Education

‘Zonder investeringen geen steun aan het leenstelsel’

D66-Kamerlid Paul van Meenen is onverminderd kritisch over het leenstelsel dat minister Bussemaker wil invoeren. “Als deze minister doorgaat met bezuinigen op onderwijs, kan zij van ons geen steun verwachten.”


D66 wil extra investeringen in de volle breedte van het onderwijs, naast de opbrengst van het leenstelsel. Vanaf de start was dit voor de oppositiepartij een belangrijke voorwaarde om de invoering van het sociaal leenstelsel te steunen. Van Meenen: “Het leenstelsel was bedacht om geld vrij te maken voor onderwijs. Het heeft dus weinig zin als de minister met haar andere hand geld weghaalt uit het onderwijs.”Hij vindt het opvallend dat het kabinet niets doet aan de toegankelijkheid van het onderwijs. Het voert een leenstelsel in, maar schrapt ook de aanvullende beurs voor studenten met onvindbare of weigerachtige ouders. “Ook zij moeten een opleiding kunnen volgen”, vindt Van Meenen.Het kabinet heeft de steun van D66 en ook GroenLinks hard nodig om onder meer het leenstelsel door de Eerste Kamer te krijgen. De onderhandelingen daarover verlopen in een positieve sfeer, maar hebben nog weinig opgeleverd. Maandag worden ze voortgezet.

 

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.