Education

Wijziging term ‘studievoorschot’ van de baan

Het kabinet schaft de term ‘studievoorschot’ niet af. De Tweede Kamer stemde voor de tweede keer over het voorstel van CDA en SP. Opnieuw werd het een gelijkspel.

DUO paste communicatie voor studenten al aan. (Foto: Marjolein van der Veldt)

CDA en SP, twee partijen die zich van begin verzetten tegen afschaffing van de basisbeurs, initieerden het voorstel. In het debat over de onderwijsbegroting opperden zij een wijziging van de naam ‘studievoorschot’. Beide vonden de benaming van het nieuwe leenstelsel misleidend.  


Geen voorschot, maar een lening

De term geeft volgens CDA en SP een te rooskleurig beeld. Het gaat immers niet om een voorschot, redeneerden ze, maar om een lening. Minister Van Engelshoven ziet echter geen reden om de naam van de wet te veranderen.

Toch scheelde het weinig of de naam was geschrapt. Vorige week staakten de stemmen en dinsdag kwam de Tweede Kamer op 73 tegen 73 uit. Opnieuw gelijkspel, waardoor de motie werd verworpen.


Einde basisbeurs

D66, waarvoor Van Engelshoven in de kamer zit, was één van de vier partijen die in 2014 de basisbeurs afschafte. Samen met VVD, PvdA en GroenLinks werd besloten tot invoering van het leenstelsel in studiejaar 2015/2016. De nieuwe regel zette de gift van een basisbeurs om in een lening, het ‘studievoorschot’. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) spreekt zelf echter consequent over een lening, in de hoop dat studenten zich niet onbezonnen in de schulden steken.

HOP Hoger Onderwijs Persbureau

Do you have a question or comment about this article?

redactie@hogeronderwijspersbureau.nl

Comments are closed.