrastructurele vernieuwingen.
Status aparte

Ook nieuw aan de begroting is dat de faculteitsbaten in ’97 voor het eerst worden bepaald op basis van het allocatiemodel,waarin alles draait om output en productiviteit dus de maat van de beloning dicteert. Grote slachtoffer daarvan – minus 1,5 miljoen – is nu de faculteit Wijsbegeerte en Technische Maatschappijwetenschappen. Die vraagt daarom om een status aparte en wil in overleg met het college tot een andere wijze van bekostiging komen.

Dat het college van bestuur centraal te veel geld afroomt, is nog steeds de grote klacht. Veel faculteiten wringen zich al enige jaren in de nodige bochten om toch weer een redelijk sluitende begroting te krijgen. Gevolg daarvan is regelmatig een terughoudender personeelsbeleid, wat vaak leidt tot minder aio-aanstellingen. Wat op zijn beurt weer nadelig is voor de onderzoeksoutput.

De zogenoemde onderzoekscapaciteit (gemeten in fte’s voor wetenschappelijk personeel) is inmiddels omgeslagen van groei naar krimp, meldt de begroting. Om daaraan toe te voegen: ,,Het is te hopen dat de faculteiten er snel in slagen hun vaste lasten en daarin met name de overhead te beperken.”

Niet gekrompen maar evenmin gestegen is de derde geldstroom. De meeste faculteiten verwachten in 1997 geen stijging meer in inkomsten uit contractreasearch (eindstand 105 miljoen). Een enkele faculteit gaat het voor de wind, maar voor het grootste deel lijkt de grens bereikt.

Henk Orsel

Het reorganisatiespook dat door de universiteit waart, zet ook in de TU-begroting voor 1997 duidelijk zijn voetsporen. De TU verwacht volgend jaar 11,5 miljoen gulden meer uit te geven aan uitkeringen na ontslag en sociale begeleidingsregelingen. Ook voor de modernisering van de ondersteunende diensten wordt een beroep gedaan op de TU-kas.

Hoewel de stellingen nog niet zijn betrokken, ziet het er wel naar uit dat bij de behandeling van de begroting, aanstaande woensdag in de universiteitstraad, nog een robbertje gevochten wordt. De raad, die het huishoudboekje woensdag voor de laatste keer mag goedkeuren – vanwege de invoering van de MUB, bleek deze week in de commissie financiën en planning redelijk eensgezind in zijn bedenkingen over een aantal uitgaven uit de grote TU-pot.

Zo zetten de grote fracties vraagtekens bij de besteding van de zogeheten ARTD-gelden (voorheen commissie-Beek). Aangezien de paradepaardjes van het TU-onderzoek – verzameld in DIOC’s – pas in april van start gaan, menen zij dat het totale bedrag van veertien miljoen gulden in 1997 nog niet aan de orde is.

Ook maken de meeste fracties zich zorgen over de ‘voortdurende uitgaven’ voor de reorganisatie van het Bureau en de modernisering ondersteunende diensten (MOD). Naast een ‘knelpunt’ van één miljoen gulden voor de vacatures in de collegestaf en een extra, externe accountant, vraagt operatie-MOD in ’97 vier miljoen gulden aan investering. Wat de fracties daarbij het meest dwarszit is dat het college van bestuur niet aannemelijk maakt wat de TU nou met de hele operatie bespaart.
Arbeidsplaatsen

Daarnaast willen de fracties ‘een gedegen onderbouwing’ bij de verwachte, hogere uitgaven voor ontslaguitkeringen en sociale begeleiding. Waarmee de partijen hopen te bereiken dat het cvb nu eens uitspreekt hoeveel arbeidsplaatsen nu feitelijk in de reorganisatie op de tocht staan.

Volgens de faculteiten gaat hun personeelsbezetting in 1996 met 1,7 procent omlaag, maar genomen over een aantal jaren spreken de absolute getallen duidelijker taal. Telde de TU in 1994 gemiddeld nog 4.825 voltijds arbeidsplaaten (fte’s), een jaar later zakte het getal naar 4.735. Voor dit jaar staat de tikker op 4.514, terwijl voor volgend jaar wordt uitgegaan van 4.493 fte’s.

In grote lijnen ‘doet de TU het goed’, is de algemene teneur van de begroting. Er wordt weliswaar afgesloten met een tekort van 23 miljoen gulden, maar dat was afgesproken; de TU zou nu daadwerkelijk haar eerder aangelegde reserves (dik tweehonderd miljoen gulden) aanspreken. Andere belangrijke oorzaken voor het tekort zijn de invoering van het afschrijvingsregime en de centrale financiering van infrastructurele vernieuwingen.
Status aparte

Ook nieuw aan de begroting is dat de faculteitsbaten in ’97 voor het eerst worden bepaald op basis van het allocatiemodel,waarin alles draait om output en productiviteit dus de maat van de beloning dicteert. Grote slachtoffer daarvan – minus 1,5 miljoen – is nu de faculteit Wijsbegeerte en Technische Maatschappijwetenschappen. Die vraagt daarom om een status aparte en wil in overleg met het college tot een andere wijze van bekostiging komen.

Dat het college van bestuur centraal te veel geld afroomt, is nog steeds de grote klacht. Veel faculteiten wringen zich al enige jaren in de nodige bochten om toch weer een redelijk sluitende begroting te krijgen. Gevolg daarvan is regelmatig een terughoudender personeelsbeleid, wat vaak leidt tot minder aio-aanstellingen. Wat op zijn beurt weer nadelig is voor de onderzoeksoutput.

De zogenoemde onderzoekscapaciteit (gemeten in fte’s voor wetenschappelijk personeel) is inmiddels omgeslagen van groei naar krimp, meldt de begroting. Om daaraan toe te voegen: ,,Het is te hopen dat de faculteiten er snel in slagen hun vaste lasten en daarin met name de overhead te beperken.”

Niet gekrompen maar evenmin gestegen is de derde geldstroom. De meeste faculteiten verwachten in 1997 geen stijging meer in inkomsten uit contractreasearch (eindstand 105 miljoen). Een enkele faculteit gaat het voor de wind, maar voor het grootste deel lijkt de grens bereikt.

Henk Orsel

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.