Education

Acht miljoen minder voor bibliotheek TU

De bibliotheek van de TU krijgt voortaan acht miljoen euro minder van het ministerie van onderwijs. Dat is bijna de helft van het totale budget van 18,5 miljoen. “Behoorlijk shocking”, zei collegelid Anka Mulder tijdens een overleg met de studentenraad.


De korting zal gevolgen hebben voor de uitgaven aan onderwijs en onderzoek op de TU Delft, schrijft collegevoorzitter Dirk Jan van den Berg in een reactie aan de minister. Want de activiteiten voor de landelijke taak van de bibliotheek zijn volgens Van den Berg niet zomaar te stoppen. Daarvoor is de verwevenheid tussen interne en externe functies te groot.


In feite legt de minister alleen de TU een extra korting op van acht miljoen euro op de rijskbijdrage. Bovenop andere kortingen, schrijft Van den Berg. ‘Dat is niet te rechtvaardigen.’


In zijn brief noemt Van den Berg het voornemen van de minister ‘onacceptabel, gezien de hoge ambities van deze regering op het gebied van topsectoren en innovatie en de erkenning van de betekenis van wetenschap en technologie als bepalende concurrentiefactor voor onze economie.’


Het kabinet wil vanaf 2015 structureel tweehonderd miljoen euro schrappen aan subsidies voor onderwijs en wetenschap. Volgend jaar moet de eerste honderd miljoen zijn vrijgemaakt voor onder meer kwaliteitsverbetering van leraren en voor fundamenteel wetenschappelijk onderzoek.


In een toelichting aan de Tweede Kamer schrijft de minister onder meer dat via de subsidie voor de landelijke taak van de bibliotheek ‘een totaal aanbod van technisch-wetenschappelijke literatuur wordt geboden’. Niet alleen voor studenten, maar ook voor bedrijven en burgers. Daardoor is volgens de minister de collectie breder en dieper met een veel ruimer aanbod dan alleen voor de TU nodig zou zijn.


En, zo meldt de minister: samen met de koninklijke Bibliotheek en het e-Science research centre wordt gewerkt aan open access en digitalisering van alle wetenschappelijke literatuur en het opzetten van een centraal elektronisch documentatiesysteem. Grote bedrijven betalen marktconforme prijzen voor voorlichting en ondersteuning over kennis- en informatiemanagement.


Het ministerie gaat ervan uit dat de subsidiekorting zal worden gecompenseerd uit de eerste geldstroom, gezien de bijdrage die de bibliotheek levert aan het primaire proces van hogescholen en universiteiten.


Daarmee legt de minister de TU in feite een veel zwaardere bezuiniging op dan de andere universiteiten, meldt Van den Berg in zijn brief aan de minister. Hij vraagt haar de subsidie niet stop te zetten en wijst er op dat de bibliotheek vóór 1984, inclusief haar landelijke taak, vanuit de rijksbijdrage werd betaald. In 1984 werd een deel van die rijksbijdrage (eerste geldstroom) overgeheveld naar een aparte subsidie. Daarom is deze subsidie geen voordeel voor de TU, vindt Van den Berg.


Tot slot schrijft hij het ‘zeer onrechtvaardig te vinden als het beleid van de TU – eerst het geld hebben voor wij het uitgeven – tegen ons gebruikt zou worden.’ Hij doelt daarmee op de herijkingsoperatie waarmee de TU geld heeft vrijgemaakt voor investeringen in faciliteiten voor onderwijs en onderzoek.

 

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.