Education

Waterman lid van Koninklijke Vlaamse Academie van België

‘De architect van de Nederlandse kust’, dr. Ronald E. Waterman, is op dinsdag 22 februari officieel lid geworden van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (KVAB).

Als langstzittende Statenlid van Zuid-Holland is Waterman de geestelijke vader van een lange reeks kustuitbreidingen, vanaf de Tweede Maasvlakte in het zuiden tot aan de Seaport Marina IJmuiden in het noorden.

Waterman, die eind vorig jaar promoveerde bij Civiele Techniek en Geowetenschappen, lanceerde zijn visie voor het eerst in het `Plan Waterman’ (1980). Hij stelde een uitbreiding van de kust richting zee voor waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van natuurlijke processen. In het plan wordt de historische kustlijn uit de zeventiende eeuw van Nederland bij benadering hersteld door middel van zandsuppleties.

Vlaamse baggerbedrijven en ingenieursbureaus lijken geïnspireerd door Watermans principe van ‘Bouwen met de Natuur’. Zes bedrijven, waaronder Arcadis, willen de zandhappende zee te lijf gaan door een reeks eilandjes aan te leggen op enkele kilometers van de Vlaamse kust. Het idee is uitgewerkt in het plan ‘Vlaamse Baaien 2100’.

 

Minister Klink van Volksgezondheid schrijft dit de Tweede Kamer mede namens staatssecretaris Van Bijsterveldt. In januari adviseerde de Raad voor de Volksgezondheid en de Zorg om de regels voor het maximale aantal geneeskundestudenten minder rigide te maken. Universiteiten zouden extra studenten moeten kunnen toelaten die ‘tot op zekere hoogte’ meebetalen aan hun opleiding.

Op dit moment schrijven de universiteiten en de overheid precies voor hoeveel basisartsen er mogen worden opgeleid. De Raad wil dat er straks alleen wordt bepaald hoeveel opleidingsplaatsen er worden bekostigd.

Dat biedt universiteiten de mogelijkheid om ook niet (volledig) bekostigde studenten op te leiden. Bijvoorbeeld door een grotere particuliere bijdrage van ze te vragen. Nu mogen ze die alleen aan studenten uit het buitenland berekenen.

Het huidige demissionaire kabinet kan het principiële besluit om studenten meer te laten betalen niet nemen. Het wetsvoorstel ‘Ruim baan voor talent’, waarin ook de mogelijkheid van gedifferentieerd collegegeld wordt geregeld, is controversieel verklaard.

Hetzelfde geldt voor het advies om fixusstudies toe te staan voortaan al hun studenten zelf te selecteren. Nu mag dit bij hooguit de helft en moet de rest loten. De geadviseerde uitbreiding van de instroom bij geneeskunde van 2850 naar 3100 studenten is eveneens op de lange baan geschoven.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.