Education

Zorgen om instroom mastertracks

De studentenraad (sr) is bezorgd over capaciteitsproblemen bij masteropleidingen en –tracks vanwege de groeiende studentenaantallen.


De faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek (L&R) overwoog onlangs de instroom te beperken bij de track flight performance and propulsion en bij twee profielen binnen de track control and operations.


De sr schrijft in een brief aan het college van bestuur dat L&R in juni besloot om voor de tracks te gaan selecteren door middel van loting, maar volgens Irma Croese van onderwijs en studentenzaken is er alleen een besluit genomen om de instroom te beperken. “Hoe we dat gaan doen, is nog niet besloten. Voor een masteropleiding mag je sowieso niet loten.”


Volgende week stemt de Eerste Kamer over een wetsvoorstel dat een numerus fixus voor masteropleidingen mogelijk maakt, maar een track is daar niet in voorzien. “Een track kennen we niet in deze context van loten en numerus fixus”, zegt Job Slok,  woordvoerder van het ministerie van onderwijs.


Overigens wil het kabinet loting op den duur afschaffen en meer mogelijkheden bieden voor selectie. In de Strategische Agenda – die nog naar de Tweede Kamer gaat – staan ook andere manieren om te selecteren. “De TU kan dan alvast kijken wat mogelijk is op grond van de Strategische Agenda”, zegt Slok.


Uiteindelijk is bij L&R besloten de instroom niet te beperken. Mede omdat studenten tijdig moeten worden geïnformeerd. Het probleem kwam te plotseling, zegt Croese. “We zaten ook met de uitvoering: wat kan wel, wat kan niet? Loten? Wie het eerst komt, het eerst maalt? Selecteren? We hadden weinig tijd om dat uit te zoeken.” 


En de oplossing? Studenten zijn nu volgens Croese geïnformeerd over de capaciteitsproblemen. “We hebben ze in overweging gegeven dat ze voor deze tracks veel concurrenten in de begeleiding hebben. Er is voldoende begeleiding, maar het is beter als er in sommige gevallen meer is.”


L&R huurt geen extra begeleiding in. “Daar hebben we de middelen niet voor”, zegt Croese. “De oplossing ligt in prioriteiten van de begeleider.” Volgens het college van bestuur doen de problemen zich nog niet voor bij andere faculteiten. Wel liggen de verhoudingen in instroom bij tracks van Bouwkunde scheef.

Beestjes
De ondernemingsraad (or) vraagt zich af of het een goed besluit was om Bouwkunde te herhuisvesten in het voormalige hoofdgebouw. “Er is ruim 50 miljoen geïnvesteerd in een gebouw waar Bouwkunde in eerste instantie vijf jaar zou blijven. Nu zijn er plannen voor het energiezuinig maken van het pand die weer veel geld kosten”, zegt or-lid Danko Roozemond. Vorige week meldde collegevoorzitter Van den Berg al dat het pand uitgebreid moet worden. Roozemond denkt dat de beslissing om het hoofdgebouw te betrekken wellicht te snel is genomen. “Het denken in scenario’s zou bij de TU wat meer aandacht kunnen krijgen.” Volgens Van den Berg waren er geen andere duurzame opties. “Dan had Bouwkunde vier jaar over de campus moeten zwerven. En in tenten kun je ook geen jaren verblijven. Na een half jaar zaten ze vol beestjes.”

Balkenendenorm
Gert-Jan Kramer, voorzitter van de raad van toezicht van de TU Delft, betreurt de ophef over het salaris van Dirk Jan van den Berg. Kramer vindt het ‘buitengewoon zorgelijk dat de zaak verkeerd is weergegeven’. Hij doelt op de berichtgeving dat de cvb-voorzitter boven de Balkenendenorm zit met een belastbaar inkomen van twee ton euro. Dat bedrag staat in de jaarrekening 2009, maar volgens Kramer zit daarin een fout. “Omdat 2008 een goed jaar was, kreeg Van den Berg een bonus. Maar die is bij zijn salaris van 2009 opgeteld.” Daarnaast heeft Van den Berg een loonsverhoging gehad volgens de cao, aldus Kramer. “Houd je met die zaken rekening, dan voldoen wij aan de norm. Zo is het afgesproken.” In 2008 had de TU een positief resultaat van 69,4 miljoen, inclusief verzekeringsgeld voor de brand bij Bouwkunde. Exclusief die uitkering had de TU een negatief resultaat van 31,4 miljoen. De bonus is niet alleen afhankelijk van het jaarresultaat, zegt Kramer.

Raar
Door een vergissing is vorige week in het artikel ‘Feutenpauze tot na vijven’ over de opening van het collegejaar een uitspraak van Micha Disselkoen (VerenigingenRaad) toegeschreven aan IO-docent Jasper van Kuijk. Niet Van Kuijk, maar Disselkoen vindt dat in vijf jaar afstuderen raar is, omdat een bij een bedrijf aankloppende afgestudeerde dan sociaal nog niet capabel zou zijn. 

www.delta.tudelft.nl/21639.

