Education

VVD-bureau waarschuwt voor middelmaat in onderwijs

De Teldersstichting, het wetenschappelijk bureau van de VVD, heeft forse kritiek op het ‘paarse’ plan om de opleidingen in het hoger onderwijs op te delen in een driejarige basisopleiding met een één- tot tweejarig vervolg voor de beste studenten.

In plaats daarvan zouden er vier nieuwe typen hoger onderwijs moeten komen met strenge selectie aan de poort.

De plannen van het nieuwe kabinet-Kok zijn louter ingegeven door de wens een bepaald bedrag aan bezuinigingen binnen te halen, stelt de stichting. De stichting vreest dat daardoor de middelmaat gaat regeren in het hoger onderwijs. Het VVD-bureau noemt het onaanvaardbaar dat studenten die gericht aan de slag willen, nog enkele jaren opgescheept zitten met studenten die nog geen idee hebben wat ze willen gaan doen.

De Teldersstichting wil liever dat er vier typen opleiding komen in het hoger onderwijs, schrijft zij in het rapport ‘Keur van Kennis’. Wetenschappelijk onderwijs dat opleidt tot onderzoeker, topscholen voor maatschappelijke functies van hoog academisch niveau, klassiek hoger beroepsonderwijs en algemene hogere opleidingen, die studenten nog wat brede vorming bieden. De cursusduur zou in dit stelsel per studierichting kunnen verschillen. De aanzet tot dat plan werd een half jaar geleden al gegeven op een door de Teldersstichting georganiseerd symposium.

Universiteiten en hogescholen moeten volgens de stichting de gelegenheid krijgen om hun studenten vooraf (‘aan de poort’) te selecteren, bijvoorbeeld op grond van eindexamencijfers, mondelinge gesprekken en toelatingstoetsen. Alleen de algemene hogere opleiding zou van die selectie moeten worden uitgezonderd. Om te voorkomen dat de instellingen te veel studenten binnenhalen en te makkelijk laten afstuderen, wil het VVD-bureau bovendien dat de budgetten in het hoger onderwijs minder afhankelijk worden van het aantal ingeschreven en geslaagde studenten.

Daarnaast wil de Teldersstichting dat de overheid er sneller toe overgaat om studentenstops in te stellen voor studies ,,die structureel tot aanzienlijke werkloosheid blijken op te leiden”. Studenten die een vooraf opgelegde temponorm niet halen, zouden bovendien niet alleen in hun portemonnee getroffen moeten worden, maar ook – behoudens gevallen van overmacht – wegens gebleken ongeschiktheid verwijderd moeten worden.

VVD-kamerlid M. de Vries is het voor een groot deel eens met de inhoud van het rapport. Zij is vooral enthousiast over het pleidooi om de scheiding tussen wetenschappelijk onderwijs en hoger beroepsonderwijs te herstellen. Een standpunt dat minister Ritzen van onderwijs in het vorige kabinet overigens ook verdedigde.

De kritiek op de paarse regeringsplannen vindt het kamerlid echter niet terecht. Er zou teveel gekeken zijn naar het concept-regeerakkoord, dat volgens haar ,,over-daadkrachtig”was. In het nieuwe akkoord zijn de formuleringen voldoende afgezwakt, stelt De Vries. (HOP/M.W.)

Marcel Wiegman

De Teldersstichting, het wetenschappelijk bureau van de VVD, heeft forse kritiek op het ‘paarse’ plan om de opleidingen in het hoger onderwijs op te delen in een driejarige basisopleiding met een één- tot tweejarig vervolg voor de beste studenten. In plaats daarvan zouden er vier nieuwe typen hoger onderwijs moeten komen met strenge selectie aan de poort.

De plannen van het nieuwe kabinet-Kok zijn louter ingegeven door de wens een bepaald bedrag aan bezuinigingen binnen te halen, stelt de stichting. De stichting vreest dat daardoor de middelmaat gaat regeren in het hoger onderwijs. Het VVD-bureau noemt het onaanvaardbaar dat studenten die gericht aan de slag willen, nog enkele jaren opgescheept zitten met studenten die nog geen idee hebben wat ze willen gaan doen.

De Teldersstichting wil liever dat er vier typen opleiding komen in het hoger onderwijs, schrijft zij in het rapport ‘Keur van Kennis’. Wetenschappelijk onderwijs dat opleidt tot onderzoeker, topscholen voor maatschappelijke functies van hoog academisch niveau, klassiek hoger beroepsonderwijs en algemene hogere opleidingen, die studenten nog wat brede vorming bieden. De cursusduur zou in dit stelsel per studierichting kunnen verschillen. De aanzet tot dat plan werd een half jaar geleden al gegeven op een door de Teldersstichting georganiseerd symposium.

Universiteiten en hogescholen moeten volgens de stichting de gelegenheid krijgen om hun studenten vooraf (‘aan de poort’) te selecteren, bijvoorbeeld op grond van eindexamencijfers, mondelinge gesprekken en toelatingstoetsen. Alleen de algemene hogere opleiding zou van die selectie moeten worden uitgezonderd. Om te voorkomen dat de instellingen te veel studenten binnenhalen en te makkelijk laten afstuderen, wil het VVD-bureau bovendien dat de budgetten in het hoger onderwijs minder afhankelijk worden van het aantal ingeschreven en geslaagde studenten.

Daarnaast wil de Teldersstichting dat de overheid er sneller toe overgaat om studentenstops in te stellen voor studies ,,die structureel tot aanzienlijke werkloosheid blijken op te leiden”. Studenten die een vooraf opgelegde temponorm niet halen, zouden bovendien niet alleen in hun portemonnee getroffen moeten worden, maar ook – behoudens gevallen van overmacht – wegens gebleken ongeschiktheid verwijderd moeten worden.

VVD-kamerlid M. de Vries is het voor een groot deel eens met de inhoud van het rapport. Zij is vooral enthousiast over het pleidooi om de scheiding tussen wetenschappelijk onderwijs en hoger beroepsonderwijs te herstellen. Een standpunt dat minister Ritzen van onderwijs in het vorige kabinet overigens ook verdedigde.

De kritiek op de paarse regeringsplannen vindt het kamerlid echter niet terecht. Er zou teveel gekeken zijn naar het concept-regeerakkoord, dat volgens haar ,,over-daadkrachtig”was. In het nieuwe akkoord zijn de formuleringen voldoende afgezwakt, stelt De Vries. (HOP/M.W.)

Marcel Wiegman

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.