Education

Barroso omzeilt gewetensvragen op dies

Het Europa dat voorzitter José Manuel Barroso van de Europese Commissie voor ogen staat, is vooral een economisch sterk Europa, en niet zozeer een duurzaam Europa.

Zoveel werd duidelijk op de 164ste dies van de TU Delft, waar Barroso gastspreker was. Barroso bepleit een modernisering van de Europese wetenschap. Maar een aantal scherpe gewetensvragen, gesteld door de Delftse collegevoorzitter ir. Hans van Luijk, liet de belangrijkste politicus van Europa goeddeels liggen.

Op het smetteloos georganiseerde 164ste verjaardagsfeestje van de universiteit zette Van Luijk de toon door een aantal pijnpunten bloot te leggen van de Lissabondoelstelling, het politieke voornemen om Europa om te vormen tot een geoliede, moderne kenniseconomie. Van Luijk wilde onder meer weten hoe het woordje ‘duurzaam’ nu precies versleuteld zit in de plannen. “Het gaat om meer dan rivaliteit tussen economische machten”, aldus Van Luijk, wijzend op de milieuproblemen en de groeiende wereldbevolking. “Lissabon is ook een duurzaamheidsstrategie. Dat punt wordt mijns inziens ernstig genegeerd.”

Eregast Barroso beantwoordde die vraag maar half, door te beklemtonen dat Brussel in elk geval vol inzet op onderzoek naar het energievraagstuk. Een opmerking, die de voorzitter van de Europese Commissie ter plekke aan zijn rede toevoegde: de officiële, aan de pers uitgereikte tekst rept niet over energieonderzoek, en noemt het woord ‘sustainable’ slechts één keer, en dan nog in de economische betekenis van het woord . ‘aanhoudende economische groei’. Ook op de vraag van Van Luijk hoe Barroso denkt te voorkomen dat de kennis uit onze kenniseconomie in aanbouw straks wegsijpelt naar het buitenland, wist Barroso geen duidelijk antwoord te geven.

Barroso somde nogmaals op wat er volgens de Lissabonstrategie in elk geval wél moet gebeuren. Universiteiten en bedrijven moeten meer samenwerken, er moet extra geld komen voor onderzoek en meer steun voor innovatieve bedrijfjes. Barroso bepleit ook een grotere vrijheid voor de universiteiten. “Zonder echte autonomie kunnen universiteiten noch reactief, noch ondernemend optreden. Idealiter zouden universiteiten de vrijheid en verantwoordelijkheid moeten hebben om hun eigen prioriteiten en programma’s op te zetten en hun eigen organisatie te bepalen.” Eerder had Van Luijk betoogd dat onderzoekers vandaag de dag lijden onder een keurslijf van papieren en reglementen.

De Europese kenniseconomie heeft een ernstig probleem, gaf Barroso volmondig toe. Zo wees de commissievoorzitter erop dat driekwart van de Europese studenten die in Amerika afstuderen, daar voorlopig liever blijft. “Om het verschil in financiering [van het hoger onderwijs] met de VS te dichten, zou Europa eigenlijk nog eens tienduizend euro per student per jaar moeten investeren”, aldus Barroso. “Vreemd. Zeker als je bedenkt dat de universiteit historisch gezien een Europees concept is.”

Toch ontwaart Barroso vooral een economisch probleem, en niet zozeer een milieu- of een bevolkingsprobleem. “We hebben groei nodig om de gezondheidszorg en de pensioenen te kunnen bekostigen”, zegt Barroso in een exclusief interview met Delta.
Pagina 07: Europa laat de echte problemen links liggen

Pagina 10: Barroso: ‘Als student was ik een radicale linkse activist’

www.tudelft.nl/dies

Zoveel werd duidelijk op de 164ste dies van de TU Delft, waar Barroso gastspreker was. Barroso bepleit een modernisering van de Europese wetenschap. Maar een aantal scherpe gewetensvragen, gesteld door de Delftse collegevoorzitter ir. Hans van Luijk, liet de belangrijkste politicus van Europa goeddeels liggen.

Op het smetteloos georganiseerde 164ste verjaardagsfeestje van de universiteit zette Van Luijk de toon door een aantal pijnpunten bloot te leggen van de Lissabondoelstelling, het politieke voornemen om Europa om te vormen tot een geoliede, moderne kenniseconomie. Van Luijk wilde onder meer weten hoe het woordje ‘duurzaam’ nu precies versleuteld zit in de plannen. “Het gaat om meer dan rivaliteit tussen economische machten”, aldus Van Luijk, wijzend op de milieuproblemen en de groeiende wereldbevolking. “Lissabon is ook een duurzaamheidsstrategie. Dat punt wordt mijns inziens ernstig genegeerd.”

Eregast Barroso beantwoordde die vraag maar half, door te beklemtonen dat Brussel in elk geval vol inzet op onderzoek naar het energievraagstuk. Een opmerking, die de voorzitter van de Europese Commissie ter plekke aan zijn rede toevoegde: de officiële, aan de pers uitgereikte tekst rept niet over energieonderzoek, en noemt het woord ‘sustainable’ slechts één keer, en dan nog in de economische betekenis van het woord . ‘aanhoudende economische groei’. Ook op de vraag van Van Luijk hoe Barroso denkt te voorkomen dat de kennis uit onze kenniseconomie in aanbouw straks wegsijpelt naar het buitenland, wist Barroso geen duidelijk antwoord te geven.

Barroso somde nogmaals op wat er volgens de Lissabonstrategie in elk geval wél moet gebeuren. Universiteiten en bedrijven moeten meer samenwerken, er moet extra geld komen voor onderzoek en meer steun voor innovatieve bedrijfjes. Barroso bepleit ook een grotere vrijheid voor de universiteiten. “Zonder echte autonomie kunnen universiteiten noch reactief, noch ondernemend optreden. Idealiter zouden universiteiten de vrijheid en verantwoordelijkheid moeten hebben om hun eigen prioriteiten en programma’s op te zetten en hun eigen organisatie te bepalen.” Eerder had Van Luijk betoogd dat onderzoekers vandaag de dag lijden onder een keurslijf van papieren en reglementen.

De Europese kenniseconomie heeft een ernstig probleem, gaf Barroso volmondig toe. Zo wees de commissievoorzitter erop dat driekwart van de Europese studenten die in Amerika afstuderen, daar voorlopig liever blijft. “Om het verschil in financiering [van het hoger onderwijs] met de VS te dichten, zou Europa eigenlijk nog eens tienduizend euro per student per jaar moeten investeren”, aldus Barroso. “Vreemd. Zeker als je bedenkt dat de universiteit historisch gezien een Europees concept is.”

Toch ontwaart Barroso vooral een economisch probleem, en niet zozeer een milieu- of een bevolkingsprobleem. “We hebben groei nodig om de gezondheidszorg en de pensioenen te kunnen bekostigen”, zegt Barroso in een exclusief interview met Delta.
Pagina 07: Europa laat de echte problemen links liggen

Pagina 10: Barroso: ‘Als student was ik een radicale linkse activist’

www.tudelft.nl/dies

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.