Education

‘We gaan voor drie zetels’

Studentenraadsfractie AAG is de afgelopen jaren steeds kleiner geworden. Dit jaar heeft de partij twee zetels. Na een intensieve discussie heeft AAG besloten mee te doen aan de verkiezingen in mei.

“Het is belangrijk dat het tweepartijenstelsel blijft bestaan”, vindt fractieleider Diederik Lammerse.

AAG verloor de afgelopen jaren meerdere malen een zetel bij de verkiezingen. Hoe kan dat?

“Daar hebben we natuurlijk over gespeculeerd, maar we weten het nog steeds niet echt. Een probleem is wel dat studenten de verschillen tussen Oras en AAG niet goed zien. En AAG is minder zichtbaar voor ze.”
Minder zichtbaar, en minder zetels. Een neerwaartse spiraal.

“Daarom hebben we dit jaar een schaduwfractie van twee mensen. Dat zijn twee studenten, die ons parttime ondersteunen. Met zijn tweeën moet je dingen laten liggen. Maar nu kunnen we toch onderwerpen als de internationalisering aanpakken.”
Jullie hebben je de afgelopen maanden afgevraagd of doorgaan zinvol en mogelijk is. Het antwoord is ‘ja’ geworden. Hoe zijn jullie tot dat besluit gekomen?

“We hebben heel veel discussie gehad. Met het bestuur, met oud-besturen en oud.fracties. We hebben ook onderzocht of we samen met Osiris (communicatieplatform voor duurzame ontwikkeling, SB) een duurzame partij konden opzetten. We zouden dan meer teamkracht hebben, waardoor we zichtbaarder zouden kunnen zijn. Maar, alleen duurzaamheid is te smal voor de studentenraad. En voor Osiris is de sr weer te breed.”
Er was veel discussie, maar wie heeft uiteindelijk de knoop doorgehakt?

“Dat hebben we als fractie gedaan. Maar we wilden de besluitvorming niet met twee man doen. We hebben de meningen van anderen als input gebruikt. De partij is wel al vanaf 1968 bezig. Na lang denken, hebben we besloten: we doen het gewoon. We willen de fractie waar we trots op zijn, voortzetten. We geloven dat dat kan, het moet lukken.”
Waren er stemmen die zeiden: we moeten ermee ophouden?

“Sommige mensen redeneerden: ‘we hebben het afgelopen jaar met vier man de campagne gedaan. Daarbij is er maar heel weinig fout gegaan. Hoe kun je het dan met twee man beter doen? Dat gaat dus niet’.”
Jij denkt kennelijk van wel.

“We zijn nu bezig met het oprichten van een campagneteam, met mensen uit het bestuur van de AAG-vereniging, en studenten van buiten AAG. Zo kunnen we breder kijken en creatiever campagne voeren. Overigens hebben we ook met Oras overlegd. Het is belangrijk dat het tweepartijenstelsel blijft bestaan. Dat vinden zij ook. Daarom hebben we afgesproken hoe we het dit jaar anders kunnen doen. We gaan een website en flyers maken, waarop de verschillen komen te staan.”
Dus jullie spreken met Oras af om je meer op de verschillen te richten. Dat lijkt nog steeds behoorlijk twee handen op één buik.

“In de studentenraad vormen we nu eenmaal samen het parlement. Dan staan we sterk. Gaan we in de overlegvergadering met elkaar in discussie, dan speelt het college van bestuur ons tegen elkaar uit. Maar het is niet zo dat we helemaal niet discussiëren met elkaar. Dat doen we juist wel, intern.”
Intern. Niet zo raar, dus, dat studenten de verschillen niet zien.

“Ze zien wel welke partij een onderwerp naar voren heeft gebracht, bijvoorbeeld in onze nieuwsbrief.”
Komt dat ook op de verschillenflyer te staan?

“Dat moeten we nog afspreken met Oras. Ons idee is dat er eerst komt te staan wat de verschillen in visie zijn, dan wat beide partijen de afgelopen tijd hebben gedaan en waar ze zich het komende jaar op gaan richten. Dat doen we zelf, maar we hadden liever gezien dat een onafhankelijke partij dat zou doen.”
Wat lezen we straks over AAG?

