Campus

‘Wat we precies bereikt hebben, valt moeilijk te zeggen’

De medezeggenschap van studenten wordt op twee niveaus geregeld: voor de hele TU door een centrale studentenraad en voor elke faculteit door facultaire studentenraden. De eerste generatie studentenraadsleden blikt terug.


Pionieren

‘Blijf doorzeuren dat je de informatie wilt hebben waar je recht op hebt’. Dat is het advies van bijna alle zittende studentenraadsleden aan hun opvolgers. In het eerste jaar van hun bestaan hebben de studentenraden volgens eigen zeggen te kampen gehad met een ernstig gebrek aan informatie. ,,Ook al zijn je bepaalde stukken toegezegd, je moet er altijd zelf weer achteraan, want anders krijg je het niet”, zegt Sandra Verhagen van Geodesie. ,,Het lijkt wel of het faculteitsbestuur zelf ook niet snapt hoe de structuur rond de nieuwe medezeggenschap is.”

Verhagen is niet de enige die klaagt. ,,De mate van zeggenschap wordt bepaald door de informatie die je toevallig doorgespeeld krijgt”, meent Marjolein van Leeuwen van Materiaalkunde. ,,De juiste informatie moet je maar net oppikken; we zijn wat dat betreft nu veel afhankelijker geworden van het bestuur.”

Ondanks de slechte informatievoorziening vinden de studenten het overleg met hun decaan goed. Niels van den Kasteele, voorzitter van de studentenraad bij Elektro, noemt de besprekingen met decaan Backer ‘zinnig’. ,,Ik heb het idee dat wij serieus genomen worden. Op een enkel geval na zijn we goed ingelicht over de lopende zaken op de faculteit.”

Hij raadt zijn opvolgers aan goed contact te houden met het personeel, want die zijn volgens hem het ‘geheugen van de faculteit’. Van den Kasteele vindt het overleg met de decaan nu ‘vriendelijker en informeler’ dan in de faculteitsraad: ,,Bij de verjaardag van Backer was er zelfs gebak”. Het overleg van studenten Scheikunde en Materiaalkunde met decaan Katgerman liep volgens Marjolein van Leeuwen ‘niet geweldig’. ,,Maar ik heb het idee dat de nieuwe decaan Luiben wel naar ons luistert.” Ook Overbeek van Civiel, Aardwetenschappen en Geodesie luistert goed, vindt Sandra Verhagen. ,,Hij weet waar hij het over heeft en staat open voor discussie met ons.”


Duwen

Studenten op de faculteiten besteden ongeveer een halve dag per week aan hun raadswerk. Bij geen van allen heeft dit enige invloed op hun studiegedrag gehad. Studeren en medezeggenschap lijken prima te combineren; het wordt niet als ‘zwaar’ ervaren. ,,Niet zwaar in fysieke zin, maar wel zwaar omdat je niet precies weet wat je nu aan het eind van het jaar bereikt hebt”, nuanceert Doesjka Majdanzic van Bouwkunde. ,,We hebben nu weliswaar een nieuw statuut en we zijn bezig geweest met de reglementen, maar wat er nu precies bereikt is, valt moeilijk te zeggen. Ik houd mezelf maar voor dat we als studentenraden toch invloed hebben, want waar doe je het anders voor?Concreet zie ik weinig resultaat, maar als je maar hard genoeg blijft duwen, dan wankelt er misschien op den duur toch iets.”

Studentenraadsleden vinden dat dit jaar vooral een jaar is geweest van ‘pionieren’ en het bereiden van de weg voor volgende studentenraden. Bijna iedereen noemt de faculteitsreglementen als belangrijkste onderwerp op de vergaderagenda van afgelopen jaar. Bij de faculteit TBM hebben deze omstreden reglementen over de bevoegdheden al geleid tot een juridisch geschil tussen studenten en het college van bestuur.
Uitpluizen

De reglementen van de centrale studentenraad zijn zo goed als rond. Voorzitter Mieke de Schepper van Oras ziet het werk van haar raad in het afgelopen jaar ook als pionierswerk, maar betreurt dat niet. ,,Het was leuk om dingen op poten te zetten, zaken uit te pluizen. Het is verbazingwekkend hoe snel je ‘deskundig’ wordt als je je helemaal stort op bijvoorbeeld de MUB of de reglementen.”

Ondanks de meer dan veertig uur per week die het voorzitterschap haar kostte, heeft De Schepper het jaar niet zwaar gevonden. ,,Daarvoor was het veel te afwisselend. En het geeft grote voldoening als je de reglementen voor de komende jaren kunt vastleggen. We hebben daarmee een goede basis gelegd.”

