Education

​Werkdruk is te hoog, zegt driekwart van wetenschappers

Bijna de helft van de wetenschappers zegt zijn vak niet meer goed te kunnen uitoefenen. De werklast is een van de oorzaken: zo’n driekwart van de respondenten zegt onder grote tijdsdruk te moeten werken, blijkt uit onderzoek van de SP.

Ongeveer duizend wetenschappers hebben een enquête van de Socialistische Partij ingevuld. De vragen lopen uiteen: van flexcontracten en werkdruk tot financiering van de onderzoeksprojecten. De onderzoekers vinden dat er nogal wat moet veranderen aan de universiteit.

Zo heeft driekwart van hen geen vertrouwen in de belofte van minister Bussemaker om vierduizend extra universitaire docenten aan te stellen. Deze zouden worden bekostigd van het geld dat de invoering van het leenstelsel oplevert.

Zorg eerst maar eens dat docenten een vaste aanstelling kunnen krijgen, zegt zo’n driekwart van de wetenschappers. Inclusief promovendi is ruim zestig procent van het wetenschappelijk personeel in tijdelijke dienst. Veel van de respondenten zien dat als kapitaalvernietiging en willen het aantal flexcontracten terugdringen tot maximaal 20 procent. “Wetenschap beoefenen is per definitie een langetermijnbezigheid”, zegt een van hen.

Aan de kwaliteit van het onderwijs kan ook wel wat verbeterd worden. Minder dan de helft, 43 procent, is er tevreden over. Verder frustreert het gebrek aan geld veel onderzoekers. Ruim twee derde zegt ontevreden te zijn over de financiering van de universiteit. De onderzoekers zijn kritisch op de ‘vermarkting’ van de universiteit en vinden dat er teveel op kwantiteit wordt afgerekend in plaats van op kwaliteit.

Tweede Kamerlid Jasper van Dijk (SP) noemde de signalen tussentijds al ‘verontrustend’. Hij wijt de problemen aan het politieke beleid van de afgelopen decennia, waar de grote toestroom van studenten geen gelijke tred hield met de bekostiging. De SP wil dan ook extra geld uittrekken voor het onderwijs.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.