“Wij zijn de ideeënpartij. We volgen niet alleen de beleidsagenda van de TU, maar kaarten ook eigen onderwerpen aan. En we vinden dat de TU studenten de ruimte moet geven bij hun persoonlijke ontwikkeling. Dat betekent: niet te veel verplichtingen binnen de opleidingen. En: mensen mogelijkheden bieden. Dat gebeurt nog niet voldoende. Het rendementsdenken van de TU leidt alleen maar tot meer regeltjes, meer verplichte projectgroepjes. We willen extra begeleiding voor zwakkere studenten. Maar ook: betere studenten een uitdaging bieden. Er bestaan wel honours tracks, maar die zijn alleen voor masterstudenten. Juist bachelorstudenten kunnen wel wat meer aandacht gebruiken. Er zijn nu nog genoeg talentvolle bachelors die worden meegesleurd in de grote groep.”
Welke initiatieven hebben jullie dit jaar genomen?

“Betere informatievoorziening en huisvesting en RAS-maanden (bestuursbeurzen, SB) voor internationale studenten. We hebben ons bij de herverdeling van de RAS-maanden ingezet voor de diversiteit van de verenigingen, zodat de kleine kunnen blijven bestaan. We houden nu een enquête over de ethiekvakken. Want ook de niet-technische vakken moeten goed worden gegeven aan de TU. Studenten moeten het leuk vinden die te volgen. Daarom willen we dingen weten als: hoe is het dictaat geschreven, hoe staat de docent erbij, vinden studenten ethiek belangrijk, vinden ze dat de TU dat vak moet geven, welke aspecten van ethiek vinden studenten interessant? Datzelfde kunnen we doen voor duurzaamheidsvakken. Die worden nog saaier gevonden.”

Duurzaamheid saai? Dat is toch juist hot?

“Zeker, maar sommige studenten vinden dat alles maar onder duurzaamheid wordt gevat. Ze vinden het vak niet uitdagend, omdat ze diepgang missen. Vaak horen ze uitsluitend dingen die ze op de middelbare school allang hebben gehad. We willen binnenkort ons idee aan het college van bestuur voorleggen om DHO (Duurzaam Hoger Onderwijs, SB) de duurzaamheidsvakken te laten doorlichten. Daarna kunnen ze een keurmerk krijgen.”

In mei zijn de verkiezingen. Op hoeveel zetels mikken jullie?

“We gaan voor drie zetels. Dan vinden we de balans in de studentenraad een beetje terug. Vier zetels zal nu niet gaan lukken, want heel veel mensen stemmen uit gemak hetzelfde als het jaar ervoor. Daarom zullen we ook zeker de eerstejaars gaan aanspreken. We hopen de volgende jaren te blijven groeien.”

Veel hangt wellicht af van je kandidaten. Moet iedereen nu solliciteren voor de AAG-fractie?

“We maken zelf een lijstje van mensen die we willen vragen. Het is belangrijk dat het team evenwichtig wordt. Fractieleden moeten elkaar aanvullen en het goed met elkaar kunnen vinden. Zeker in een kleine fractie.”

Hoe overtuig je de studenten op je lijstje ervan dat ze een jaar in de AAG-fractie echt niet moeten missen?

“Je leert er veel van, bijvoorbeeld een campagne opzetten of omgaan met sponsoring. Mijn eigen studie is sterk technisch-wetenschappelijk gericht. AAG biedt een mooie gelegenheid om me breder te ontwikkelen op niet-technisch vlak. Organisatorische vaardigheden, overtuigingskracht, doorzettingsvermogen, dat ontwikkel je tijdens zo’n jaar. Het is belangrijk dat studenten betrokken worden bij de besluitvorming op de TU. Als AAG-fractielid heb je contact met veel verschillende mensen en organisaties zoals studenten, docenten, beleidsmakers en bestuurders, andere studentenraden en landelijke partijen. Het voordeel van een kleine partij is daarbij, dat je een brede portefeuille hebt.”

Stoppen jullie ermee als AAG weer maar twee zetels haalt, of er zelfs nog één verliest?

“Daar hebben we nog niet over nagedacht. Halen we de drie zetels niet, dan maken we wel een plan van aanpak. Het hangt trouwens niet alleen van het aantal zetels af. Dit jaar hadden we er bijvoorbeeld net geen drie. Dat is anders dan maar net twee.”
Wie is Diederik Lammerse?

Diederik Lammerse (1986) is druk bezet. Hij studeert sinds 2004 technische natuurkunde in Delft en filosofie in Leiden. In Amsterdam maakt hij deel uit van een demonstratiedansgroep. Hij heeft allerlei dansstijlen onder de knie: van salsa tot Hongaars en van de Argentijnse tango tot Iers. Als Lammerse aan het einde van dit collegejaar klaar is met AAG, gaat hij een half jaar op wereldreis met de gitarist van zijn band. Ze willen onder meer Thailand, Indonesië, Nieuw Zeeland, Los Angeles en Peru aandoen. Hij denkt erover zijn master daarna in Zúrich te volgen. Lammerse valt tijdens vergaderingen van de studentenraad nogal uit de toon qua kleding. Hij doet niet aan jasje-dasje. “Daar zijn we in Delft nogal korporaal in. Ik vind: je kunt net zo serieus overkomen in gewone kleren.”

