Education

“Word ik president, dan geef ik les”

Mocht hij worden verkozen tot president van de Verenigde Staten, dan wil hij een online lesprogramma over zijn eigen politiek gaan verzorgen, zegt republikein Newt Gingrich.


Gingrich (1943) is al jaren een grote naam in de republikeinse partij. De voormalige voorzitter van het Huis van Afgevaardigden wil graag kandidaat worden voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Na een campagnetoespraak tot studenten en aanhangers legde hij zijn idee over het lesprogramma uit.


Het lesprogramma zal gratis worden verspreid als een cursus aan een universiteit voor afstandsonderwijs, zoals de Open Universiteit. Gingrich: “Waarom zou een president in deze tijd van sociale media niet systematisch en goed onderbouwd met jou delen wat zijn regering voor elkaar wil krijgen, zodat mensen die het werkelijk niet begrijpen het toch kunnen begrijpen?”


Gingrich is gepromoveerd historicus en gaf les aan West Georgia College. Hij schermt graag met zijn academische achtergrond.

De VVD-fractie ergert zich aan de loting bij de Delftse opleidingen fixusopleidingen bouwkunde en industrieel ontwerpen. Half november maakte de TU bekend dat er voor komend collegejaar een numerus fixus geldt voor beide opleidingen.

Studenten moeten zich vóór 15 mei aanmelden voor loting. De VVD vraagt zich af of de opleidingen hun eerstejaars niet moeten selecteren, in plaats van studenten op grond van loting toe te laten.

Gewogen loting
Mee eens, antwoordde staatssecretaris Halbe Zijlstra donderdag. Hij wil de regel schrappen dat opleidingen hooguit de helft van hun opleidingsplaatsen zelf mogen verdelen en de rest van de studenten via gewogen loting moeten toelaten.

Als een opleiding relevante selectiecriteria kan gebruiken, verdient dat volgens hem de voorkeur boven loting. De wetgeving daarvoor was al goeddeels uitgewerkt door het vorige kabinet en zal alsnog naar de Tweede Kamer komen.

Binnen de wet
Overigens maakt de TU Delft momenteel nog geen gebruik van de mogelijkheid om bij gewogen loting de helft van de studenten zelf te selecteren. Iedereen moet meeloten. Over een jaar gaat de universiteit over tot decentrale selectie. Daar gaat Zijlstra niets van zeggen, want de universiteit handelt gewoon binnen de wet.

Vandaag bleek tijdens een vergadering van de Studentenraad (SR)met het college van bestuur dat het invoeren van decentrale selectie flink wat voeten in de aarde zal hebben. Volgens collegelid Paul Rullmann orienteren IO en Bk zich op de manier waarop ze decentraal kunnen selecteren.

Pilot
Dat een van de faculteiten al komend jaar via een pilot zal selecteren, zoals de SR had vernomen, acht hij niet waarschijnlijk. Volgens Rullmann hebben de faculteiten het nu heel druk met de herijking. “En aan decentraal selecteren heb je echt je handen vol. Dat is heel veel werk.”, zei hij.

Zie ook: Kamervragen over numerus fixus

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.