Education

VVD opent aanval op lerarenopleidingen

Leerlingen krijgen te vaak les van saaie docenten, vindt VVD-Kamerlid Pieter Duisenberg. Dat gaat al mis in “de kraamkamer” van het onderwijs, zei hij zojuist in de Tweede Kamer. “Ik hoor te veel signalen dat de lerarenopleidingen niet voldoen.”

“Ik krijg mailtjes van studenten die zich elke dag naar de opleiding slepen”, aldus Duisenberg. “Hoe kunnen we de zesjescultuur in het onderwijs te lijf gaan, als die al heerst op de opleidingen waar onze leraren vandaan komen?” Studenten aan lerarenopleidingen zouden te weinig voor de klas staan en niet goed voorbereid worden op niveauverschillen tussen kinderen.

De Tweede Kamer bespreekt op dit moment het jaarverslag van de Onderwijsinspectie. Daarin wordt onder meer gewezen op de grote verschillen in de kwaliteit van leraren. Sommige maken een onuitwisbare indruk, andere draaien ongemotiveerd elke dag weer hun lesjes af.

Niet alleen de lerarenopleidingen zijn daar schuldig aan, volgens Duisenberg. Ook de vele regels in het onderwijs zouden demotiverend zijn. Verder pleitte hij voor meer beloning voor goede leraren en een ‘plan van aanpak’ voor docenten die niet goed functioneren.


Veel bijval kreeg Duisenberg nog niet. D66-Kamerlid Paul van Meenen beschuldigde hem van “een aanval op docenten”, de SP had het over een “afrekencultuur”. Loes Ypma van coalitiepartner PvdA zei zich te ergeren aan “het dedain” van de VVD. “Wat voor goede voorstellen heeft u, in plaats van tegen leraren aan te schoppen?”

De minister en de staatssecretaris van Onderwijs reageren later op de dag.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.