Campus

‘Zulk slecht Engels dat we in slaap vallen’

Lucht- en Ruimtevaart (L&R) begon in september met een uniek experiment: een deel van de eerstejaars krijgt les in het Engels. Vier van hen vertellen over hun ervaringen. ,,Ik heb het idee dat mijn Engels eerder achteruit dan vooruit gaat.”

Lucht- en Ruimtevaart (L&R) begon in september met een uniek experiment: een deel van de eerstejaars krijgt les in het Engels. Vier van hen vertellen over hun ervaringen. ,,Ik heb het idee dat mijn Engels eerder achteruit dan vooruit gaat.”

Een kwart van de eerstejaars koos dit jaar de Engelstalige variant van de L&R-propedeuse – meer dan de faculteit had verwacht. Zij maakten deze keuze vanwege de ‘extra uitdaging’ en de ‘interessantere studiegenoten’. Maar door het slechte Engels van de docenten zijn inmiddels zo’n vijftien eerstejaars alweer teruggegaan naar het Nederlandstalige programma. ,,Af en toe is het Engels van de docenten zo slecht, dat mensen in de collegezalen letterlijk in slaap vallen”, vertelt Nurit Konijnendijk.

Ze heeft het gevoel dat de talenkennis van de docenten haar te mooi is voorgespiegeld: ,,Op de open dag werd gezegd dat er drie docenten waren die Engels als moedertaal hadden. Die ben ik tot nu toe niet tegengekomen. Van de docenten die ik heb, spreekt in ieder geval niemand vloeiend Engels.”

Ook Floor Koppenaal had verwacht dat de docenten veel beter Engels zouden spreken. ,,Ik heb hiervóór op een tweetalige school gezeten. Daar was alles erop gericht ons goed Engels te leren, dus ik dacht dat het hier ook wel goed zat. Op de dag dat we konden kiezen tussen het Engelse en het Nederlandse programma heb ik nog aan de opleidingsdirecteur gevraagd hoe lang ze eigenlijk hadden nagedacht over het opzetten van een Engelstalige variant. Hij heeft mij verzekerd dat het allemaal in orde was, maar inmiddels twijfel ik daar wel aan.”

Koppenaal vind het eigenlijk ‘onzin’ dat leraren verplicht in het Engels les moeten geven. ,,Als een docent heel goed Engels spreekt, dan kan hij college in het Engels geven. Maar nu is de kwaliteit van het Engels heel slecht. Misschien hebben ze hier op de TU gewoon geen gevoel voor talen.”
Drogredenering

De faculteit heeft de invoering van een Engelse variant onderschat, meent Louis Souverein, ook eerstejaars. ,,Ze hebben er volgens mij geen rekening mee gehouden dat aardig Engels kunnen praten iets anders is dan uitleggen in het Engels. Ik heb in ieder geval het idee dat mijn eigen Engels eerder achteruit dan vooruit gaat.”

Gelukkig zijn er maar weinig studenten die helemaal geen Nederlands spreken. Bij de meeste practica wordt volgens Souverein al vrij snel overgegaan op uitleg in het Nederlands. Ook de docent die de eerstejaars computerles moest geven, had de nodige problemen met de wereldtaal. ,,Die kon zich in het Engels helemaal niet uiten”, meent Konijnendijk.

Op de tentamenresultaten van de Engelse groep is de faculteit Lucht- en Ruimtevaarttechniek bijzonder trots. Uit de tot nu toe nagekeken tentamens van de eerste tentamenperiode is geen verschil tussen de Engelse en de Nederlandse stroom gebleken. Volgens de faculteit het bewijs dat het Engelse onderwijs net zo goed werkt als het Nederlandse. De vier eerstejaars vindendat een drogredenering.

,,Bij de tentamens die nu zijn nagekeken maakte de taal niet zo veel uit,” meent Martijn Jannink. ,,Dat waren namelijk wiskundevakken. Maar bij constructiematerialen, dat nog niet is nagekeken, zal er wel verschil zijn.” Konijnendijk beaamt dat: ,, Ik heb constructiematerialen voor de helft in het Nederlands geleerd, dat was een stuk makkelijker.” Volgens haar speelt ook mee, dat de betere studenten voor de Engelse variant hebben gekozen.
Lichtpuntjes

Sowieso is de kwaliteit van de Engelse tentamens nog niet voldoende. ,,Bij sommige tentamens kreeg je gelukkig zowel de Nederlandse als de Engelse versie”, vertelt Souverein. ,,Af en toe moest je in de Nederlandse versie kijken wat ze eigenlijk bedoelden. Dan waren ze bijvoorbeeld een woord vergeten dat voor de vertaling misschien niet zo belangrijk is, maar voor het begrip van de vraag wel.”

Naast problemen zien de vier ook lichtpuntjes. Het Engels van de docenten begint al beter te worden en de groep studenten is bijzonder hecht.

,,Ik heb gekozen voor de Engelse variant omdat ik verwachtte dat daar de interessantste mensen zitten”, legt Koppenaal uit. ,,Zo zijn er bijvoorbeeld veel mensen die met hun ouders in het buitenland hebben gewoond en daardoor toch al goed Engels spreken.” Souverein denkt dat mensen die van nature een ‘bredere interesse’ hebben voor de Engelse propedeuse hebben gekozen, en volgens Konijnendijk zijn ze ‘veelzijdiger’.

