Education

‘Wij zijn de topper in crisisbeheersing’

Het landelijk Congres der Bestuurskunde in De Doelen te Rotterdam (7 en 8 mei) heeft als thema ‘risicosamenleving’. Ivo Opstelten, burgemeester van Rotterdam, verzorgde de aftrap.

Over welke risico’s hebben we het eigenlijk bij ‘risicosamenleving’?

“Dat heeft te maken met veiligheid. Zo benader ik het in ieder geval. Risico’s van deze tijd zijn natuurlijk altijd actueel.”

Maar het is zo’n heel divers veld, lijkt me.

“Je denkt dan bijvoorbeeld aan allerlei nieuwe risico’s die we hebben. Door biologische ontwikkelingen, technologische ontwikkelingen en maatschappelijke ontwikkelingen wordt de samenleving steeds kwetsbaarder. Nou, daar moet je antwoorden op formuleren met elkaar. En zeker als overheid. Veiligheid is een van de primaire taken van de overheid. Een tweede punt is natuurlijk de aanpak van de fysieke veiligheid en de aanpak van de sociale onveiligheid. Daarmee hebben we in Rotterdam een bepaalde naam opgebouwd en daar vertel ik iets over.”

Heeft Rotterdam vooral een naam opgebouwd met sociale veiligheid?

“Ook met de andere veiligheid. Wat betreft de hele crisisbeheersing zijn wij de topper in Nederland. Dat is ook logisch; we zijn met onze stad en haven en industrie een unieke plek in Europa. In totaal zijn er nog drie vergelijkbare steden in de wereld: Houston, Singapore en Sjanghai. Dus mag je ook verwachten dat wij ons iets beter en adequater voorbereiden dan andere regio’s.”

Maar zijn met zulke verschillende risico’s als de petrochemische industrie, het terrorisme en de sociale onveiligheid, wel algemene regels te bedenken?

“Ja natuurlijk. Dat moet ook. Er zijn bepaalde rechtsstatelijke principes en je moet maatwerk kunnen plegen. Je moet duidelijk aangeven wie bevoegd is en verantwoordelijkheid draagt en aan wie hij verantwoording moet afleggen.”

U spreekt tijdens een congres toe met jonge bestuurskundigen, deels in spe. Wat is uw advies aan die generatie?

“Nou, ik wens ze allemaal een buitengewoon goede conferentie. Want ik ben slechts de openingsspreker. Dan moet je de anderen niet het gras voor de voeten wegmaaien.”

Maar wat kunnen bestuurskundigen specifiek bijdragen aan een betere beheersing van risico’s?

“Ze moeten letten op de verantwoordelijkheidstoedeling. Want het gaat altijd toch om zaken waarin leven en dood aan de orde kunnen zijn.”

Kunt u daar een voorbeeld van geven?

“Een burgemeester is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. Als ik een evenement toesta, dan ben ik totaal verantwoordelijk dat dat goed verloopt. Als het fout gaat, draag ik daarvoor verantwoordelijkheid en moet ik uitleggen hoe dat is gekomen.”

Ivo Opstelten. (Foto: Sam Rentmeester/FMAX)

Over welke risico’s hebben we het eigenlijk bij ‘risicosamenleving’?

“Dat heeft te maken met veiligheid. Zo benader ik het in ieder geval. Risico’s van deze tijd zijn natuurlijk altijd actueel.”

Maar het is zo’n heel divers veld, lijkt me.

“Je denkt dan bijvoorbeeld aan allerlei nieuwe risico’s die we hebben. Door biologische ontwikkelingen, technologische ontwikkelingen en maatschappelijke ontwikkelingen wordt de samenleving steeds kwetsbaarder. Nou, daar moet je antwoorden op formuleren met elkaar. En zeker als overheid. Veiligheid is een van de primaire taken van de overheid. Een tweede punt is natuurlijk de aanpak van de fysieke veiligheid en de aanpak van de sociale onveiligheid. Daarmee hebben we in Rotterdam een bepaalde naam opgebouwd en daar vertel ik iets over.”

Heeft Rotterdam vooral een naam opgebouwd met sociale veiligheid?

“Ook met de andere veiligheid. Wat betreft de hele crisisbeheersing zijn wij de topper in Nederland. Dat is ook logisch; we zijn met onze stad en haven en industrie een unieke plek in Europa. In totaal zijn er nog drie vergelijkbare steden in de wereld: Houston, Singapore en Sjanghai. Dus mag je ook verwachten dat wij ons iets beter en adequater voorbereiden dan andere regio’s.”

Maar zijn met zulke verschillende risico’s als de petrochemische industrie, het terrorisme en de sociale onveiligheid, wel algemene regels te bedenken?

“Ja natuurlijk. Dat moet ook. Er zijn bepaalde rechtsstatelijke principes en je moet maatwerk kunnen plegen. Je moet duidelijk aangeven wie bevoegd is en verantwoordelijkheid draagt en aan wie hij verantwoording moet afleggen.”

U spreekt tijdens een congres toe met jonge bestuurskundigen, deels in spe. Wat is uw advies aan die generatie?

“Nou, ik wens ze allemaal een buitengewoon goede conferentie. Want ik ben slechts de openingsspreker. Dan moet je de anderen niet het gras voor de voeten wegmaaien.”

Maar wat kunnen bestuurskundigen specifiek bijdragen aan een betere beheersing van risico’s?

“Ze moeten letten op de verantwoordelijkheidstoedeling. Want het gaat altijd toch om zaken waarin leven en dood aan de orde kunnen zijn.”

Kunt u daar een voorbeeld van geven?

“Een burgemeester is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. Als ik een evenement toesta, dan ben ik totaal verantwoordelijk dat dat goed verloopt. Als het fout gaat, draag ik daarvoor verantwoordelijkheid en moet ik uitleggen hoe dat is gekomen.”

Ivo Opstelten. (Foto: Sam Rentmeester/FMAX)

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.