AAG verloor de afgelopen jaren meerdere malen een zetel bij de verkiezingen. Hoe kan dat?

“Daar hebben we natuurlijk over gespeculeerd, maar we weten het nog steeds niet echt. Een probleem is wel dat studenten de verschillen tussen Oras en AAG niet goed zien. En AAG is minder zichtbaar voor ze.”
Minder zichtbaar, en minder zetels. Een neerwaartse spiraal.

“Daarom hebben we dit jaar een schaduwfractie van twee mensen. Dat zijn twee studenten, die ons parttime ondersteunen. Met zijn tweeën moet je dingen laten liggen. Maar nu kunnen we toch onderwerpen als de internationalisering aanpakken.”
Jullie hebben je de afgelopen maanden afgevraagd of doorgaan zinvol en mogelijk is. Het antwoord is ‘ja’ geworden. Hoe zijn jullie tot dat besluit gekomen?

“We hebben heel veel discussie gehad. Met het bestuur, met oud-besturen en oud.fracties. We hebben ook onderzocht of we samen met Osiris (communicatieplatform voor duurzame ontwikkeling, SB) een duurzame partij konden opzetten. We zouden dan meer teamkracht hebben, waardoor we zichtbaarder zouden kunnen zijn. Maar, alleen duurzaamheid is te smal voor de studentenraad. En voor Osiris is de sr weer te breed.”
Er was veel discussie, maar wie heeft uiteindelijk de knoop doorgehakt?

“Dat hebben we als fractie gedaan. Maar we wilden de besluitvorming niet met twee man doen. We hebben de meningen van anderen als input gebruikt. De partij is wel al vanaf 1968 bezig. Na lang denken, hebben we besloten: we doen het gewoon. We willen de fractie waar we trots op zijn, voortzetten. We geloven dat dat kan, het moet lukken.”
Waren er stemmen die zeiden: we moeten ermee ophouden?

“Sommige mensen redeneerden: ‘we hebben het afgelopen jaar met vier man de campagne gedaan. Daarbij is er maar heel weinig fout gegaan. Hoe kun je het dan met twee man beter doen? Dat gaat dus niet’.”
Jij denkt kennelijk van wel.

“We zijn nu bezig met het oprichten van een campagneteam, met mensen uit het bestuur van de AAG-vereniging, en studenten van buiten AAG. Zo kunnen we breder kijken en creatiever campagne voeren. Overigens hebben we ook met Oras overlegd. Het is belangrijk dat het tweepartijenstelsel blijft bestaan. Dat vinden zij ook. Daarom hebben we afgesproken hoe we het dit jaar anders kunnen doen. We gaan een website en flyers maken, waarop de verschillen komen te staan.”
Dus jullie spreken met Oras af om je meer op de verschillen te richten. Dat lijkt nog steeds behoorlijk twee handen op één buik.

“In de studentenraad vormen we nu eenmaal samen het parlement. Dan staan we sterk. Gaan we in de overlegvergadering met elkaar in discussie, dan speelt het college van bestuur ons tegen elkaar uit. Maar het is niet zo dat we helemaal niet discussiëren met elkaar. Dat doen we juist wel, intern.”
Intern. Niet zo raar, dus, dat studenten de verschillen niet zien.

“Ze zien wel welke partij een onderwerp naar voren heeft gebracht, bijvoorbeeld in onze nieuwsbrief.”
Komt dat ook op de verschillenflyer te staan?

“Dat moeten we nog afspreken met Oras. Ons idee is dat er eerst komt te staan wat de verschillen in visie zijn, dan wat beide partijen de afgelopen tijd hebben gedaan en waar ze zich het komende jaar op gaan richten. Dat doen we zelf, maar we hadden liever gezien dat een onafhankelijke partij dat zou doen.”
Wat lezen we straks over AAG?

“Wij zijn de ideeënpartij. We volgen niet alleen de beleidsagenda van de TU, maar kaarten ook eigen onderwerpen aan. En we vinden dat de TU studenten de ruimte moet geven bij hun persoonlijke ontwikkeling. Dat betekent: niet te veel verplichtingen binnen de opleidingen. En: mensen mogelijkheden bieden. Dat gebeurt nog niet voldoende. Het rendementsdenken van de TU leidt alleen maar tot meer regeltjes, meer verplichte projectgroepjes. We willen extra begeleiding voor zwakkere studenten. Maar ook: betere studenten een uitdaging bieden. Er bestaan wel honours tracks, maar die zijn alleen voor masterstudenten. Juist bachelorstudenten kunnen wel wat meer aandacht gebruiken. Er zijn nu nog genoeg talentvolle bachelors die worden meegesleurd in de grote groep.”
Welke initiatieven hebben jullie dit jaar genomen?

