Campus

‘We zijn van besluit naar besluit gerend’

Tijdspaden, deadlines en trajecten. De onderdeelscommissies hebben nauwelijks tijd om zich door de reorganisatiepapieren te worstelen.


1 Het staat op papier, maar de stoelendans moet nog beginnen. Illustratie: Gripp

Vooruit, schouders eronder, open overleg voeren en vooral een positieve grondhouding aan de dag leggen. Welnee, aan een constructieve houding heeft het bij de onderdeelscommissies (odc’s) niet ontbroken. De cynici niet meegerekend (‘Ik zeg maar zo: de MOD, het mot’), is er naar beste kunnen gewerkt. ,,Je draagt verantwoordelijkheid, je bent tenslotte gekozen”, zegt dr. L.A. ten Horn, voorzitter van de odc bij Techniek, Bestuur en Management (TBM).

Wie zijn oor te luister legt bij de odc’s moet vaststellen dat de herschikking van de ondersteunende diensten aan de TU een rommelig begin heeft gekend. Een vliegende start ging gepaard met problemen rondom informatievoorziening, de ontdekking van de nieuwe bestuursstructuur (MUB) en het wennen aan onderlinge cultuursverschillen (de clustering).

Lucht- en Ruimtevaart is een van de weinige TU-onderdelen die de Operatie Modernisering Ondersteunende Diensten volgens het gewraakte tijdschema heeft volbracht. ,,We hebben duidelijk gesteld dat een derde reorganisatie van de algemene dienst in korte tijd niet weer ten koste mocht gaan van het personeel. Er is wel discussie geweest, maar we zijn er uitgekomen”, vat odc-voorzitter ir. J. de Vries samen. ,,Laat het zich nu maar stabiliseren.”

Het ogenschijnlijk gemak waarmee bij L&R het organisatieplan op tafel is gekomen, is niet representatief voor de rest van de TU. Bij TBM kreeg de odc vandaag de stukken binnen opdat er morgen een besluit lag. De odc gaf in eerste instantie een negatief advies, waarna het bijstellen kon beginnen. Odc-voorzitter Ten Horn: ,,Zo zijn we hier van besluit naar besluit gerend.”

Dr. M.G. de Bruin, odc-voorzitter bij ITS, kan erover meepraten: ,,Het tempo lag zo hoog dat we soms zaten te vergaderen over een stuk dat eigenlijk al achterhaald was. Toen zijn we maar meer gaan vergaderen.”

Ten Horn vraagt zich af of de grote haast wel zo nodig was, ,,aangezien het de zorgvuldigheid parten zou kunnen spelen.” Dat het personeelsplan er eind deze maand moet zijn, is ook weer zo ‘kort dag’. Het clusterbureau, waar het bij TBM tot dusver allemaal om te doen is geweest, hoeft pas over twee jaar echt functioneren, als er een nieuw gebouw is. ,,Het is een mooi clusterbureau maar de rest is onduidelijk.”
Blik

Net als TBM zit ook ITS (Elektro, Wiskunde en Informatie) op een ‘tri-locatie’, en dan is het moeilijk inschatten hoeveel portiers er bijvoorbeeld nodig zijn, zegt De Bruijn. Een MOD uitvoeren, met het doel voorgaande bezuinigingsrondes inefficiëntie te overtreffen, vraagt een vooruitziende blik.

Een soortgelijke klacht heeft ir. E. Angad-Gaur, die de odc bij Technische Natuurwetenschappen voorzit. ,,Ik heb nu geen idee van wat het eindplaatje op ‘uni-locatie’ zal zijn, als we in één gebouw zitten. Maar mensen willen weten wat er boven hun hoofd hangt. We moeten ‘modden’ en clusteren, vóór 1999 weten hoe de organisatie eruit ziet, rekening houden met een overgangssituatie en de mensen de kans geven het traject van het sociaal beleidskader te doorlopen. Het staat nu dan wel op papier, maar de stoelendans moet nog beginnen.”

