Education

Wervingsactie van TUE ‘geen concurrentie’

Paginagroot adverteerde het Stan Ackermans Instituut voor postdoctorale ontwerpersopleidingen van de TU Eindhoven in de vorige Delta. Bovendien werden vierde- en vijfdejaars studenten van diverse faculteiten thuis gemaild.

Ir. C.A.J. Geenen van de TUE: ,,Er is geen sprake van concurrentie met de TU Delft.”

Geenen, programmamanager van de tweejarige nadoctorale opleiding logistieke besturingssystemen van de TUE, vindt het niet vreemd dat onder Delftse ingenieurs geworven wordt. Zestien van de vijfendertig ir.’s die vorig jaar de logistieke besturingsopleiding volgden waren Delftenaren. Volgens hem is er geen sprake van concurrentie omdat de postdoctorale opleidingen verschillen van die in Delft.

Prof.dr. J.M. Dirken van de Delftse postdoctorale opleiding Advanced Industrial Design Engineering spreekt van ‘gezonde rivaliteit’. Zelf adverteert zijn opleiding niet in Eindhoven, maar van de twaalf deelnemers die vorig jaar deze opleiding bij faculteit Industrieel Ontwerpen volgden, kwam de helft van buitenaf, onder andere uit Eindhoven.

Over het waarom van deze grootschalige campagne zegt pr-medewerkster Verkennis van het Stan Ackermans Instituut: ,,Wij adverteren ieder jaar om deze tijd, maar promoten dit jaar intensiever omdat het bedrijfsleven hard aan de net afgestudeerden trekt.”

De twaio-opleiding van Dirken heeft dit probleem niet. Die krijgt nog altijd meer sollicitanten dan er plaatsen beschikbaar zijn, aldus de hoogleraar.

Over twee weken vieren de drie technische universiteiten (Delft, Eindhoven en Twe nte) dat hun postdoctorale opleidingen gezamenlijk duizend ontwerpers heben afgeleverd. (K.S.)

Paginagroot adverteerde het Stan Ackermans Instituut voor postdoctorale ontwerpersopleidingen van de TU Eindhoven in de vorige Delta. Bovendien werden vierde- en vijfdejaars studenten van diverse faculteiten thuis gemaild. Ir. C.A.J. Geenen van de TUE: ,,Er is geen sprake van concurrentie met de TU Delft.”

Geenen, programmamanager van de tweejarige nadoctorale opleiding logistieke besturingssystemen van de TUE, vindt het niet vreemd dat onder Delftse ingenieurs geworven wordt. Zestien van de vijfendertig ir.’s die vorig jaar de logistieke besturingsopleiding volgden waren Delftenaren. Volgens hem is er geen sprake van concurrentie omdat de postdoctorale opleidingen verschillen van die in Delft.

Prof.dr. J.M. Dirken van de Delftse postdoctorale opleiding Advanced Industrial Design Engineering spreekt van ‘gezonde rivaliteit’. Zelf adverteert zijn opleiding niet in Eindhoven, maar van de twaalf deelnemers die vorig jaar deze opleiding bij faculteit Industrieel Ontwerpen volgden, kwam de helft van buitenaf, onder andere uit Eindhoven.

Over het waarom van deze grootschalige campagne zegt pr-medewerkster Verkennis van het Stan Ackermans Instituut: ,,Wij adverteren ieder jaar om deze tijd, maar promoten dit jaar intensiever omdat het bedrijfsleven hard aan de net afgestudeerden trekt.”

De twaio-opleiding van Dirken heeft dit probleem niet. Die krijgt nog altijd meer sollicitanten dan er plaatsen beschikbaar zijn, aldus de hoogleraar.

Over twee weken vieren de drie technische universiteiten (Delft, Eindhoven en Twe nte) dat hun postdoctorale opleidingen gezamenlijk duizend ontwerpers heben afgeleverd. (K.S.)

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.