“Betere informatievoorziening en huisvesting en RAS-maanden (bestuursbeurzen, SB) voor internationale studenten. We hebben ons bij de herverdeling van de RAS-maanden ingezet voor de diversiteit van de verenigingen, zodat de kleine kunnen blijven bestaan. We houden nu een enquête over de ethiekvakken. Want ook de niet-technische vakken moeten goed worden gegeven aan de TU. Studenten moeten het leuk vinden die te volgen. Daarom willen we dingen weten als: hoe is het dictaat geschreven, hoe staat de docent erbij, vinden studenten ethiek belangrijk, vinden ze dat de TU dat vak moet geven, welke aspecten van ethiek vinden studenten interessant? Datzelfde kunnen we doen voor duurzaamheidsvakken. Die worden nog saaier gevonden.”

Duurzaamheid saai? Dat is toch juist hot?

“Zeker, maar sommige studenten vinden dat alles maar onder duurzaamheid wordt gevat. Ze vinden het vak niet uitdagend, omdat ze diepgang missen. Vaak horen ze uitsluitend dingen die ze op de middelbare school allang hebben gehad. We willen binnenkort ons idee aan het college van bestuur voorleggen om DHO (Duurzaam Hoger Onderwijs, SB) de duurzaamheidsvakken te laten doorlichten. Daarna kunnen ze een keurmerk krijgen.”

In mei zijn de verkiezingen. Op hoeveel zetels mikken jullie?

“We gaan voor drie zetels. Dan vinden we de balans in de studentenraad een beetje terug. Vier zetels zal nu niet gaan lukken, want heel veel mensen stemmen uit gemak hetzelfde als het jaar ervoor. Daarom zullen we ook zeker de eerstejaars gaan aanspreken. We hopen de volgende jaren te blijven groeien.”

Veel hangt wellicht af van je kandidaten. Moet iedereen nu solliciteren voor de AAG-fractie?

“We maken zelf een lijstje van mensen die we willen vragen. Het is belangrijk dat het team evenwichtig wordt. Fractieleden moeten elkaar aanvullen en het goed met elkaar kunnen vinden. Zeker in een kleine fractie.”

Hoe overtuig je de studenten op je lijstje ervan dat ze een jaar in de AAG-fractie echt niet moeten missen?

“Je leert er veel van, bijvoorbeeld een campagne opzetten of omgaan met sponsoring. Mijn eigen studie is sterk technisch-wetenschappelijk gericht. AAG biedt een mooie gelegenheid om me breder te ontwikkelen op niet-technisch vlak. Organisatorische vaardigheden, overtuigingskracht, doorzettingsvermogen, dat ontwikkel je tijdens zo’n jaar. Het is belangrijk dat studenten betrokken worden bij de besluitvorming op de TU. Als AAG-fractielid heb je contact met veel verschillende mensen en organisaties zoals studenten, docenten, beleidsmakers en bestuurders, andere studentenraden en landelijke partijen. Het voordeel van een kleine partij is daarbij, dat je een brede portefeuille hebt.”

Stoppen jullie ermee als AAG weer maar twee zetels haalt, of er zelfs nog één verliest?

“Daar hebben we nog niet over nagedacht. Halen we de drie zetels niet, dan maken we wel een plan van aanpak. Het hangt trouwens niet alleen van het aantal zetels af. Dit jaar hadden we er bijvoorbeeld net geen drie. Dat is anders dan maar net twee.”
Wie is Diederik Lammerse?

Diederik Lammerse (1986) is druk bezet. Hij studeert sinds 2004 technische natuurkunde in Delft en filosofie in Leiden. In Amsterdam maakt hij deel uit van een demonstratiedansgroep. Hij heeft allerlei dansstijlen onder de knie: van salsa tot Hongaars en van de Argentijnse tango tot Iers. Als Lammerse aan het einde van dit collegejaar klaar is met AAG, gaat hij een half jaar op wereldreis met de gitarist van zijn band. Ze willen onder meer Thailand, Indonesië, Nieuw Zeeland, Los Angeles en Peru aandoen. Hij denkt erover zijn master daarna in Zúrich te volgen. Lammerse valt tijdens vergaderingen van de studentenraad nogal uit de toon qua kleding. Hij doet niet aan jasje-dasje. “Daar zijn we in Delft nogal korporaal in. Ik vind: je kunt net zo serieus overkomen in gewone kleren.”

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.