Education

Wiskunde protesteert tegen visitatierapport

Het faculteitsbestuur van Technische Wiskunde en Informatica gaat niet akkoord met de eindconclusie van de visitatiecommissie Wiskunde. De commissie concludeerde dat modelbouw niet of nauwelijks in het wiskundeprogramma zit.

Volgens het bestuur is dat waarschijnlijk een vergissing.

Het bestuur van TWI maakte haar standpunt in een brief aan de visitatiecommissie duidelijk. De paragraaf over de modelbouw beschouwt het bestuur als ‘een feitelijke onjuistheid’. Het dringt aan op een correctie hiervan. Het bestuur vraagt zich in de brief af of ,,er misschien sprake is van verwisseling van onze opleiding met een andere”.

Technische wiskunde heeft ‘al jaren’ een modelbouwpracticum van zes studiepunten in het derde jaar en één van een studiepunt in het eerste. Kort geleden is dit uitgebreid met een practicum van vier studiepunten in het tweede jaar.

Los van deze ‘vergissing’ vond het faculteitsbestuur het eindrapport tegenvallen. Prof.dr. H.G. Meijer noemt het ‘vaker negatief dan verwacht’. Maar volgens Meijer krijgen alle opleidingen ondanks deze kritieken ‘een acht tot een negen’. ,,Wij zitten dan blijkbaar dichter bij de acht”, zegt hij, te negatieve reacties bagatelliserend.

Een deel van de kritiek vindt Meijer niet geheel terecht: ,,De commissie concludeert dat wij te weinig aan fundamentele wiskunde doen. Dan vergeet de commissie dat het hier een opleiding technische wiskunde is.” Volgens hem zal het bestuur aan deze kritiek dan ook niet zo zwaar tillen. (S.H.)

Steven Hubeek

Het faculteitsbestuur van Technische Wiskunde en Informatica gaat niet akkoord met de eindconclusie van de visitatiecommissie Wiskunde. De commissie concludeerde dat modelbouw niet of nauwelijks in het wiskundeprogramma zit. Volgens het bestuur is dat waarschijnlijk een vergissing.

Het bestuur van TWI maakte haar standpunt in een brief aan de visitatiecommissie duidelijk. De paragraaf over de modelbouw beschouwt het bestuur als ‘een feitelijke onjuistheid’. Het dringt aan op een correctie hiervan. Het bestuur vraagt zich in de brief af of ,,er misschien sprake is van verwisseling van onze opleiding met een andere”.

Technische wiskunde heeft ‘al jaren’ een modelbouwpracticum van zes studiepunten in het derde jaar en één van een studiepunt in het eerste. Kort geleden is dit uitgebreid met een practicum van vier studiepunten in het tweede jaar.

Los van deze ‘vergissing’ vond het faculteitsbestuur het eindrapport tegenvallen. Prof.dr. H.G. Meijer noemt het ‘vaker negatief dan verwacht’. Maar volgens Meijer krijgen alle opleidingen ondanks deze kritieken ‘een acht tot een negen’. ,,Wij zitten dan blijkbaar dichter bij de acht”, zegt hij, te negatieve reacties bagatelliserend.

Een deel van de kritiek vindt Meijer niet geheel terecht: ,,De commissie concludeert dat wij te weinig aan fundamentele wiskunde doen. Dan vergeet de commissie dat het hier een opleiding technische wiskunde is.” Volgens hem zal het bestuur aan deze kritiek dan ook niet zo zwaar tillen. (S.H.)

Steven Hubeek

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.