Education

AAG stopt met studentenraad

Studentenraadsfractie AAG doet niet mee met verkiezingen voor de studentenraad in mei. AAG zegt te weinig mankracht te hebben. De fractie vindt bovendien dat de andere studentenpartij, Oras, onvoldoende heeft meegewerkt.

De AAG-fractie houdt op te bestaan als het nieuwe studentenraadsjaar ingaat, aan het begin van het volgende studiejaar. Dat moment valt toevallig precies samen met het veertigjarige bestaan van AAG.

In januari besloot de fractie juist nog om wel mee te doen met de verkiezingen. Fractievoorzitter Diederik Lammerse zei toen in Delta voor drie zetels te willen gaan. Hij zei het belangrijk te vinden dat het tweepartijenstelsel blijft bestaan.

Nu de voorbereidingen voor de verkiezingen op gang zijn gekomen, maken hij en zijn fractiegenote een andere overweging. Nog steeds vindt de fractie dat de studentenraad zou moeten bestaan uit minimaal twee partijen. AAG denkt alleen dat zij ‘niet meer de standpunten en gevoelens van een substantieel deel van de studentenpopulatie vertegenwoordigt’, zo schrijft de fractie in een persbericht. ‘Dit onvoldoende mandaat maakt het onmogelijk om een winnende verkiezingscampagne op te zetten, omdat AAG niet meer over voldoende mankracht beschikt. Dit werd de afgelopen maanden bij het voorbereiden van de verkiezingscampagne steeds duidelijker.’ Het partijbestuur schaart zich achter het fractiebesluit.

Toch had AAG waarschijnlijk wel meegedaan aan de verkiezingen als de Oras-fractie had toegezegd mee te werken aan een flyer waarin de verschillen tussen beide partijen werden uitgelegd. ‘Oras heeft echter gedurende de afgelopen weken wisselende signalen over de flyer afgegeven: in eerste instantie stemde zij in, vervolgens weigerde zij, maar besloot daarna toch tot een geringe vorm van medewerking. Oras wilde echter geen concrete verschillen die het afgelopen jaar tussen de partijen naar voren kwamen in deze flyer naar buiten brengen’, stelt de fractie. Voor AAG viel hiermee een belangrijke voorwaarde voor deelname aan de verkiezingen weg.

Oras, dat het AAG-besluit zeer zegt te betreuren, vindt dat haar geen blaam treft. De fractie schrijft in een persbericht: ‘ORAS is van mening dat de voorwaarde van AAG voor deelname aan de verkiezingen . het uitdragen van verschillen via een ‘verschilflyer’ . niet de belangrijkste oorzaak voor het niet meedoen aan de verkiezingen kan zijn. Er zijn immers tal van andere manieren om de verschillen tussen beide partijen duidelijk te maken. Bovendien zijn beide partijen hierin niet afhankelijk van elkaar.”

Oras hecht niet zoveel belang aan de flyer als AAG. De fractie zegt het vanzelfsprekend te vinden dat partijen in verkiezingstijd hun verschillen duidelijk maken. Oras wil dat doen door studenten te wijzen op wat haar eigen positieve kanten zijn, ‘net als altijd’.

AAG gaat de komende maanden door met het lopende fractiewerk. Hoe de partij daarna precies ten grave wordt gedragen, is nog niet bekend.

De AAG-fractie houdt op te bestaan als het nieuwe studentenraadsjaar ingaat, aan het begin van het volgende studiejaar. Dat moment valt toevallig precies samen met het veertigjarige bestaan van AAG.

In januari besloot de fractie juist nog om wel mee te doen met de verkiezingen. Fractievoorzitter Diederik Lammerse zei toen in Delta voor drie zetels te willen gaan. Hij zei het belangrijk te vinden dat het tweepartijenstelsel blijft bestaan.

Nu de voorbereidingen voor de verkiezingen op gang zijn gekomen, maken hij en zijn fractiegenote een andere overweging. Nog steeds vindt de fractie dat de studentenraad zou moeten bestaan uit minimaal twee partijen. AAG denkt alleen dat zij ‘niet meer de standpunten en gevoelens van een substantieel deel van de studentenpopulatie vertegenwoordigt’, zo schrijft de fractie in een persbericht. ‘Dit onvoldoende mandaat maakt het onmogelijk om een winnende verkiezingscampagne op te zetten, omdat AAG niet meer over voldoende mankracht beschikt. Dit werd de afgelopen maanden bij het voorbereiden van de verkiezingscampagne steeds duidelijker.’ Het partijbestuur schaart zich achter het fractiebesluit.

Toch had AAG waarschijnlijk wel meegedaan aan de verkiezingen als de Oras-fractie had toegezegd mee te werken aan een flyer waarin de verschillen tussen beide partijen werden uitgelegd. ‘Oras heeft echter gedurende de afgelopen weken wisselende signalen over de flyer afgegeven: in eerste instantie stemde zij in, vervolgens weigerde zij, maar besloot daarna toch tot een geringe vorm van medewerking. Oras wilde echter geen concrete verschillen die het afgelopen jaar tussen de partijen naar voren kwamen in deze flyer naar buiten brengen’, stelt de fractie. Voor AAG viel hiermee een belangrijke voorwaarde voor deelname aan de verkiezingen weg.

Oras, dat het AAG-besluit zeer zegt te betreuren, vindt dat haar geen blaam treft. De fractie schrijft in een persbericht: ‘ORAS is van mening dat de voorwaarde van AAG voor deelname aan de verkiezingen . het uitdragen van verschillen via een ‘verschilflyer’ . niet de belangrijkste oorzaak voor het niet meedoen aan de verkiezingen kan zijn. Er zijn immers tal van andere manieren om de verschillen tussen beide partijen duidelijk te maken. Bovendien zijn beide partijen hierin niet afhankelijk van elkaar.”

Oras hecht niet zoveel belang aan de flyer als AAG. De fractie zegt het vanzelfsprekend te vinden dat partijen in verkiezingstijd hun verschillen duidelijk maken. Oras wil dat doen door studenten te wijzen op wat haar eigen positieve kanten zijn, ‘net als altijd’.

AAG gaat de komende maanden door met het lopende fractiewerk. Hoe de partij daarna precies ten grave wordt gedragen, is nog niet bekend.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.