Education

Wie moet je kennen

In Silicon Valley (VS) rijden er al aardig wat van rond; autonome auto’s. “Voetgangers zijn als de dood voor die auto’s”, zegt de Delftse IO-er Leslie Nooteboom.

“Zie maar eens oogcontact te maken met een robotwagen en zijn intenties te lezen.” Nooteboom heeft daar met drie medestudenten wat op bedacht, de non-verbale mens-machine-taal Blink. “Door middel van machine learning leert Blink verschillende handbewegingen en andere non-verbale uitingen te onderscheiden. Op elke hoek van de auto krijgt de voetganger projecties van zichzelf te zien. Ben je groen afgebeeld, dan laat de auto je voorgaan.”

Huizen en gebouwen beven kapot in Groningen. Wat doe je eraan? Je kunt stutten, procederen tegen de NAM en binnenkort wellicht ook 3D printen. Prof.dr.ing Carola Hein (Bouwkunde) en collega Juliette Bekkering (TU/e) hebben een subsidie gekregen van 4TU (de vier technische universiteiten in Delft, Eindhoven, Twente en Wageningen) om objecten van historische waarden te printen in gips. Ze gaan bouwkundige en decoratieve elementen van de vijftiende-eeuwse gotische Sint-Hippolytuskerk in Middelstum namaken. Mocht de kerk beschadigd raken door aardbevingen, dan kan het team de schade snel herstellen, zo is het idee.

Dr. Rienk Eelkema (TNW) wil dode materie tot leven wekken. Daarvoor heeft hij een ERC Consolidator Grant van twee miljoen euro ontvangen van de EU. Levende cellen reageren op veranderingen in hun omgeving. Wijzigingen in druk of temperatuur zetten een reeks cellulaire reacties in gang waardoor cellen met elkaar communiceren over de veranderde situatie. “Op dit moment hebben synthetische materialen geen communicatieve functies”, merkt Eelkema droogje op in een persbericht van de TU. Dat moet anders. Ook stromingsexpert dr. Christian Poelma (3mE) en keuzegedrag-onderzoeker prof.dr.ir Caspar Chorus (TBM) ontvingen een ERC-subsidie.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.