Campus

‘Wij zijn er voor het nationale belang’

Het onderzoeksinstituut FOM in Rijnhuizen gaat verhuizen. Vorige week werd bekend dat het bestuur naar de campus van de TU van Eindhoven gaat. FOM directeur Wim van Saarloos over dat besluit: “Belangenverstrengeling is niet aan de orde.”

Wat heeft Eindhoven dat Delft niet heeft?
“Mee speelde onder meer dat we bij deze majeure operatie goed onderdak wilden vinden voor het plasmaonderzoek in Rijnhuizen, dat nu hier de sterkste onderzoekspoot is. De meeste mensen uit dat onderzoek  vinden Eindhoven een goede keuze. Daar komt bij dat Eindhoven een extra groep wil oprichten die bij het FOM zal worden gehuisvest.”

Professor Niek Lopes Cardozo die bij het FOM het plasmaonderzoek leidt, heeft ook een aanstelling in Eindhoven. Speelde dat ook een rol?
“Het uitvoerend bestuur heeft hierover vergaderd bij afwezigheid van Lopes Cardozo. Laat ik heel duidelijk zeggen dat belangenverstrengeling – als dat de suggestie is – niet aan de orde is. We hebben hem gevraagd de vergadering te verlaten voor de behandeling van dit punt. Zonder hem is het besluit unaniem genomen.”

Uit het bidbook begrijp ik dat Delft u zelfs volledige nieuwbouw heeft aangeboden.
“Delft bood aan een onderkomen voor FOM te bouwen dat wij dan zouden huren. Dat was geen aantrekkelijk aanbod. In de gesprekken met Delft zijn we ervan uitgegaan dat FOM zelf de nieuwbouw zou financieren en dat we van dat deel van het Delftse bod geen gebruik zouden maken.”

Nu komen er dus drie energieonderzoekscentra in Nederland: DRI Energy in Delft, FOM bij de TU/e in Eindhoven en ECN in Petten. Hoe ziet u de rolverdeling tussen die centra?
“Die zal nog enigszins moeten worden uitgewerkt. Wij  zijn vanuit het FOM-instituut vooral gericht op het funderende fysische onderzoek. ECN en Delft zijn breder van opzet. U heeft het nu over Delft, maar ook in Twente en Groningen zijn er initiatieven om aan energie te werken. Wij zijn er voor het nationale belang. We willen het fysisch onderzoek versterken door bijvoorbeeld twee of drie medewerkers uit het instituut op andere locaties te laten werken om op die manier onze coördinerende rol te versterken.”

In plaats van het FOM-instituut kunnen we dus medewerkers verwachten?
“Ik kan daar nu geen toezeggingen over doen, maar gezien de overlap in materiaalkundig onderzoek rond het reactorinstituut ga ik ervan uit dat Delft daar een partner in zal zijn.”

De or-commissies vastgoed en financiën houden donderdag 25 juni een openbare bijeenkomst over betaald parkeren op de TU. Het college van bestuur overweegt het invoeren daarvan. Gast is Giuliano Mingardo van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Als expert in mobiliteitsmanagement en parkeerbeleid beoordeelt hij de plannen van het college van bestuur en beantwoordt hij vragen. De bijeenkomst wordt gehouden op de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen in zaal 2.62 en duurt van 11.30 tot 13.00 uur.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.