Opinion

Wat blijft er over van de Delftse ingenieur?

Wat blijft er over van de Delftse ingenieur? Makke rekenaars, of de ‘Indiana Jones’ onder de technische studenten? De studentenraad vreest het eerste als zelfstandigheid onder druk komt te staan door studieversnellende maatregelen.


Studenten merken het voortdurend: wij zitten in een onderwijsrevolutie. Curricula worden omgegooid, vakken worden samengevoegd of geschrapt, tel daar nog compensatoir toetsen, een (verhoogd) bindend studieadvies (bsa), verplichte aanwezigheid, verplichte tussentoetsen en verplicht huiswerk bij op en we beginnen steeds meer op een hbo te lijken.


De druk om studenten snel dat papiertje te laten halen wordt steeds groter, maar ten koste van wat? Is de snelheid waarmee iemand zijn diploma haalt een indicator van de kwaliteit van een universiteit, of moeten we daarvoor kijken naar de kwaliteit van onze afgestudeerden?Delftse ingenieurs zijn een begrip in de wereld.  Studenten van de TU Delft worden opgeleid om veeleisende functies uit te oefenen waarin zij optimaal aan oplossin­gen kunnen bijdragen. Zij moeten over een breed palet aan kennis, maar ook vaardigheden en inzicht beschikken om in hun toekomstige beroepsprak­tijk succesvol te zijn.


In Delft word je zo opgeleid dat je in iedere potentiële functie hoge inhoudelijke kwaliteit kunt leveren en goed kunt samenwerken. Daarnaast kun je als Delftse ingenieur zelfstandig, ondernemend en kritisch zijn, kun je verantwoordelijkheid dragen, overtuigend leiding nemen en vernieuwende oplossingen aandragen.De inhoudelijke kwaliteit van het onderwijs aan de TU is vooralsnog niet in gevaar. Dat werd wel gesuggereerd in een opiniestuk van de Volkskrant 13 april 2013., maar is onjuist. Daar waar er nu aan vakken geschaafd wordt, was het broodnodig. Ook wat betreft het goed kunnen samenwerken doet Delft het met haar projectonderwijs ruim voldoende. Ruimte voor verbetering is er altijd, maar over het algemeen staat de TU er op deze punten goed voor.Waar wij ons als studentenraad in het huidige studieklimaat vooral zorgen om maken zijn het kunnen dragen van verantwoordelijkheid, overtuigend leiding nemen, zelfstandig, kritisch en ondernemend kunnen zijn en vernieuwingen aandragen.Toen je op de middelbare school zat, had je nauwelijks verantwoordelijkheden. Daar had je verplichtingen – je moest naar de lessen, je moest het huiswerk maken, je moest tussentoetsen maken. Van je zelfstandigheid werd niets gevraagd, je hoefde geen kritische houding aan te nemen en ook weinig te ondernemen. Voor het opdoen van kennis werkt deze manier prima, voor het goed toepassen en zelfstandig functioneren minder.Tot voor kort werd je hier op de TU vrijgelaten, plande je zelf je week, bepaalde je welke vakken je wel of niet ging volgen en leerde je de verantwoordelijkheid te nemen als het fout ging. Je werd daardoor zelfstandig, ondernemend en ging kritisch kijken naar waar je mee bezig was. Dat is wat het moet betekenen om aan onze universiteit te studeren. Nu wordt het steeds lastiger je deze capaciteiten eigen te maken door maatregelen als een (verhoogd) bsa, compensatoir toetsen en verplichte tussentoetsen. Naast dat je hier kennis opdoet moet je je hier ontwikkelen tot een initiatiefrijk individu die zijn bijdrage kan leveren aan de maatschappij.Om met de woorden van oud-collegelid Paul Rullmann af te sluiten: ‘Bij de TU Delft zitten de Indiana Jones van de technische universiteiten.’Wat de studentenraad betreft moet de TU in deze roerige tijden bij alle maatregelen die zij neemt onderbouwen hoe de zelfstandigheid van onze ingenieurs gewaarborgd blijft, zodat onze afgestudeerden niet opgaan in de grijze massa ingenieurs, maar dat de Delftse Ingenieur ook in de toekomst nog een begrip is.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.