,,Ook in de begeleiding naar een werkende structuur moet nog worden voorzien”, vervolgt De Bruin. ,,Je kunt niet zeggen: ‘Jullie werken nu samen’, deur dicht en tot ziens. Er moet nog heel wat teruggekoppeld worden. Eerlijk gezegd vind ik de lijn naar beneden toe, tussen decaan, docent en secretaresse, wel erg lang geworden.”
Geheim

Tussen neus en lippen door klinken meer bedenkingen. ,,Het is geen geheim dat hele proces nogal ambitieus is”, stelt Angad-Gaur. ,,Het is nogal wat, wat men in één keer wil. Er lopen aan de TU verschillende reorganisaties door elkaar. Waaruit blijkt nu de modernisering? En is de zaak verbeterd door zware hoofden in hogere schalen neer te zetten? Het is maar een vraag, hoor.”

Natuurlijk bereik je met een loongolf een ander effect, maar bij Wiskunde en Informatica zijn die hogere schalen welkom, zegt De Bruin. ,,Door onze ‘A-factor’ hebben wij altijd de tering naar de nering moeten zetten. De schalen waren nooit extreem hoog, zeker niet als ik dat vergelijk met de schalen die op het hoofdbureau plegen te worden ingesteld.”

,,Er is wel veel overhoop gehaald”, beaamt De Bruin, die er regelmatig de wetsartikelen op naslaat om te weten hoe hij verder moet. ,,Ik vraag me af of het voorzieningenniveau wel op het goede niveau blijft. En wat besparing betreft, denk ik dat al dat vergader vooralsnog vijftien miljoen gekost heeft in plaats van dat het dat heeft opgeleverd.”

Als alle MOD-papieren van paraaf zijn voorzien, wacht voor de liefhebber de IFOM. Pardon? De Inrichting van de Faculteiten Onder Mubse structuur. ,,Ja, ja”, zegt De Bruijn manmoedig, ,,de vakgroepen zijn immers opgeheven. Voor 1 september 1999 moet de nieuwe structuur klaar zijn en de nieuwe, eenhoofdige leiding er staan.”

De odc van CiTG (het cluster Civiele Techniek, Technische Aardwetenschappen en Geodesie) is zover nog niet. Die stuurde vrijdag een brief naar de geestelijke vaders van de operatie met de mededeling: ,,Indien het college van bestuur deze punten niet overneemt, dan zal de onderdeelscommissie in overleg met de ondernemingsraad bepalen of dit moet leiden tot een beroep tegen het organisatieplan op basis van art. 26 WOR.”


1 Het staat op papier, maar de stoelendans moet nog beginnen. Illustratie: Gripp

Vooruit, schouders eronder, open overleg voeren en vooral een positieve grondhouding aan de dag leggen. Welnee, aan een constructieve houding heeft het bij de onderdeelscommissies (odc’s) niet ontbroken. De cynici niet meegerekend (‘Ik zeg maar zo: de MOD, het mot’), is er naar beste kunnen gewerkt. ,,Je draagt verantwoordelijkheid, je bent tenslotte gekozen”, zegt dr. L.A. ten Horn, voorzitter van de odc bij Techniek, Bestuur en Management (TBM).

Wie zijn oor te luister legt bij de odc’s moet vaststellen dat de herschikking van de ondersteunende diensten aan de TU een rommelig begin heeft gekend. Een vliegende start ging gepaard met problemen rondom informatievoorziening, de ontdekking van de nieuwe bestuursstructuur (MUB) en het wennen aan onderlinge cultuursverschillen (de clustering).

Lucht- en Ruimtevaart is een van de weinige TU-onderdelen die de Operatie Modernisering Ondersteunende Diensten volgens het gewraakte tijdschema heeft volbracht. ,,We hebben duidelijk gesteld dat een derde reorganisatie van de algemene dienst in korte tijd niet weer ten koste mocht gaan van het personeel. Er is wel discussie geweest, maar we zijn er uitgekomen”, vat odc-voorzitter ir. J. de Vries samen. ,,Laat het zich nu maar stabiliseren.”

Het ogenschijnlijk gemak waarmee bij L&R het organisatieplan op tafel is gekomen, is niet representatief voor de rest van de TU. Bij TBM kreeg de odc vandaag de stukken binnen opdat er morgen een besluit lag. De odc gaf in eerste instantie een negatief advies, waarna het bijstellen kon beginnen. Odc-voorzitter Ten Horn: ,,Zo zijn we hier van besluit naar besluit gerend.”

