Campus

Zweden bestoken leaders

of tomorrow met vragenOngeveer een derde deel van aangeschreven Delftse studenten voelt zich blijkbaar aangesproken door The European Graduate Survey, monitoring the leaders of tomorrow.

/em> Van de zeshonderd Delftenaren die eind maart een enquête-formulier in de bus kregen, hebben inmiddels ruim tweehonderd de lijst ingevuld en terug naar Zweden gestuurd.

De TU heeft zeshonderd adressen beschikbaar gesteld aan het Zweedse bureau Fri Media & Information AB in Stockholm. Volgens een begeleidend schrijven doen zo’n zeventien technische universiteiten en ongeveer net zoveel business schools mee aan de meningspeiling.

Na de aanhef ‘You have been selected to represent your school…’ (in Delft zijn de adressen willekeurig gekozen) krijgt de geënquêteerde 25 vragen voorgelegd die vooral betrekking hebben op ieders verwachtingen omtrent een latere loopbaan. Maar ook wordt de studenten gevraagd welke Oosteuropese landen in de komende tien jaar gunstige investeringsmogelijkheden bieden of een geschikt lid van de EU zouden zijn.

Makkelijker zijn wellicht de vragen over welke bladen studenten lezen, welke grote companies ze kennen – en welke daarvan ‘dynamisch en progressief’ zijn.

Niet duidelijk is wat Fri Media met alle gegevens gaat doen. Een TU-medewerker die met de Zweden heeft gesproken over het beschikbaar stellen van adressen, houdt het erop dat het bureau de informatie verkoopt aan bedrijven. De ‘primeur’ voor de uitkomst van de enquête zou in Nederland al verkocht zijn aan NRC-Handelsblad. (B.B.)

Benno Boeters

of tomorrow met vragen

Ongeveer een derde deel van aangeschreven Delftse studenten voelt zich blijkbaar aangesproken door The European Graduate Survey, monitoring the leaders of tomorrow. Van de zeshonderd Delftenaren die eind maart een enquête-formulier in de bus kregen, hebben inmiddels ruim tweehonderd de lijst ingevuld en terug naar Zweden gestuurd.

De TU heeft zeshonderd adressen beschikbaar gesteld aan het Zweedse bureau Fri Media & Information AB in Stockholm. Volgens een begeleidend schrijven doen zo’n zeventien technische universiteiten en ongeveer net zoveel business schools mee aan de meningspeiling.

Na de aanhef ‘You have been selected to represent your school…’ (in Delft zijn de adressen willekeurig gekozen) krijgt de geënquêteerde 25 vragen voorgelegd die vooral betrekking hebben op ieders verwachtingen omtrent een latere loopbaan. Maar ook wordt de studenten gevraagd welke Oosteuropese landen in de komende tien jaar gunstige investeringsmogelijkheden bieden of een geschikt lid van de EU zouden zijn.

Makkelijker zijn wellicht de vragen over welke bladen studenten lezen, welke grote companies ze kennen – en welke daarvan ‘dynamisch en progressief’ zijn.

Niet duidelijk is wat Fri Media met alle gegevens gaat doen. Een TU-medewerker die met de Zweden heeft gesproken over het beschikbaar stellen van adressen, houdt het erop dat het bureau de informatie verkoopt aan bedrijven. De ‘primeur’ voor de uitkomst van de enquête zou in Nederland al verkocht zijn aan NRC-Handelsblad. (B.B.)

Benno Boeters

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.