Education

Zelftoetsen zijn eenvoudig te hacken

Een door de TU gebruikt computerprogramma waarbij studenten zelf toetsen kunnen oefenen, is gemakkelijk te ‘hacken’. Scores van veertig procent bij deze toetsen geven toegang tot tentamens.


Studenten die voor vakken bij de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen (CiTG) gebruikmaken van het programma COZ – computer ondersteunde zelfstudie – kunnen de antwoorden van oefentoetsen vrij gemakkelijk achterhalen.

Tweedejaars student informatica Jasper Abbink lukte het in een half uurtje, nadat hij van een huisgenoot had gehoord dat in de software de tijd op de computer te veranderen was.


Studenten kunnen de oefentoetsen tot een bepaalde dag op hun computer invullen. Daarna worden de juiste antwoorden vrijgegeven. Door vlak voor de deadline de computertijd vooruit te zetten, zijn die antwoorden echter eerder te zien. “Je kunt dan snel de antwoorden opschrijven, de tijd weer terugzetten en de toets invullen”, zegt Abbink. Hij haalde zo naar eigen zeggen een honderd procent score voor een vak dat hij niet volgt.


“Een bekende route”, zegt docent Hans Welleman over deze truc. Zijn eerste reactie is dat het systeem niet gehackt is. Dat is volgens hem pas aan de orde als de student de antwoorden heeft kunnen aanbieden aan de server (‘synchroniseren’). Welleman zoekt nog uit wat er is gebeurd.


Volgens de docent ‘ziet het systeem het’ als studenten rommelen met de klok en daarna scores doorgeven aan de server. “De student kan het één keer proberen, daarna gaat het systeem op zwart.” Volgens Abbink heeft hij de antwoorden ‘gesynchroniseerd’ en meldde het systeem dat ze succesvol waren opgeslagen. Zijn account is inmiddels wel geblokkeerd.


COZ wordt bij CiTG zowel voor zelftoetsen (huiswerk) gebruikt als voor tentamenonderdelen in een tentamenzaal. Bij het maken van het huiswerk is het volgens Welleman ‘geen ramp’ als studenten deze truc uithalen. Ze mogen bij hem na een score van veertig procent meedoen aan tentamens, maar hebben zonder hun huiswerk te doen volgens Welleman ‘geen schijn van kans’.

In tentamenzalen is het probleem volgens Welleman niet aan de orde. “Het systeem is op meer niveaus streng beveiligd. Iedere computer is aangemeld op een aparte lijst die één-op-één te identificeren is. We surveilleren ook.”


Volgens Abbink konden studenten voorheen een bonuspunt krijgen als ze goed genoeg waren bij de zelftoetsen. “Dat is afgeschaft omdat mensen de goede oplossingen op internet zetten”, zegt de student. Welleman geeft geen bonuspunten. “Collega’s zijn er wel mee bezig. Ik ben daar faliekant tegen als je niet kunt garanderen dat een student de toets zelf heeft gedaan of dat er geen lek is. Volgens mij is het strijdig met het examenreglement.”


Overigens zijn de antwoorden ook te zien na tweemaal foutief invullen, maar dat geeft volgens Welleman niet. “Dan halen ze een 1. Die studenten moeten dat helemaal zelf weten. Ik ben geen politieagent. We rekenen ze bikkelhard af.”

Het probleem illustreert volgens Welleman dat het onderwijs is ‘verworden tot een hordenloop van studiepunten’. “Dus is het halen van deadlines en het voldoen aan verplichtingen steeds belangrijker dan de tijd nemen om in de boeken te duiken. Om dit tij te keren is een mentaliteitsverandering nodig.”

Ook CDA’er Sander de Rouwe vindt het SGP-voorstel om de langstudeermaatregel een jaar later van start te laten gaan “constructief”. De gereformeerde partij heeft daar gisteren een amendement voor ingediend.

Naar schatting zijn er zestigduizend langstudeerders, die komend jaar drieduizend euro extra collegegeld zouden moeten betalen. Die inkomsten (180 miljoen euro) loopt het ministerie van OCW mis, als de maatregel pas een jaar later van kracht wordt. “Er wordt gewerkt aan dekking SGP-amendement om langstudeerregeling jaar uit te stellen”, aldus VVD-kamerlid Anne-Wil Lucas op Twitter.

In ieder geval is de maatregel niet van de baan, twittert ze erachteraan: “Geen afstel langstudeerregeling. Nodig om te kunnen investeren in kwaliteit onderwijs. Dat is en blijft het doel!”

RTL Nieuws was woensdag de eerste die meldde dat de langstudeerboete een jaar zou worden uitgesteld.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.