Campus

WI van EWI verhuist

Opruimen, inpakken en wegwezen. Terwijl de afdelingen wiskunde en informatica volop aan het verhuizen zijn, is stichting Docomomo een petitie begonnen tegen sloop van de hoogbouw van EWI.

De verhuizing van kastinhoud begon op woensdag en duurt tot en met vrijdag. (Foto: Connie van Uffelen)

De faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica raakt de komende dagen met het uur leger. Alle kastinhoud van wiskunde en informatica wordt tot en met vrijdag verhuisd naar het nieuwe en vernieuwde onderkomen aan de Van Mourik Broekmanweg 6. In de eerste week van januari volgen alle ICT-spullen, waarna medewerkers op 8 januari hun spulletjes weer kunnen uitpakken.


Naast het onderkomen aan de Van Mourik Broekmanweg (dat een eigen horecavoorziening krijgt) komt een nieuw onderwijsgebouw. De  oplevering van dit New Education Centre is gepland voor medio 2020.


Elektrotechniek


Voor herhuisvesting van elektrotechniek komt nieuwbouw, waarvoor met een denktank aan een programma van eisen wordt gewerkt. De definitieve versie daarvoor moet eind februari klaar zijn, aldus een nieuwsbrief van de faculteit.


Het college van bestuur heeft in oktober een reserveringsaanvraag goedgekeurd voor ‘plot 36’. Dat is volgens faculteitssecretaris Irene Haslinger het gebied waar de hoogbouw staat, de laagbouw en het parkeerterrein aan de achterkant. De TU wil deze ‘prominente locatie’ behouden voor onderzoek en onderwijs van elektrotechniek, zo valt op de website van de faculteit te lezen. Bovendien heeft die locatie een logische verbinding met het te renoveren ESP-lab (Electrical Sustainable Powerlab) in de voormalige hoogspanningshal in de laagbouw.


De reservering is volgens de faculteit noodzakelijk voor het goed kunnen uitvoeren van onderzoek naar locaties en mogelijke scenario’s voor de nieuwe huisvesting van Elektrotechniek. Voor het daadwerkelijk bestemmen van deze plek moet worden voldaan aan wettelijke en gemeentelijke eisen, maar het moet ook passen in de campusvisie van de universiteit.


Petitie tegen sloop


De Stichting Docomomo Nederland, een werkgroep ter behoud van modern erfgoed, maakt zich zorgen over de hoogbouw. ‘Om niet geconfronteerd te worden met de aanvraag van een sloopvergunning’ wil de stichting het gebouw door middel van een petitie ‘een stem geven’, schrijft zij in een persbericht. Ze wil daarmee bereiken dat de universiteit ‘serieus en openbaar gaat onderzoeken hoe de essentie van dit markante monument door herbestemming of transformatie kan worden behouden.’


De petitie is volgens de stichting niet bedoeld om het gebouw als ‘onaanraakbaar’ te bestempelen, maar om te zoeken naar een transformatie waarbij de TU het gebouw ‘als waardevol erfgoed respecteert en alles op alles zet om de kracht van haar iconische middelpunt te behouden’. Volgens de stichting heeft de TU namelijk het voornemen tot sloop.


Geen beslissing


Gevraagd om een reactie daarop laat Miriam Nuijten, manager communicatie van de dienst Facilitair Management en Vastgoed (FMVG), weten dat er nog geen beslissing is genomen over een mogelijke sloop van de hoogbouw. “Eerder is al vastgesteld dat het gebouw niet meer voldoet aan de wensen en eisen die worden gesteld vanuit onderwijs en onderzoek”, zegt Nuijten. “Dat heeft onder meer te maken met de enorme groei van de studentenaantallen en de veranderde eisen die aan laboratoria worden gesteld.”


Daarbij is de hoogbouw volgens FMVG aan het einde van de technische en functionele levensduur. “Het is financieel niet meer verantwoord om dit deel van het gebouw zonder ingrijpende en kostbare renovatie langdurig in bedrijf te houden”, zegt Nuijten. “Daarom is besloten de medewerkers naar andere locaties op de campus te verhuizen en de hoogbouw buiten gebruik te nemen.”


Zomer 2018 leeg


Het streven is om de hoogbouw zomer 2018 leeg te hebben. Wanneer wiskunde en informatica, elektrotechniek en de ondersteunende diensten uit de hoogbouw geherhuisvest zijn, wordt de hoogbouw vanaf de derde verdieping afgesloten. De installaties kunnen vanaf dan ontkoppeld en op termijn verwijderd worden. Het gebouw wordt dan van binnen gestript.


De entreehal en de overige voorzieningen op de begane grond, de onderwijszalen, het restaurant op de eerste verdieping en de studiewerkplekken op de tweede etage blijven de komende jaren wel in gebruik, aldus de website. Net als de volledige laagbouw.


Slechtvalk


Voor het onderkomen van de slechtvalk op het dak van de hoogbouw worden momenteel verschillende opties onderzocht. Zo luidt althans het antwoord op de vraag waar de slechtvalk naar toe moet ‘als de hoogbouw zou worden gesloopt’. Het is allemaal na te lezen op een Q&A pagina van de faculteit.

News editor Connie van Uffelen

Do you have a question or comment about this article?

c.j.c.vanuffelen@tudelft.nl

Comments are closed.