Campus

‘We kunnen straks overal inpluggen’

Onlangs verzorgde Peter van Schaik, directeur van het SSC-ICT, voor de studentenraad ‘een kijkje in de toekomst van ict op de TU’. Hij ziet alle studenten al met een laptop of pda rondlopen. “Alles wordt flexibeler.”

Dat kijkje in de toekomst, ging dat om uw dromen, wensen of realistische verwachtingen?
“Bij het SSC-ICT kijken we af en toe waar we over een bepaalde tijd willen staan. Noem het een droom, maar dan wel een die we gaan realiseren.”

Hoe ver kijkt u dan vooruit?“Een jaar of vijf. In ict is het moeilijk ver vooruit te kijken. De techniek gaat zo snel. Je realiseert je ook niet altijd wat de impact is van ontwikkelingen. Neem wireless. Draadloos werken geeft mogelijkheden, maar je kunt er nog niet alles mee. Je moet ook stabiliteit en beschikbaarheid realiseren.”
U noemde bij uw presentatie BK City als voorbeeld.
“Het nieuwe onderkomen van Bouwkunde was voor ons een kans. In BK City konden we onze visie deels vormgeven. Je meldt je daar wireless aan en hebt de functionaliteit zoals je die elders op de TU hebt met de kabel. Daarnaast ben je er flexibeler. Je pakt je laptop, plugt in en kunt je werk doen.”

Dat laatste, inpluggen waar je wilt, geldt straks voor de hele TU?“Ja, iedere medewerker en student kan dan overal op de campus inloggen. Er is dan geen verschil meer tussen wireless of bekabeld werken. En studentenzalen kunnen voor elk type onderwijs worden gebruikt.”

Wat betekent dat laatste?
“Neem een les in een studentenzaal op IO. De computers hebben daar software voor IO. Als een docent zijn les wil geven in een ander gebouw, dan kan dat nu niet, omdat de software daar niet beschikbaar is. Straks kan een docent in iedere willekeurige zaal lesgeven.”

Dus de software wordt flexibeler?
“De software komt als het ware naar je toe. Na het inloggen is die naar behoefte te downloaden of bereikbaar via een server. Ik zou die grotere flexibiliteit nog sneller willen uitrollen dan nu budgettair mogelijk is, omdat we daar als TU veel voordeel uit gaan halen. De mensen rekenen er op, en terecht, maar het is echt een enorme klus.”

Zijn er andere ontwikkelingen rond colleges?
“We breiden collegerama technisch uit en we kijken hoe we onderwijs kunnen virtualiseren. In 3 TU-verband werken we onder meer aan een project om één college op drie plekken zichtbaar te maken. Aan de TU Delft werken we aan een grotere interactiviteit. Een student stelt van achter zijn pc of laptop een vraag en de docent weet dat er een vraag is, wie ‘m stelt en ziet de vraagsteller.”

Wat schiet je daarmee op vergeleken met een gewoon college?
“Je kunt dankzij ict-toepassingen grote collegezalen splitsen in kleinere zaaltjes. Dan gebruik je je zaalruimte efficiënter. Nu staan grote zalen vaak leeg. En héb je een heel grote groep voor een college, dan is het met ict-middelen mogelijk dat in die kleinere zaaltjes te doen, met behoud van contact en interactiviteit.”

Schiet de ‘gewone’ medewerker op met de veranderingen?
“We zijn voor de hele TU bezig met een proces van centralisatie en standaardisatie. Zo hadden we tot voor kort op de TU iets van zeventig verschillende mailomgevingen. Dat wordt er één en dat is stabieler, al merk je daar als individu niet meteen iets van. En we werken als ict-afdeling voor medewerkers steeds transparanter. Deze week is onze producten- en dienstencatalogus gepubliceerd (www.ssc-ict.tudelft.nl/pdc). Dat is onderdeel van het verbeteren van ons serviceniveau. Zo gaan we onder meer doorlooptijden van incidenten monitoren en op de werkplek problemen sneller oplossen.”

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.