Maar een doorslaand succes is de variant volgens de vier nog niet te noemen. Tenzij er docenten komen die beter Engels spreken, betwijfelen zij of ze volgend jaar met het Engelse programma door willen gaan.

Lucht- en Ruimtevaart (L&R) begon in september met een uniek experiment: een deel van de eerstejaars krijgt les in het Engels. Vier van hen vertellen over hun ervaringen. ,,Ik heb het idee dat mijn Engels eerder achteruit dan vooruit gaat.”

Een kwart van de eerstejaars koos dit jaar de Engelstalige variant van de L&R-propedeuse – meer dan de faculteit had verwacht. Zij maakten deze keuze vanwege de ‘extra uitdaging’ en de ‘interessantere studiegenoten’. Maar door het slechte Engels van de docenten zijn inmiddels zo’n vijftien eerstejaars alweer teruggegaan naar het Nederlandstalige programma. ,,Af en toe is het Engels van de docenten zo slecht, dat mensen in de collegezalen letterlijk in slaap vallen”, vertelt Nurit Konijnendijk.

Ze heeft het gevoel dat de talenkennis van de docenten haar te mooi is voorgespiegeld: ,,Op de open dag werd gezegd dat er drie docenten waren die Engels als moedertaal hadden. Die ben ik tot nu toe niet tegengekomen. Van de docenten die ik heb, spreekt in ieder geval niemand vloeiend Engels.”

Ook Floor Koppenaal had verwacht dat de docenten veel beter Engels zouden spreken. ,,Ik heb hiervóór op een tweetalige school gezeten. Daar was alles erop gericht ons goed Engels te leren, dus ik dacht dat het hier ook wel goed zat. Op de dag dat we konden kiezen tussen het Engelse en het Nederlandse programma heb ik nog aan de opleidingsdirecteur gevraagd hoe lang ze eigenlijk hadden nagedacht over het opzetten van een Engelstalige variant. Hij heeft mij verzekerd dat het allemaal in orde was, maar inmiddels twijfel ik daar wel aan.”

Koppenaal vind het eigenlijk ‘onzin’ dat leraren verplicht in het Engels les moeten geven. ,,Als een docent heel goed Engels spreekt, dan kan hij college in het Engels geven. Maar nu is de kwaliteit van het Engels heel slecht. Misschien hebben ze hier op de TU gewoon geen gevoel voor talen.”
Drogredenering

De faculteit heeft de invoering van een Engelse variant onderschat, meent Louis Souverein, ook eerstejaars. ,,Ze hebben er volgens mij geen rekening mee gehouden dat aardig Engels kunnen praten iets anders is dan uitleggen in het Engels. Ik heb in ieder geval het idee dat mijn eigen Engels eerder achteruit dan vooruit gaat.”

Gelukkig zijn er maar weinig studenten die helemaal geen Nederlands spreken. Bij de meeste practica wordt volgens Souverein al vrij snel overgegaan op uitleg in het Nederlands. Ook de docent die de eerstejaars computerles moest geven, had de nodige problemen met de wereldtaal. ,,Die kon zich in het Engels helemaal niet uiten”, meent Konijnendijk.

Op de tentamenresultaten van de Engelse groep is de faculteit Lucht- en Ruimtevaarttechniek bijzonder trots. Uit de tot nu toe nagekeken tentamens van de eerste tentamenperiode is geen verschil tussen de Engelse en de Nederlandse stroom gebleken. Volgens de faculteit het bewijs dat het Engelse onderwijs net zo goed werkt als het Nederlandse. De vier eerstejaars vindendat een drogredenering.

,,Bij de tentamens die nu zijn nagekeken maakte de taal niet zo veel uit,” meent Martijn Jannink. ,,Dat waren namelijk wiskundevakken. Maar bij constructiematerialen, dat nog niet is nagekeken, zal er wel verschil zijn.” Konijnendijk beaamt dat: ,, Ik heb constructiematerialen voor de helft in het Nederlands geleerd, dat was een stuk makkelijker.” Volgens haar speelt ook mee, dat de betere studenten voor de Engelse variant hebben gekozen.
Lichtpuntjes

Sowieso is de kwaliteit van de Engelse tentamens nog niet voldoende. ,,Bij sommige tentamens kreeg je gelukkig zowel de Nederlandse als de Engelse versie”, vertelt Souverein. ,,Af en toe moest je in de Nederlandse versie kijken wat ze eigenlijk bedoelden. Dan waren ze bijvoorbeeld een woord vergeten dat voor de vertaling misschien niet zo belangrijk is, maar voor het begrip van de vraag wel.”

Naast problemen zien de vier ook lichtpuntjes. Het Engels van de docenten begint al beter te worden en de groep studenten is bijzonder hecht.

,,Ik heb gekozen voor de Engelse variant omdat ik verwachtte dat daar de interessantste mensen zitten”, legt Koppenaal uit. ,,Zo zijn er bijvoorbeeld veel mensen die met hun ouders in het buitenland hebben gewoond en daardoor toch al goed Engels spreken.” Souverein denkt dat mensen die van nature een ‘bredere interesse’ hebben voor de Engelse propedeuse hebben gekozen, en volgens Konijnendijk zijn ze ‘veelzijdiger’.

Maar een doorslaand succes is de variant volgens de vier nog niet te noemen. Tenzij er docenten komen die beter Engels spreken, betwijfelen zij of ze volgend jaar met het Engelse programma door willen gaan.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.