Education

Wie wordt decaan van TBM?

De TU kan maar geen nieuwe decaan vinden voor de faculteit Techniek, Bestuur en Management (TBM). Is dat erg?

Het was december 2014 toen toenmalig decaan Theo Toonen zijn vertrek aankondigde bij TBM. Rector magnificus Karel Luyben vertelde de ondernemingsraad destijds vlak voor de Kerstvakantie dat de TU internationaal zou gaan zoeken naar een opvolger. Vorige week, dus bijna twee jaar later, liet de universiteit weten dat er per 1 oktober een nieuwe interim-decaan is aangesteld.


Dat is de tweede interim voor de faculteit. De toch al drukbezette hoogleraar filosofie Jeroen van den Hoven vervulde de functie tot nu toe. Nu hij is benoemd tot universiteitshoogleraar houdt hij het voor gezien. Hij maakt plaats voor Theun Baller, decaan bij 3mE.


Dubbelprofiel

Waarom is het zo moeilijk om een fulltime decaan aan te stellen bij TBM? Haiko van der Voort, voorzitter van de onderdeelcommissie (odc) van TBM, weet het wel: “Het is een bijzondere faculteit. We zoeken iemand die affiniteit heeft met de sociale wetenschappen en met techniek. Met zo’n dubbelprofiel zijn er gewoon minder potentiële kandidaten.”


Desondanks leek de zoektocht deze zomer wel degelijk vruchten af te werpen. Twee potentiële kandidaten voerden gesprekken met verschillende vertegenwoordigers van de faculteit, waaronder de odc. Dat gebeurt alleen als er over en weer serieuze belangstelling is. Na die gesprekken bleef er één kandidaat over. Hij trok zich uiteindelijk om voor buitenstanders onbekende redenen terug.


Over de keuze om 3mE-decaan Theun Baller nu ook interim van TBM te maken, is Van der Voort neutraal. “Hij heeft het dan heel druk, maar het kan. Belangrijk is dat hij toegewijd is, want het is zelden aan de orde dat je als interim simpelweg op de winkel moet passen. Onder Van den Hoven is bijvoorbeeld besloten een complete opleiding, EPA, te verhuizen naar Den Haag. Dat klinkt uitzonderlijk, maar uitzonderlijkheden zijn er altijd, dus ook onder de nieuwe interim-decaan.”


Vertrouwen

Vincent Alkema, voorzitter van de facultaire studentenraad (fsr) vindt het jammer dat er voorlopig geen vaste decaan komt, ‘aangezien dat zou kunnen leiden tot minder vooruitgang op de lange termijn’. “Al heeft Van den Hoven als interim best nog het één en ander teweeg gebracht, zoals de verhuizing van EPA”, zegt de student.


Die verhuizing is iets dat Baller als interim-decaan goed in de gaten zal moeten houden, adviseert Michael van der Wielen, president van studievereniging Curius. “EPA is onze grootste masterrichting. We willen die studenten wel bij Delft blijven betrekken.” De student heeft er vertrouwen in dat Baller dat kan. “Hij is bekend met de TU, heeft ervaring met decaan zijn. Ik denk dat hij voor ons een toegevoegde waarde kan zijn.”


Continuïteit

Vrijdag is er een ontmoeting op de faculteit tussen Baller en de medezeggenschap. Wat wil fsr-voorzitter Alkema de nieuwe interim-decaan dan op het hart drukken? “Net als op veel plaatsen op de universiteit wordt het steeds krapper bij TBM, doordat er meer studenten komen. We hebben heel erg behoefte aan studieplekken.”


Voor Jeroen van den Hoven is het nu tijd om andere dingen te gaan doen. Van der Voort, Van der Wielen en Alkema prijzen zijn inspanningen als interim-decaan. Ook zien ze de komst van Baller allen met vertrouwen tegemoet.


Toch knaagt er iets. “Uiteindelijk is voor de faculteit continuïteit het beste”, stelt Van der Voort. “Wat we als odc fijn zouden vinden, is als er een goed meerjarenplan zou zijn. De begroting ziet er ieder jaar goed uit, maar je zou die graag leggen naast plannen voor de langere termijn. Ik begrijp dat ze het gras niet willen wegmaaien voor de voeten van een nieuwe decaan, maar deze situatie is natuurlijk suboptimaal.” Van der Wielen vindt dat ook: “Meer vastigheid en stabiliteit zorgen voor meer inspiratie op de faculteit.”


Theun Baller was niet bereikbaar voor commentaar.

Editor in chief Saskia Bonger

Do you have a question or comment about this article?

s.m.bonger@tudelft.nl

Comments are closed.