Veelbelovend
De faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek heeft twee veelbelovende eerstejaars binnen de poorten. Tim van Leeuwen en Jesper Haverkamp wonnen onlangs met hun profielwerkstuk Solar Challenge beide een KNAW Onderwijsprijs. Elk jaar looft de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen twaalf prijzen uit voor de beste profielwerkstukken. Er waren 491 inzendingen. Van Leeuwen en Haverkamp bouwden een prototype van een elektrisch vliegtuig dat zijn energie deels krijgt uit zonne-energie. Vanwege het Nederlandse weer en de nu beschikbare materialen kan volledig vliegen op zonne-energie (nog) niet, concluderen ze. Bij de prijs horen een bedrag van 1500 euro en een oorkonde. Van Leeuwen heeft het geld opzij gezet ‘voor schoolgerelateerde uitgaven omdat studeren nou eenmaal niet goedkoop is’.

Geen Chabot
Bart Chabot woont volgende week woensdag de feestelijke opening van het najaarsprogramma van Studium Generale niet bij. De Haagse dichter, performer en schrijver maakte dinsdagavond bij Pauw en Witteman bekend dat hij een (goedaardige) hersentumor heeft en dat hij staat voor de keuze tussen bestraling en een riskante operatie. Studium Generale heeft cabaretier en columnist Vincent Bijlo aangetrokken als vervanger voor Chabot.

IJskappen
De ijskappen van Groenland en West-Antarctica smelten half zo snel als tot nu toe werd gedacht. Dat schrijven wetenschappers van de TU, SRON en het Jet Propulsion Laboratory in het septembernummer van Nature Geoscience. Het smelten van de ijskappen wordt sinds 2002 in kaart gebracht door satellieten die kleine veranderingen in het zwaartekrachtveld van de aarde detecteren. Deze veranderingen hangen samen met de precieze verdeling van de massa op aarde, waaronder ijs en water. Op basis van dit principe kwamen eerdere schattingen voor de Groenlandse ijskap uit op 230 gigaton ijs per jaar dat smelt: goed voor een gemiddelde mondiale zeespiegelstijging van 0,75 millimeter per jaar. Voor West-Antarctica bedroeg de schatting 132 gigaton per jaar. Deze resultaten blijken niet goed gecorrigeerd te zijn voor glacial isostatic adjustment, het fenomeen dat de aardkorst nog steeds opveert ten gevolge van het afsmelten van de grote ijskappen van de laatste grote IJstijd, zo’n 20 duizend jaar geleden.

Slimme auto
Hoe goed we onszelf ook vinden als autobestuurder, we leggen het qua reactietijd en alertheid af tegen de techniek. Dat stelt prof.dr.ir. Bart van Arem in zijn intreerede als hoogleraar mobiliteit bij Civiele Techniek en Geowetenschappen. De voorhoede van ondersteunende intelligente systemen waarschuwen de bestuurder als hij buiten zijn baan sukkelt (Lane Keeping Support) of houden automatisch de juiste afstand tot de voorganger (Adaptive Cruise Control). Daar blijft het niet bij, voorspelt Van Arem. Niet alleen de auto wordt ‘slimmer’ door informatievoorziening over files op de route, lokale snelheidsbeperkingen en dergelijke. Ook de weg wordt ‘intelligent’ in de zin dat die informatie verstrekt over bijvoorbeeld snelheid, ongevallen en pech. Voor over tien tot vijftien jaar voorziet Van Arem een dusdanige communicatie tussen weg en voertuig dat de auto zichzelf rijdt.

Fusie
De Erasmus Universiteit (EUR) wil vergaand samenwerken met de TU en de Universiteit Leiden. De EUR-collegevoorzitter sluit een fusie niet uit, bleek tijdens de opening van het Rotterdamse academisch jaar. College van bestuurvoorzitter Dirk Jan van den Berg wijst erop dat de drie universiteiten al samenwerken. Dat krijgt volgens hem de komende tijd ‘veel meer dynamiek’. Zo wordt er gedacht over een gezamenlijke school of public management. “En na de inhoud kunnen misschien bestuurlijke taken in elkaar worden geschoven.”
Zie ook Erasmus Magazine

Brak
Een nog aan te stellen Delftse promovendus moet uitzoeken of brak water onder de grond efficiënt is om te zetten in zoet water door middel van Reverse Osmosis (RO). De filtertechniek is beproefd, maar kostbaar. Door de RO-installatie in de bodem aan te leggen en efficiënt gebruik te maken van de hoge waterdruk in de ondergrond is het in theorie mogelijk veertig procent energie te besparen. De TU heeft voor het project 600 duizend euro subsidie gekregen van Economische Zaken.

Eethuis
TNT heeft het postkantoor aan de Mekelweg verkocht aan een vastgoedbelegger, die het verhuurt aan een Turkse exploitant. De laatste wil er een eethuis met terras van maken. Het college van bestuur kan zich hier in vinden, maar laat juridische zaken er naar kijken omdat het pand aan de entree van de campus ligt. Volgens Dick Gutlich, TU-manager vastgoedontwikkeling, probeert de universiteit in een van de toekomstige paviljoens op de campus of in de plint van CiTG een geldautomaat te krijgen.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.