De voorzitter vindt wel dat de studentenraad een moeilijke start heeft gekend. ,,We hadden weinig bekendheid onder de studenten, en bij het college hebben we erg moeten aandringen om de benodigde informatie te krijgen. In de periode van de bestuurlijke crisis rond het cvb hoorden we helemaal niets meer. Maar dat heeft ons de kans gegeven om goed in de materie te duiken en zelf initiatieven te nemen.” Dat laatste is ook haar advies aan de komende generatie studentenraadsleden: niet alleen reageren, maar ook initiëren.

Vice-voorzitter Frank Heere van de Aag toont zich tevreden over de zeggenschap die de studenten dit jaar gekregen hebben. Ze praten mee over minder onderwerpen, maar daarin zijn ze wel sterker geworden. ,,We hebben alleen nog maar inspraak in de echte, pure studentenzaken, maar daarin worden we ook serieus genomen door het cvb.” De informatievoorziening van het college liet aanvankelijk te wensen over, maar door ‘geduld te hebben met het cvb’ loopt dat volgens Heere nu goed. Het is hem meegevallen dat initiatieven van de centrale studentenraad zo goed van de grond kwamen. Het contact met de ondernemingsraad is hem tegengevallen. ,,Dat is lange tijd slecht geweest en komt eigenlijk pas nu van de grond.” De raad van Frank Heere aan zijn opvolgers is om vooral contact te houden met de achterban, de studenten. ,,Ga naar verenigingen”, raadt hij hen aan. ,,Blijf je vrienden en medestudenten op de faculteit bezoeken en ga eens wat vaker uit dat Binnenhof.”

,


Pionieren

‘Blijf doorzeuren dat je de informatie wilt hebben waar je recht op hebt’. Dat is het advies van bijna alle zittende studentenraadsleden aan hun opvolgers. In het eerste jaar van hun bestaan hebben de studentenraden volgens eigen zeggen te kampen gehad met een ernstig gebrek aan informatie. ,,Ook al zijn je bepaalde stukken toegezegd, je moet er altijd zelf weer achteraan, want anders krijg je het niet”, zegt Sandra Verhagen van Geodesie. ,,Het lijkt wel of het faculteitsbestuur zelf ook niet snapt hoe de structuur rond de nieuwe medezeggenschap is.”

Verhagen is niet de enige die klaagt. ,,De mate van zeggenschap wordt bepaald door de informatie die je toevallig doorgespeeld krijgt”, meent Marjolein van Leeuwen van Materiaalkunde. ,,De juiste informatie moet je maar net oppikken; we zijn wat dat betreft nu veel afhankelijker geworden van het bestuur.”

Ondanks de slechte informatievoorziening vinden de studenten het overleg met hun decaan goed. Niels van den Kasteele, voorzitter van de studentenraad bij Elektro, noemt de besprekingen met decaan Backer ‘zinnig’. ,,Ik heb het idee dat wij serieus genomen worden. Op een enkel geval na zijn we goed ingelicht over de lopende zaken op de faculteit.”

Hij raadt zijn opvolgers aan goed contact te houden met het personeel, want die zijn volgens hem het ‘geheugen van de faculteit’. Van den Kasteele vindt het overleg met de decaan nu ‘vriendelijker en informeler’ dan in de faculteitsraad: ,,Bij de verjaardag van Backer was er zelfs gebak”. Het overleg van studenten Scheikunde en Materiaalkunde met decaan Katgerman liep volgens Marjolein van Leeuwen ‘niet geweldig’. ,,Maar ik heb het idee dat de nieuwe decaan Luiben wel naar ons luistert.” Ook Overbeek van Civiel, Aardwetenschappen en Geodesie luistert goed, vindt Sandra Verhagen. ,,Hij weet waar hij het over heeft en staat open voor discussie met ons.”


Duwen

Studenten op de faculteiten besteden ongeveer een halve dag per week aan hun raadswerk. Bij geen van allen heeft dit enige invloed op hun studiegedrag gehad. Studeren en medezeggenschap lijken prima te combineren; het wordt niet als ‘zwaar’ ervaren. ,,Niet zwaar in fysieke zin, maar wel zwaar omdat je niet precies weet wat je nu aan het eind van het jaar bereikt hebt”, nuanceert Doesjka Majdanzic van Bouwkunde. ,,We hebben nu weliswaar een nieuw statuut en we zijn bezig geweest met de reglementen, maar wat er nu precies bereikt is, valt moeilijk te zeggen. Ik houd mezelf maar voor dat we als studentenraden toch invloed hebben, want waar doe je het anders voor?Concreet zie ik weinig resultaat, maar als je maar hard genoeg blijft duwen, dan wankelt er misschien op den duur toch iets.”

