Education

Zwanenzang

Het grote bassin van het Waterlab is voor de laatste keer in gebruik. Student waterbouwkunde Patrick Mulders onderwerpt een 1:20 schaalmodel van een golfbreker aan een serie golven en brengt de afslag in beeld.

Het onderzoek moet uitwijzen hoe gevoelig een golfbreker in aanbouw is voor het geweld van de zee. Vanwege de bezuinigingen op de faculteit Civiele techniek en Geowetenschappen wordt een deel van het Waterlab binnenkort buiten gebruik gesteld, waaronder ook deze grote waterbak.

Dertig wetenschappers hebben van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) een vici-subsidie van 1,25 miljoen euro gekregen. Daarmee kunnen ze de komende vijf jaar een eigen onderzoeksgroep bouwen. Onder de gelukkigen zijn prof.dr.ir. Serge Hoogendoorn (transport en planning) en dr. Geert Leus (elektrotechniek). Het onderzoek van Hoogendoorn richt zich volgens de NWO ‘op het ontwikkelen van theorie en rekenmodellen om de effecten van uitzonderlijke gebeurtenissen op de verkeersafwikkeling te verklaren, te voorspellen en zo goed mogelijk te managen’. Leus houdt zich bezig met netwerken van draadloze sensoren. Die ‘worden alsmaar belangrijker voor het observeren en controleren van processen in de industrie, de landbouw, en het milieu. Momenteel worden dergelijke netwerken centraal beheerd, wat een beperking van het aantal sensoren met zich meebrengt’. Leus wil dat probleem aanpakken ‘door sensoren meer autonomie te geven en de rekenkracht te verdelen over de verschillende sensoren’.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.