Education

Weinig onderwijs in troonrede

Economie, vluchtelingen en terreur domineerden de troonrede die koning Willem-Alexander vandaag uitsprak. Het onderwijs kwam maar heel even ter sprake.

“In het onderwijs komt extra geld beschikbaar om gelijke kansen te bevorderen”, aldus koning Willem-Alexander. “De tegemoetkoming voor specifieke schoolkosten in het mbo, bijvoorbeeld voor werkkleding, gereedschap en software, gaat omhoog.”

Over het hoger onderwijs zei hij niets. Wel verwees hij naar grote hervormingen die onder meer in het onderwijs in gang zijn gezet, “vaak met steun van oppositiepartijen en maatschappelijke organisaties”. Daar refereerde hij vermoedelijk aan het schrappen van de basisbeurs.

Ook de wetenschap kwam niet ter sprake, of hooguit in de vorm van innovatie: “De gevolgen van de klimaatverandering nopen tot forse investeringen en innovaties in duurzame energiebronnen, zoals wind, water en zonlicht.”

Het kabinet vindt dat grote investeringen gewenst zijn in energietransitie, verduurzaming, bereikbaarheid en onderwijs, maar wil er zelf liever niet te veel aan bijdragen: “De regering komt met voorstellen om deze investeringen waar nodig beter te ondersteunen.”

Het Interstedelijk Studenten Overleg baalt ervan dat studenten geen rol speelden in de troonrede. Op de begroting gaat zo ongeveer elke inkomensgroep erop vooruit, smaalt het ISO, behalve studenten. “Het lijkt op een feestje waar de student aan de deur wordt geweigerd.”

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.