Education

Zijlstra tegen collegegeldvrij besturen

Fulltime studentbestuurders mogen zich niet uitschrijven van staatssecretaris Zijlstra. VVD-Kamerlid Anne-Wil Lucas had hiervoor gepleit. Studenten met een bestuursfunctie zouden dan minder snel vertraging oplopen en een boete moeten betalen.

Volgens Zijlstra is het oneerlijk om een klein groepje studenten uit te zonderen en hun de mogelijkheid te bieden om zich tijdelijk uit te schrijven. Daarmee worden anderen immers achtergesteld, schrijft hij aan de Tweede Kamer.

De regeling zou instellingen bovendien opzadelen met extra administratieve lasten en een groter beroep op hun profileringsfondsen. En dat is niet de bedoeling, vindt de staatssecretaris.

ISO-voorzitter Guy Hendricks weerspreekt dit. “Wij vragen helemaal niet om extra beurzen of meer geld voor studentbestuurders. Wij willen alleen dat zij geen collegegeld hoeven te betalen als zij geen enkel vak volgen, en dat het jaar niet meetelt als studievertraging.” 

Volgens Hendricks gaat het ook niet om een clubje dat een voorkeursbehandeling zou krijgen. “De regeling is met name bedoeld voor studenten in medezeggenschapsraden, die hiermee de mogelijkheid zouden krijgen om meer tijd aan hun taken te besteden. Dat is niet alleen goed voor henzelf, het levert vooral een betere medezeggenschap op.”

 

 
 

Wonen boven winkels is al mogelijk, maar het gebeurt lang niet altijd. En dat terwijl ‘te veel’ eerste etages boven winkels in Delft leeg staan, signaleert ook de aanstaande Stip-wethouder Pieter Guldemond. Hij heeft onder meer studentenhuisvesting in zijn portefeuille.
In het coalitieakkoord van D66, PvdA, CDA, GroenLinks en Stip, dat woensdag 21 april werd gepresenteerd, staat dat het nieuwe college van burgemeester en wethouders bestaande plannen voor studentenhuisvesting wil versnellen en nieuwe bouwlocaties wil zoeken. Te denken valt onder meer aan het ombouwen van andersoortige nieuwbouw die door de financiële crisis minder gewild is. Verder geldt voor het college het principe ‘wonen waar het kan’, dus ook boven winkels.
In Delft gebeurt dat lang niet genoeg. Heel anders is het volgens Guldemond in Maastricht. “Daar gebeurt het grootschalig. We willen daar eens gaan kijken hoe ze dat doen. Wat zij kunnen, moeten wij ook kunnen.”
Want met zeggen dat wonen boven winkels mogelijk moet zijn, ben je er niet. Winkeliers zitten vaak niet te wachten op studenten boven hun zaak. Willen ze hun pand verkopen, dan moeten ze de studenten meeverkopen. En het geschikt maken van een bovenverdieping voor bewoning voor studenten kan duur uitpakken, omdat er bijvoorbeeld een aparte opgang moet worden gebouwd. Guldemond wil onderzoeken wat verdere overwegingen zijn van winkeliers om hun boven-etages leeg te laten staan.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.