Education

Zeevalking: Techniekmuseum terug naar TU

Voormalig cvb-voorzitter mr. H.J. Zeevalking meent dat de privatisering van het Techniek Museum Delft (TMD) teruggedraaid moet worden. Zijn advies aan het bestuurscollege luidt kort samengevat: neem de touwtjes weer in handen.

br />
In de huidige – zeer onduidelijke – situatie ,,heeft de TU niks te vertellen, maar mag ze alleen de financiële tekorten aanvullen”, licht Zeevalking mondeling toe. Veel meer dan dat wil hij niet zeggen, want voor hem zijn een paar cruciale vragen nog niet beantwoord. Zeevalking is ook verbaasd over het persbericht van gisteren, waarin de universitaire voorlichtingsdienst meldt dat hij per 1 september voorzitter van een nieuwe Stichting Techniek Museum Delft wordt. ,,Dat is allemaal nog maar de vraag. Ik moet eerst de zaken met de notaris doorspreken”, aldus Zeevalking.

Het college van bestuur is al een stap verder. Het schaart zich volledig achter het advies dat Zeevalking op 1 augustus uitbracht over het Techniekmuseum. ,,Mijn advies is dat de TU Delft de (oude) verantwoordelijkheid voor de TTC/TMD-organisatie terugneemt”, zo schrijft hij. De beide stichtingen die nu het gebouw, de collectie en de inventaris beheren – een constructie waarbij bijna niemand meer weet wie over wat zeggenschap heeft – zouden moeten opgaan in één nieuwe stichting, waarvan het bestuur door het college van bestuur benoemd wordt. De medewerkers van het museum staan grotendeels op de loonlijst van de TU en zouden daar in de toekomst op blijven.

Met het overnemen van dit advies geeft het cvb impliciet toe dat de in 1989 ingezette poging om het Technisch Tentoonstellingcentrum (TTC) af te stoten en de arbeidsplaatsen te schrappen, is mislukt. Aanvankelijk was het zelfs de bedoeling om het TTC weg te bezuinigen, maar dat stuitte op weerstand in de u-raad en in de gemeente Delft. Prof.dr.ir. W.J. Beek ging vervolgens aan de slag om met zijn Stappenplancommissie de mogelijkheden voor een geprivatiseerd museum te onderzoeken. Hij zocht daarvoor steun bij het bedrijfsleven en onderhandelde met de gemeente Delft. Het resultaat was een nieuw museum in de gerenoveerde machinehallen van de oude TH aan de Ezelsveldlaan, dat een jaar geleden officieel geopend werd.

Grote onduidelijkheden bleven bestaan over zeggenschap en geld. De TU claimt bijna een half miljoen van het TMD tegoed te hebben. De stadsbestuurders zijn niet bereid verder bij te dragen aan de exploitatie van het TMD. In ronde tafelgesprekken met vertegenwoordigers van de twee stichtingen, de gemeente en de TU heeft Zeevalking getracht oplossingen te vinden om de levensvatbaarheid van het museum veilig te stellen. Uiteindelijk koos men voor het ‘doorstartscenario’ maar de scepsis bleef bestaan. ,,Het meest expliciet daarin was de delegatie van de gemeente Delft, die op geen enkele wijze meer bij de constructie betrokken wilde worden, omdat zij geen geloof meer had in de levensvatbaarheid van een geprivatiseerd TMD”, rapporteert Zeevalking. (B.B.)

Voormalig cvb-voorzitter mr. H.J. Zeevalking meent dat de privatisering van het Techniek Museum Delft (TMD) teruggedraaid moet worden. Zijn advies aan het bestuurscollege luidt kort samengevat: neem de touwtjes weer in handen.

In de huidige – zeer onduidelijke – situatie ,,heeft de TU niks te vertellen, maar mag ze alleen de financiële tekorten aanvullen”, licht Zeevalking mondeling toe. Veel meer dan dat wil hij niet zeggen, want voor hem zijn een paar cruciale vragen nog niet beantwoord. Zeevalking is ook verbaasd over het persbericht van gisteren, waarin de universitaire voorlichtingsdienst meldt dat hij per 1 september voorzitter van een nieuwe Stichting Techniek Museum Delft wordt. ,,Dat is allemaal nog maar de vraag. Ik moet eerst de zaken met de notaris doorspreken”, aldus Zeevalking.

Het college van bestuur is al een stap verder. Het schaart zich volledig achter het advies dat Zeevalking op 1 augustus uitbracht over het Techniekmuseum. ,,Mijn advies is dat de TU Delft de (oude) verantwoordelijkheid voor de TTC/TMD-organisatie terugneemt”, zo schrijft hij. De beide stichtingen die nu het gebouw, de collectie en de inventaris beheren – een constructie waarbij bijna niemand meer weet wie over wat zeggenschap heeft – zouden moeten opgaan in één nieuwe stichting, waarvan het bestuur door het college van bestuur benoemd wordt. De medewerkers van het museum staan grotendeels op de loonlijst van de TU en zouden daar in de toekomst op blijven.

Met het overnemen van dit advies geeft het cvb impliciet toe dat de in 1989 ingezette poging om het Technisch Tentoonstellingcentrum (TTC) af te stoten en de arbeidsplaatsen te schrappen, is mislukt. Aanvankelijk was het zelfs de bedoeling om het TTC weg te bezuinigen, maar dat stuitte op weerstand in de u-raad en in de gemeente Delft. Prof.dr.ir. W.J. Beek ging vervolgens aan de slag om met zijn Stappenplancommissie de mogelijkheden voor een geprivatiseerd museum te onderzoeken. Hij zocht daarvoor steun bij het bedrijfsleven en onderhandelde met de gemeente Delft. Het resultaat was een nieuw museum in de gerenoveerde machinehallen van de oude TH aan de Ezelsveldlaan, dat een jaar geleden officieel geopend werd.

Grote onduidelijkheden bleven bestaan over zeggenschap en geld. De TU claimt bijna een half miljoen van het TMD tegoed te hebben. De stadsbestuurders zijn niet bereid verder bij te dragen aan de exploitatie van het TMD. In ronde tafelgesprekken met vertegenwoordigers van de twee stichtingen, de gemeente en de TU heeft Zeevalking getracht oplossingen te vinden om de levensvatbaarheid van het museum veilig te stellen. Uiteindelijk koos men voor het ‘doorstartscenario’ maar de scepsis bleef bestaan. ,,Het meest expliciet daarin was de delegatie van de gemeente Delft, die op geen enkele wijze meer bij de constructie betrokken wilde worden, omdat zij geen geloof meer had in de levensvatbaarheid van een geprivatiseerd TMD”, rapporteert Zeevalking. (B.B.)

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.