Education

​Zorgen over switchers bij maritieme techniek

Zo’n veertig procent van de eerstejaars studenten maritieme techniek kreeg vorig jaar een negatief bindend studieadvies voor een eerdere studie, vaak werktuigbouw. Dat leidt tot zorgen bij maritieme techniek.

Zeventig van de honderdtachtig eerstejaars studenten maritieme techniek voldeden vorig jaar niet aan de eisen voor het bindend studieadvies (bsa). Het gaat voornamelijk om switchers van werktuigbouw. “Vorig jaar hadden we er twintig, maar dit jaar is het wel heel ernstig”, zegt hoogleraar scheepsontwerp Hans Hopman.

“Aan ons nu de nobele taak om toch ons uitvalspercentage laag te krijgen”, verzucht Hopman. “Ik hoop maar dat een groot deel gewoon wat meer tijd nodig had, maar er zit ook een deel tussen waarvoor onze werktuigbouwopleiding gewoon te moeilijk is en waarvoor het dus geen zin heeft de maritieme opleiding te beginnen die voor tachtig procent uit dezelfde vakken bestaat.”

Directeur onderwijs van 3mE, Hans Hellendoorn, deelt die zorgen, maar hoort ook van ouderejaars switchers dat het nu wel goed gaat. “Eerstejaars zijn jong, gaan studeren op kamers, krijgen nieuwe vrienden en dan gaat het studeren niet. Daarna worden ze rijper en meer ervaren.” Desalniettemin vindt ook Hellendoorn het ernstig. “Honderdtachtig maritieme studenten, het zou me verbazen als er in Nederland werkelijk zo veel zijn die voor de bootjes gaan.”

Eigenlijk, zo oppert Hopman, zou er nog een vorm van toestemming moeten komen voor mensen die hun bsa bij werktuigbouw niet hebben gehaald. “Je moet je afvragen waarom zij zich dan wel voor maritiem mogen inschrijven.” 

Hellendoorn heeft liever dat studenten werktuigbouw zich vóór 1 februari uitschrijven als het niet gaat. “Dan mag je werktuigbouw opnieuw doen. Het is krom dat je na je bsa die opleiding niet opnieuw mag doen.”

En extra toestemming? “Daar gaan we in de toekomst wel naar toe met matching, waarbij we met studenten praten over hun motivatie”, zegt Hellendoorn. “Over twee jaar mag je met matching mensen weigeren als je een numerus fixus hebt. Maar een numerus fixus ligt politiek gevoelig.”

Daarnaast is er een ander probleem, meldt Hellendoorn. Studenten die het vak mondeling presenteren en schriftelijk rapporteren wel hebben gehaald, maar hun bsa niet, moeten deze vakken opnieuw doen. “Docenten hebben de smoor in, omdat het zinloos is. Daar zit een hoop frustratie.”

Een faculteit die doorgaans meer tweedekansers heeft dan andere faculteiten is Techniek, Bestuur en Management (TBM). Het gaat daarbij niet om de aantallen van maritiem, want daar schrikt directeur onderwijs Ernst ten Heuvelhof wel van. In het cohort 2013 zat bij TBM 21 procent overstappers. Uiteindelijk kreeg 49 procent van hen een positief bsa, tegen 66 procent van de studenten die rechtstreeks van het vwo kwamen.

Daar kan je op twee manieren tegen aan kijken, vindt Ten Heuvelhof. “In de eerste plaats: overstappers scoren slechter dan de nieuwelingen, dus halen ze de score omlaag en kosten ze onevenredig veel energie. Anderzijds, toch mooi dat de helft het haalt en kan doorgaan. Als ze elders iets niet halen, heb ik liever dat ze het bij ons proberen dan dat ze de TU verlaten.” 

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.