Education

Acht Nederlandse universiteiten in top 100 Leiden Ranking

Nederlandse wetenschappelijke publicaties hebben steeds meer invloed. Er staan dit jaar niet zes maar acht universiteiten in de CWTS Leiden Ranking, die citaties meet.

De TU Delft staat met plaats 148 bijna onderaan maar scoort wel wereldwijd de vierde positie wat de samenwerking met het bedrijfsleven betreft.


In tegenstelling tot andere wereldranglijsten kijkt het Leidse onderzoeksinstituut CWTS in zijn ranking alleen naar citatiescores: het aantal verwijzingen in de wetenschappelijke publicaties van anderen. De gedachte daarachter is eenvoudig: als een wetenschappelijke publicatie belangrijk is, zal iedereen ernaar verwijzen. Als het artikel weinig waard is, zakt het al snel weg in de vergetelheid.


De Universiteit Leiden is de Nederlandse koploper op positie 53, gevolgd door de Vrije Universiteit op 64. De Universiteit van Tilburg, die dit jaar voor het eerst in de ranglijst staat, is de laagst genoteerde Nederlandse universiteit (252), op aanzienlijke afstand van de TU Delft (148). Publicaties van de hoogst genoteerde Nederlandse universiteit behoren bijna veertig procent vaker tot de meest geciteerde publicaties van hun vakgebied dan publicaties van de laagst genoteerde Nederlandse universiteit.


De vooruitgang van de Nederlandse universiteiten is voor een deel te danken aan verbeteringen in de methodologie waardoor veel Chinese universiteiten er juist op achteruit zijn gegaan.


De top van de Leiden Ranking wordt nog altijd gedomineerd door Amerikaanse universiteiten. Het hoogst genoteerd is dit jaar de Rockefeller University, een private universiteit in New York met een relatief bescheiden aantal publicaties, die in het verleden niet opgenomen was in de Leiden Ranking. MIT, Harvard, UC Berkeley en Stanford, eindigen op posities twee tot en met vijf in de ranglijst.


De CWTS Leiden Ranking onderscheidt zich van andere universitaire ranglijsten door zich te beperken tot het meten van citatie-impact en wetenschappelijke samenwerking op basis van publicaties die in de Web of Science database zijn opgenomen. Publicaties buiten de internationale wetenschappelijke literatuur (bijvoorbeeld in niet-Engelstalige tijdschriften of in magazines voor een breed publiek) worden buiten beschouwing gelaten. Ook teruggetrokken publicaties worden niet meegenomen.


De citatie-impact hoeft overigens niet noodzakelijkerwijs samen te vallen met de daadwerkelijke wetenschappelijke impact, waarschuwen de samenstellers. Zo zijn er bijvoorbeeld aanwijzingen dat de citatie-impact van sommige universiteiten wordt beïnvloed door ‘kartels’ van wetenschappers die elkaars werk op oneigenlijke gronden veelvuldig citeren.


De Leiden ranking meet ook de samenwerking van universiteiten met het bedrijfsleven. Daar zijn Nederlandse universiteiten opvallend goed in. De TU Eindhoven is opnieuw wereldwijd koploper: vijftien procent van alle Eindhovense publicaties wordt in samenwerking met bedrijven geschreven. De TU Delft staat met dertien procent wereldwijd op positie vier.
Leiden 53 (58)

VU 64 (83)

Utrecht 77 (64)

UvA 81 (103)

Erasmus 85 (96)

Wageningen 93 (78)

TU Eindhoven 94 (94)

Radboud 97 (114)

Utwente 102 (111)

Maastricht 110 (123)

RUG 120 (139)

TU Delft 148 (164)

Tilburg 252 (-)

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.