Studentenraadsleden vinden dat dit jaar vooral een jaar is geweest van ‘pionieren’ en het bereiden van de weg voor volgende studentenraden. Bijna iedereen noemt de faculteitsreglementen als belangrijkste onderwerp op de vergaderagenda van afgelopen jaar. Bij de faculteit TBM hebben deze omstreden reglementen over de bevoegdheden al geleid tot een juridisch geschil tussen studenten en het college van bestuur.
Uitpluizen

De reglementen van de centrale studentenraad zijn zo goed als rond. Voorzitter Mieke de Schepper van Oras ziet het werk van haar raad in het afgelopen jaar ook als pionierswerk, maar betreurt dat niet. ,,Het was leuk om dingen op poten te zetten, zaken uit te pluizen. Het is verbazingwekkend hoe snel je ‘deskundig’ wordt als je je helemaal stort op bijvoorbeeld de MUB of de reglementen.”

Ondanks de meer dan veertig uur per week die het voorzitterschap haar kostte, heeft De Schepper het jaar niet zwaar gevonden. ,,Daarvoor was het veel te afwisselend. En het geeft grote voldoening als je de reglementen voor de komende jaren kunt vastleggen. We hebben daarmee een goede basis gelegd.”

De voorzitter vindt wel dat de studentenraad een moeilijke start heeft gekend. ,,We hadden weinig bekendheid onder de studenten, en bij het college hebben we erg moeten aandringen om de benodigde informatie te krijgen. In de periode van de bestuurlijke crisis rond het cvb hoorden we helemaal niets meer. Maar dat heeft ons de kans gegeven om goed in de materie te duiken en zelf initiatieven te nemen.” Dat laatste is ook haar advies aan de komende generatie studentenraadsleden: niet alleen reageren, maar ook initiëren.

Vice-voorzitter Frank Heere van de Aag toont zich tevreden over de zeggenschap die de studenten dit jaar gekregen hebben. Ze praten mee over minder onderwerpen, maar daarin zijn ze wel sterker geworden. ,,We hebben alleen nog maar inspraak in de echte, pure studentenzaken, maar daarin worden we ook serieus genomen door het cvb.” De informatievoorziening van het college liet aanvankelijk te wensen over, maar door ‘geduld te hebben met het cvb’ loopt dat volgens Heere nu goed. Het is hem meegevallen dat initiatieven van de centrale studentenraad zo goed van de grond kwamen. Het contact met de ondernemingsraad is hem tegengevallen. ,,Dat is lange tijd slecht geweest en komt eigenlijk pas nu van de grond.” De raad van Frank Heere aan zijn opvolgers is om vooral contact te houden met de achterban, de studenten. ,,Ga naar verenigingen”, raadt hij hen aan. ,,Blijf je vrienden en medestudenten op de faculteit bezoeken en ga eens wat vaker uit dat Binnenhof.”


Pionieren

‘Blijf doorzeuren dat je de informatie wilt hebben waar je recht op hebt’. Dat is het advies van bijna alle zittende studentenraadsleden aan hun opvolgers. In het eerste jaar van hun bestaan hebben de studentenraden volgens eigen zeggen te kampen gehad met een ernstig gebrek aan informatie. ,,Ook al zijn je bepaalde stukken toegezegd, je moet er altijd zelf weer achteraan, want anders krijg je het niet”, zegt Sandra Verhagen van Geodesie. ,,Het lijkt wel of het faculteitsbestuur zelf ook niet snapt hoe de structuur rond de nieuwe medezeggenschap is.”

Verhagen is niet de enige die klaagt. ,,De mate van zeggenschap wordt bepaald door de informatie die je toevallig doorgespeeld krijgt”, meent Marjolein van Leeuwen van Materiaalkunde. ,,De juiste informatie moet je maar net oppikken; we zijn wat dat betreft nu veel afhankelijker geworden van het bestuur.”

Ondanks de slechte informatievoorziening vinden de studenten het overleg met hun decaan goed. Niels van den Kasteele, voorzitter van de studentenraad bij Elektro, noemt de besprekingen met decaan Backer ‘zinnig’. ,,Ik heb het idee dat wij serieus genomen worden. Op een enkel geval na zijn we goed ingelicht over de lopende zaken op de faculteit.”