Dr. M.G. de Bruin, odc-voorzitter bij ITS, kan erover meepraten: ,,Het tempo lag zo hoog dat we soms zaten te vergaderen over een stuk dat eigenlijk al achterhaald was. Toen zijn we maar meer gaan vergaderen.”

Ten Horn vraagt zich af of de grote haast wel zo nodig was, ,,aangezien het de zorgvuldigheid parten zou kunnen spelen.” Dat het personeelsplan er eind deze maand moet zijn, is ook weer zo ‘kort dag’. Het clusterbureau, waar het bij TBM tot dusver allemaal om te doen is geweest, hoeft pas over twee jaar echt functioneren, als er een nieuw gebouw is. ,,Het is een mooi clusterbureau maar de rest is onduidelijk.”
Blik

Net als TBM zit ook ITS (Elektro, Wiskunde en Informatie) op een ‘tri-locatie’, en dan is het moeilijk inschatten hoeveel portiers er bijvoorbeeld nodig zijn, zegt De Bruijn. Een MOD uitvoeren, met het doel voorgaande bezuinigingsrondes inefficiëntie te overtreffen, vraagt een vooruitziende blik.

Een soortgelijke klacht heeft ir. E. Angad-Gaur, die de odc bij Technische Natuurwetenschappen voorzit. ,,Ik heb nu geen idee van wat het eindplaatje op ‘uni-locatie’ zal zijn, als we in één gebouw zitten. Maar mensen willen weten wat er boven hun hoofd hangt. We moeten ‘modden’ en clusteren, vóór 1999 weten hoe de organisatie eruit ziet, rekening houden met een overgangssituatie en de mensen de kans geven het traject van het sociaal beleidskader te doorlopen. Het staat nu dan wel op papier, maar de stoelendans moet nog beginnen.”

,,Ook in de begeleiding naar een werkende structuur moet nog worden voorzien”, vervolgt De Bruin. ,,Je kunt niet zeggen: ‘Jullie werken nu samen’, deur dicht en tot ziens. Er moet nog heel wat teruggekoppeld worden. Eerlijk gezegd vind ik de lijn naar beneden toe, tussen decaan, docent en secretaresse, wel erg lang geworden.”
Geheim

Tussen neus en lippen door klinken meer bedenkingen. ,,Het is geen geheim dat hele proces nogal ambitieus is”, stelt Angad-Gaur. ,,Het is nogal wat, wat men in één keer wil. Er lopen aan de TU verschillende reorganisaties door elkaar. Waaruit blijkt nu de modernisering? En is de zaak verbeterd door zware hoofden in hogere schalen neer te zetten? Het is maar een vraag, hoor.”

Natuurlijk bereik je met een loongolf een ander effect, maar bij Wiskunde en Informatica zijn die hogere schalen welkom, zegt De Bruin. ,,Door onze ‘A-factor’ hebben wij altijd de tering naar de nering moeten zetten. De schalen waren nooit extreem hoog, zeker niet als ik dat vergelijk met de schalen die op het hoofdbureau plegen te worden ingesteld.”

,,Er is wel veel overhoop gehaald”, beaamt De Bruin, die er regelmatig de wetsartikelen op naslaat om te weten hoe hij verder moet. ,,Ik vraag me af of het voorzieningenniveau wel op het goede niveau blijft. En wat besparing betreft, denk ik dat al dat vergader vooralsnog vijftien miljoen gekost heeft in plaats van dat het dat heeft opgeleverd.”

Als alle MOD-papieren van paraaf zijn voorzien, wacht voor de liefhebber de IFOM. Pardon? De Inrichting van de Faculteiten Onder Mubse structuur. ,,Ja, ja”, zegt De Bruijn manmoedig, ,,de vakgroepen zijn immers opgeheven. Voor 1 september 1999 moet de nieuwe structuur klaar zijn en de nieuwe, eenhoofdige leiding er staan.”

De odc van CiTG (het cluster Civiele Techniek, Technische Aardwetenschappen en Geodesie) is zover nog niet. Die stuurde vrijdag een brief naar de geestelijke vaders van de operatie met de mededeling: ,,Indien het college van bestuur deze punten niet overneemt, dan zal de onderdeelscommissie in overleg met de ondernemingsraad bepalen of dit moet leiden tot een beroep tegen het organisatieplan op basis van art. 26 WOR.”

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.