Education

WTM moet woud van vakjes overzichtelijker aanbieden

Wijsbegeerte en Technische Maatschappijwetenschappen moet meer samenhang aanbrengen in het versnipperde vakkenaanbod. Het is raadzaam de vele vakjes – tweehonderd in getal – in herkenbare pakketten van zes studiepunten aan te bieden.

br />
Dit zei de voorzitter van de visitatiecommissie Wijsbegeerte en Technische Maatschappijwetenschappen, oud-rector Schenck, onlangs in een eerste mondelinge impressie van het onderwijs, onderzoek en organisatie aan de Kanaalweg. Voor de zogenaamde zelfvisitatie, die op eigen verzoek plaatsvond, hanteerde de commissie het VSNU-protocol. Naast Schenck was hoogleraar Honderd het enige Delftse commissielid.

De commissie stelt voorop dat er wel degelijk plaats is voor WTM in Delft; de alfa- en gammavakken voorzien zonder twijfel in een behoefte. De missie van WTM is evenwel zwak. Daar moet de faculteit de schouders onder zetten. De voorzitter geeft daarbij het advies: ,,Durf uzelf te zijn. Er is veel goeds; de kwaliteit is er, maar wordt niet uitgestraald.”

Om de versnippering tegen te gaan raadt de commissie WTM aan om de gewenste cohesie in samenwerking met andere faculteiten tot stand te brengen, en noemt als voorbeeld enkele geslaagde geïntegreerde aio-projecten.

WTM moet zich daarbij wat meer verkopen. Door de boer op te gaan bij de faculteiten en de onderwijsdirecteuren bij elkaar te zetten, kunnen WTM-vakken aan de faculteiten beter worden ingebed. Zo zou WTM het vrije doctoraal-examen beter moeten uitbuiten, aldus de commissie.

Uitgesproken meningen over de onderwijsinhoud waren vrijdag 23 februari nauwelijks te beluisteren. Wel werd de behuizing ‘ronduit tragisch’ genoemd.

Wat het onderzoek betreft verbaast de commissie zich over het grote aandeel onderzoek, met daarbij grote verschillen tussen secties. De commissie waarschuwt daarom voor scheefgroei en adviseert afstemming met andere faculteiten. De waarde van de wetenschappelijke publicaties is de commissie niet altijd even duidelijk. Die beslaan zo’n breed terrein en publiek dat er vraagtekens rijzen.

Volgens de commissie is de ingeslagen weg bij WTM de juiste maar zijn controle en kwaliteitsbewaking voorwaarde. Eind april stuurt de commissie het rapport naar de faculteit, die dan commentaar mag leveren. (H.O.)

Henk Orsel

Wijsbegeerte en Technische Maatschappijwetenschappen moet meer samenhang aanbrengen in het versnipperde vakkenaanbod. Het is raadzaam de vele vakjes – tweehonderd in getal – in herkenbare pakketten van zes studiepunten aan te bieden.

Dit zei de voorzitter van de visitatiecommissie Wijsbegeerte en Technische Maatschappijwetenschappen, oud-rector Schenck, onlangs in een eerste mondelinge impressie van het onderwijs, onderzoek en organisatie aan de Kanaalweg. Voor de zogenaamde zelfvisitatie, die op eigen verzoek plaatsvond, hanteerde de commissie het VSNU-protocol. Naast Schenck was hoogleraar Honderd het enige Delftse commissielid.

De commissie stelt voorop dat er wel degelijk plaats is voor WTM in Delft; de alfa- en gammavakken voorzien zonder twijfel in een behoefte. De missie van WTM is evenwel zwak. Daar moet de faculteit de schouders onder zetten. De voorzitter geeft daarbij het advies: ,,Durf uzelf te zijn. Er is veel goeds; de kwaliteit is er, maar wordt niet uitgestraald.”

Om de versnippering tegen te gaan raadt de commissie WTM aan om de gewenste cohesie in samenwerking met andere faculteiten tot stand te brengen, en noemt als voorbeeld enkele geslaagde geïntegreerde aio-projecten.

WTM moet zich daarbij wat meer verkopen. Door de boer op te gaan bij de faculteiten en de onderwijsdirecteuren bij elkaar te zetten, kunnen WTM-vakken aan de faculteiten beter worden ingebed. Zo zou WTM het vrije doctoraal-examen beter moeten uitbuiten, aldus de commissie.

Uitgesproken meningen over de onderwijsinhoud waren vrijdag 23 februari nauwelijks te beluisteren. Wel werd de behuizing ‘ronduit tragisch’ genoemd.

Wat het onderzoek betreft verbaast de commissie zich over het grote aandeel onderzoek, met daarbij grote verschillen tussen secties. De commissie waarschuwt daarom voor scheefgroei en adviseert afstemming met andere faculteiten. De waarde van de wetenschappelijke publicaties is de commissie niet altijd even duidelijk. Die beslaan zo’n breed terrein en publiek dat er vraagtekens rijzen.

Volgens de commissie is de ingeslagen weg bij WTM de juiste maar zijn controle en kwaliteitsbewaking voorwaarde. Eind april stuurt de commissie het rapport naar de faculteit, die dan commentaar mag leveren. (H.O.)

Henk Orsel

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.