Education

Wat kunnen we doen tegen die hoge werkdruk?

Ervaart u een hoge werkdruk aan de TU Delft? Ergert u zich aan de omgangsvormen of de klimatologische omstandigheden op kantoor? Delta is op zoek naar uw mening voor een serie verhalen over hoe het beter kan.

Uit de Medewerkersmonitor 2017 blijkt dat zes op de tien TU-medewerkers een hogere werkdruk ervaren dan ze wenselijk vinden. Ook vinden medewerkers dat er beperkte mogelijkheden zijn om hogerop te komen. Verder is er veel sprake van ongewenst gedrag zoals roddelen (25%), verbale agressie (11 %), pesten (8%) en discriminatie (8%). Bovendien ervaart ruim veertig procent het klimaat in het gebouw als onaangenaam.

Delta organiseert naar aanleiding van de Medewerkersmonitor rondetafelgesprekken en zoekt input. We zijn op zoek naar mensen die hierover willen meepraten of die medewerkers kennen die hier wat over te zeggen hebben: kritiek, maar vooral ook ideeën en best practices. Over deze gesprekken schrijven we een serie artikelen, die hopelijk bijdraagt aan het oplossen van knelpunten.

We beginnen met het thema ‘werkdruk’, daarna volgen onder meer ‘omgangsvormen’, ‘loopbaanmogelijkheden’, ‘klimatologische omstandigheden’ en ‘promoveren aan de TU’. Suggesties voor andere thema’s zijn welkom!

Mail uw reacties naar delta@tudelft.nl of neem contact op met hoofdredacteur a.i. Saskia Bonger 06-28557446 (@sbonger) of redacteur Connie van Uffelen 06-28557470 (@ConnievanU).

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.