Education

​VSSD: wetsvoorstel leenstelsel benadeelt bèta’s

De Delftse studentenvakbond VSSD vindt dat het wetsvoorstel voor het leenstelsel bètastudenten extra hard raakt, omdat hun studies gemiddeld een jaar langer duren en er geen compensatie is.

Volgens de VSSD zorgt de invoering van het leenstelsel ervoor dat de keuze voor een langer durende bètastudie wordt ontmoedigd. “De angst dat bètatechnici het hardst geraakt zouden worden bleek gegrond, de belofte van een adequate compensatie is niet nagekomen.” aldus Eric van Enter, voorzitter van de VSSD.

De bond wijst erop dat bètastudies gemiddeld een jaar langer duren en een hoge studielast kennen, waardoor het voor studenten moeilijk is om naast hun studie te werken. “Juist bètastudenten, aan wie al een tekort is, worden sterk benadeeld door invoering van het leenstelsel”.

De VSSD neemt daarom deel aan de landelijke demonstratie op 14 november 2014 in samenwerking met LSVb, ISO, LKvV, LAKS, FNV, JOB, NJR, AOb, FNV Jong, CNV jongeren, VCP Young Professionals, ROOD, CDJA, PerspectieF en PINK! 

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.