Education

Zijlstra: “Student-promovendus is goedkoper”

Meer promoties voor hetzelfde geld. Dat ziet staatssecretaris Halbe Zijlstra als de belangrijkste reden om promovendi een studiebeurs te geven in plaats van een salaris. Daarom wil hij een ‘bursalenstelsel’ mogelijk maken.

Promovendi voeren actie tegen de komst van een bursalenstelsel, omdat de positie van de promovendus ondermijnd zou worden. Universiteiten zeggen dat ze vooral willen aansluiten op de praktijk in het buitenland, waar promovendi vaak een studiebeurs krijgen in plaats van een salaris. Universiteitenvoorman Sijbolt Noorda beweerde bovendien – tot woede van de actievoerders – dat het bursalenstelsel er met name moest komen om buitenlandse promovendi te beschermen.

Maar staatssecretaris Zijlstra noemt vandaag ronduit het financiële argument: “Een bursaal is goedkoper dan een werknemerpromovendus.” Het is overigens niet zijn bedoeling dat universiteiten het geld voor iets anders dan wetenschap gebruiken. Hij wil vooral dat er meer promovendi komen.

Hij is niet bang dat bursalen langer over hun promotie zullen doen dan werknemerpromovendi, zoals Jesse Klaver van GroenLinks zojuist in de Tweede Kamer opperde. Een studiebeurs kan zelfs het tempo van de promovendi ten goede komen, meent hij. “Bij bursalen zit een push, omdat de vergoeding niet geweldig is – laat ik het maar even zo zeggen. De druk zit erop. Er is geen noodzaak om daar aanvullend beleid op te maken.”

Overigens wil hij niet opleggen dat alle promovendi bursalen moeten worden: “Er zijn universiteiten die het graag willen, zoals Groningen, en universiteiten die het niet willen, zoals Nijmegen. Ik wil ze de keuze bieden.”

Er zal wel een duidelijk verschil moeten zijn tussen promotiestudenten en werknemerpromovendi, aldus Zijlstra.

 

 
 

Liters
Dinsdag presenteerde minister Jan Kees de Jager (financiën) de brandstofbesparende zijvleugels van TU-technostarter Ephicas. Metingen wijzen een besparing uit van vijf tot acht procent, of een tot twee liter per honderd kilometer. Hessel Jongebreur (directeur Ephicas) denkt in oktober commercieel te kunnen leveren en wacht op stijgende dieselprijzen. (Foto: Ephicas)

Zeespiegelstijging
Het tweede Elsevier technologiedebat gaat 26 april over de zeespiegelstijging. Komt Amersfoort aan zee te liggen? Gespreksleider Simon Rozendaal vraagt het aan hoogleraar waterbeheer Han Vrijling (CiTG) en PvdA-kamerlid Diederik Samsom. Vrijling vindt dat de zeespiegelstijging eerst maar eens gemeten moet worden. Een van zijn promovendi voorspelt voorlopig eerst nog een daling.

Campus Den Haag, Lange Houtstraat 5, 4e etage, 16.00-18.30 uur. Aanmelden: info@campusdenhaag.nl

Kwartet
Het politiebureau aan de Rotterdamse Veilingweg is sinds vorige week uitgerust met vier kleine windmolens op de hoeken van het gebouw. Het betreft een proef waarbij veertien partijen betrokken zijn, waaronder het Rotterdams Klimaatinitiatief, de turbineproducent DonQi en de TU. Afstudeerder ir. Paul ten Hoopen testte de miniturbine in de Delftse windtunnel, studenten Bastiaan van Wijk en Fikirte Yemer (sustainable energy technology, TU Eindhoven) deden windmetingen ter plekke en vergeleken die met KNMI-meetpunten in de buurt. Hun medestudent Paul van Dorst tot slot werkt aan verbetering van de turbinebladen. Volgens hoogleraar windenergie prof.dr. Gerard van Bussel zijn de turbines ‘niet slecht’. Er mag volgens hem een kleine 5.000 kWh elektriciteit per jaar van het kwartet verwacht worden, dat is twee procent van het gebruik.

Formule-1
Niet duurzaam, wel leuk: een werkstage bij het Renault Formule-1 team. Consultancy-bedrijf Altran biedt twee stages aan laatstejaars of net afgestudeerde technologiestudenten in samenwerking met ingenieursvereniging KiviNiria. De stages van zes maanden vinden plaats in Enstone (Groot-Brittannïe) en Parijs. In een lunchlezing op donderdag 22 april in Delft geeft de organisatie meer details. Inschrijven kan tot 28 mei.

www.altran-academy.com

InfuusTU-student molecular science & technology Jelmer Vellema heeft in het Haagse Haga-ziekenhuis een oplossing gevonden voor een hardnekkig probleem met infusen. Op de intensive care-afdeling slipten infuusslangen regelmatig dicht bij de aanvoer van het slaapmiddel Lorazepam. Vellema zocht voor zijn bacheloropdracht uit hoe dat kwam. Zijn verrassende conclusie: verdun het middel minder en het stroomt beter door. De ziekenhuisapotheek volgt Vellema’s recept en biedt het ook aan andere ziekenhuizen aan.

NK schermen
In samenwerking met de Nederlandse schermbond, de KNAS, organiseren sv Prometheus en studentenschermvereniging Delft Fencing Club zaterdag het NK schermen individueel in Delft. Er wordt geschermd op degen, sabel en floret, zowel door heren als door dames. Het kampioenschap zal plaatsvinden in de oude sporthal van De Buitenhof aan de Martinus Nijhofflaan. De wedstrijden duren van 11.00 tot 17.00 uur.

www.nahouw.net

Innovatieprijs
Het Delftse Daisy team, bestaand uit ir. Elsbeth Geukers en student werktuigbouwkunde Nicole Bakker (beiden 3mE) won vorige week donderdag de Philips Innovation Award (vijftienduizend euro). Het team ontwikkelde het Delft Assessment Instrument for Strabismus in Young children (Daisy) om de mate van scheelzien bij kinderen te kunnen meten. De huidige procedure leidt tot veel (twintig tot vijftig procent) heroperaties. Daisy meet sneller en nauwkeuriger. 

www.phia.nl

Alcohol
De Delftse studentenwereld maakt zich weinig zorgen over de wijzigingen in de Drank- en Horecawet die de regering wil doorvoeren. Een aanpassing in de wet moet het gemeenten gemakkelijker maken studentenverenigingen voor te schrijven wanneer zij alcohol schenken en aan wie. Studentenpartij Stip, die zitting heeft in het nieuwe college van burgemeester en wethouders in Delft, heeft nog geen mening over de kwestie, aldus fractielid Mark Bikkers. Volgens hem is er voorlopig weinig aan de hand.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.