Education

‘Zoek bèta-studenten bij de asielzoekers’

Exacte studenten moet je zoeken in de hoek van asielzoekers, immigranten en uitgelote geneeskundigen. Die suggesties vielen tijdens een vorige week gehouden symposium te horen.

Klappers

Massaal kiezen middelbare scholieren voor een exact vakkenpakket. Maar waarom kiest bijna de helft van hen niet voor een vervolgopleiding in bèta en techniek? Over die vraag discussieerden vorige week in Den Haag honderden beleidsmedwerkers uit het hoger onderwijs. De conferentie was het eerste wapenfeit van de nieuwe stichting Axis (voorheen Stichting Bèta en Techniek). De stichting werd in december opgericht door bezorgde onderwijsinstellingen, overheid en bedrijfsleven.

Over ‘de grote klapper’ die scholieren massaal naar de techniek drijft, werd veel gedagdroomd. Een greep uit de ideeën: stel fabrieken open voor kleuters, scheld de studieschuld van techniekstudenten kwijt, plaats meer ingenieurs voor de klas.

Volgens drs. C.T. Jansen van de Universiteit Utrecht is dé oplossing veel eenvoudiger: een gemeenschappelijke propedeuse voor de natuur- en gezondheidswetenschappen. Veel studenten kunnen zo ruiken aan de exacte studies, en zullen ervaren dat ze lang niet zo eenzijdig zijn als ze dachten. En de kans is groot dat studenten die uitgeloot worden voor medicijnen, vervolgens voor een exacte studie kiezen.

Maar het waren voornamelijk doekjes voor het bloeden die de congresgangers uit hun mouw schudden. Volgens sommigen moet Ritzens verbod op het stapelen van studies zo snel mogelijk verdwijnen. De TU’s lopen hierdoor namelijk veel hts-studenten mis. Axis-voorzitster en ex-cvb-lid drs. M. Veenendaal richtte de blik op immigranten en asielzoekers, volgens haar een reservoir van talent. ,,En ze zijn vaak heel goed opgeleid in de richtingen die nodig zijn.”

Over de promotie van techniek heerste veel onenigheid. Techniek is leuk: dat moet volgens sommigen de boodschap blijven. Flauwekul, vonden anderen. Kinderen beseffen al heel vroeg dat je niet werkt voor je lol. Meer alfa- en gamma- vakken in het curriculum was een ander strijdpunt. De besteding van de veertig miljoen gulden aan overheidsgeld, zal de stichting Axis dus nog de nodige hoofdbrekens kosten. (HOP/KV)

Klappers

Massaal kiezen middelbare scholieren voor een exact vakkenpakket. Maar waarom kiest bijna de helft van hen niet voor een vervolgopleiding in bèta en techniek? Over die vraag discussieerden vorige week in Den Haag honderden beleidsmedwerkers uit het hoger onderwijs. De conferentie was het eerste wapenfeit van de nieuwe stichting Axis (voorheen Stichting Bèta en Techniek). De stichting werd in december opgericht door bezorgde onderwijsinstellingen, overheid en bedrijfsleven.

Over ‘de grote klapper’ die scholieren massaal naar de techniek drijft, werd veel gedagdroomd. Een greep uit de ideeën: stel fabrieken open voor kleuters, scheld de studieschuld van techniekstudenten kwijt, plaats meer ingenieurs voor de klas.

Volgens drs. C.T. Jansen van de Universiteit Utrecht is dé oplossing veel eenvoudiger: een gemeenschappelijke propedeuse voor de natuur- en gezondheidswetenschappen. Veel studenten kunnen zo ruiken aan de exacte studies, en zullen ervaren dat ze lang niet zo eenzijdig zijn als ze dachten. En de kans is groot dat studenten die uitgeloot worden voor medicijnen, vervolgens voor een exacte studie kiezen.

Maar het waren voornamelijk doekjes voor het bloeden die de congresgangers uit hun mouw schudden. Volgens sommigen moet Ritzens verbod op het stapelen van studies zo snel mogelijk verdwijnen. De TU’s lopen hierdoor namelijk veel hts-studenten mis. Axis-voorzitster en ex-cvb-lid drs. M. Veenendaal richtte de blik op immigranten en asielzoekers, volgens haar een reservoir van talent. ,,En ze zijn vaak heel goed opgeleid in de richtingen die nodig zijn.”

Over de promotie van techniek heerste veel onenigheid. Techniek is leuk: dat moet volgens sommigen de boodschap blijven. Flauwekul, vonden anderen. Kinderen beseffen al heel vroeg dat je niet werkt voor je lol. Meer alfa- en gamma- vakken in het curriculum was een ander strijdpunt. De besteding van de veertig miljoen gulden aan overheidsgeld, zal de stichting Axis dus nog de nodige hoofdbrekens kosten. (HOP/KV)

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.