Hij raadt zijn opvolgers aan goed contact te houden met het personeel, want die zijn volgens hem het ‘geheugen van de faculteit’. Van den Kasteele vindt het overleg met de decaan nu ‘vriendelijker en informeler’ dan in de faculteitsraad: ,,Bij de verjaardag van Backer was er zelfs gebak”. Het overleg van studenten Scheikunde en Materiaalkunde met decaan Katgerman liep volgens Marjolein van Leeuwen ‘niet geweldig’. ,,Maar ik heb het idee dat de nieuwe decaan Luiben wel naar ons luistert.” Ook Overbeek van Civiel, Aardwetenschappen en Geodesie luistert goed, vindt Sandra Verhagen. ,,Hij weet waar hij het over heeft en staat open voor discussie met ons.”


Duwen

Studenten op de faculteiten besteden ongeveer een halve dag per week aan hun raadswerk. Bij geen van allen heeft dit enige invloed op hun studiegedrag gehad. Studeren en medezeggenschap lijken prima te combineren; het wordt niet als ‘zwaar’ ervaren. ,,Niet zwaar in fysieke zin, maar wel zwaar omdat je niet precies weet wat je nu aan het eind van het jaar bereikt hebt”, nuanceert Doesjka Majdanzic van Bouwkunde. ,,We hebben nu weliswaar een nieuw statuut en we zijn bezig geweest met de reglementen, maar wat er nu precies bereikt is, valt moeilijk te zeggen. Ik houd mezelf maar voor dat we als studentenraden toch invloed hebben, want waar doe je het anders voor?Concreet zie ik weinig resultaat, maar als je maar hard genoeg blijft duwen, dan wankelt er misschien op den duur toch iets.”

Studentenraadsleden vinden dat dit jaar vooral een jaar is geweest van ‘pionieren’ en het bereiden van de weg voor volgende studentenraden. Bijna iedereen noemt de faculteitsreglementen als belangrijkste onderwerp op de vergaderagenda van afgelopen jaar. Bij de faculteit TBM hebben deze omstreden reglementen over de bevoegdheden al geleid tot een juridisch geschil tussen studenten en het college van bestuur.
Uitpluizen

De reglementen van de centrale studentenraad zijn zo goed als rond. Voorzitter Mieke de Schepper van Oras ziet het werk van haar raad in het afgelopen jaar ook als pionierswerk, maar betreurt dat niet. ,,Het was leuk om dingen op poten te zetten, zaken uit te pluizen. Het is verbazingwekkend hoe snel je ‘deskundig’ wordt als je je helemaal stort op bijvoorbeeld de MUB of de reglementen.”

Ondanks de meer dan veertig uur per week die het voorzitterschap haar kostte, heeft De Schepper het jaar niet zwaar gevonden. ,,Daarvoor was het veel te afwisselend. En het geeft grote voldoening als je de reglementen voor de komende jaren kunt vastleggen. We hebben daarmee een goede basis gelegd.”

De voorzitter vindt wel dat de studentenraad een moeilijke start heeft gekend. ,,We hadden weinig bekendheid onder de studenten, en bij het college hebben we erg moeten aandringen om de benodigde informatie te krijgen. In de periode van de bestuurlijke crisis rond het cvb hoorden we helemaal niets meer. Maar dat heeft ons de kans gegeven om goed in de materie te duiken en zelf initiatieven te nemen.” Dat laatste is ook haar advies aan de komende generatie studentenraadsleden: niet alleen reageren, maar ook initiëren.

Vice-voorzitter Frank Heere van de Aag toont zich tevreden over de zeggenschap die de studenten dit jaar gekregen hebben. Ze praten mee over minder onderwerpen, maar daarin zijn ze wel sterker geworden. ,,We hebben alleen nog maar inspraak in de echte, pure studentenzaken, maar daarin worden we ook serieus genomen door het cvb.” De informatievoorziening van het college liet aanvankelijk te wensen over, maar door ‘geduld te hebben met het cvb’ loopt dat volgens Heere nu goed. Het is hem meegevallen dat initiatieven van de centrale studentenraad zo goed van de grond kwamen. Het contact met de ondernemingsraad is hem tegengevallen. ,,Dat is lange tijd slecht geweest en komt eigenlijk pas nu van de grond.” De raad van Frank Heere aan zijn opvolgers is om vooral contact te houden met de achterban, de studenten. ,,Ga naar verenigingen”, raadt hij hen aan. ,,Blijf je vrienden en medestudenten op de faculteit bezoeken en ga eens wat vaker uit dat Binnenhof.”

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.