Education

VSSD-voorzitter spreekt u-raad toe

Het door het college van bestuur gepropageerde bestuursmodel van gedeelde medezeggenschap, waarbij een ondernemingsraad en studentenraad naast elkaar bestaan, doet het academisch klimaat aan de TU geweld aan.

Dit zei VSSD-voorzitter Chris Engelsman gisteren vanaf de publieke tribune in de u-raad.

Engelsman hield zijn betoog kort voordat de universiteitsraad met het college in debat ging over de invulling van de wet Modernisering Universitaire Bestuursorganisatie (MUB).

Engelsman memoreerde dat hij het vorige weekeinde tijdens het LSVb-kennisdebat collegevoorzitter De Voogd had zien opereren in een discussie tussen alfa’s, gamma’s en bèta’s. ,,Daarbij liet hij zijn gehoor voor zoete koek slikken dat de bèta’s de motor van de maatschappij zijn en eigenlijk het brood voor de alfa’s en de gamma’s verdienen. Maar tegen het verwijt dat daarop volgde – dat bèta’s geen echte academici zijn – ging hij niet in verweer.”

De VSSD-voorzitter stelde dat met de keuze voor gedeelde medezeggenschap de afkalving van het academisch klimaat wordt ingezet, omdat dit een te bedrijfsmatige aanpak zou zijn. ,,De academie kan en mag niet als een bedrijf worden benaderd. De ondernemingsraad is van en voor het bedrijfsleven, en een zakelijke scheiding tussen personeel en studenten doet de universiteit tekort. In aparte raden zullen groepen alleen nog maar hun eigenbelang nastreven.”

Engelsman drukte de raad en het college op het hart dat geluisterd moet worden naar ‘de TU als geheel’, om het bestuur een zo groot mogelijk draagvlak te geven. (H.O.)

Het door het college van bestuur gepropageerde bestuursmodel van gedeelde medezeggenschap, waarbij een ondernemingsraad en studentenraad naast elkaar bestaan, doet het academisch klimaat aan de TU geweld aan. Dit zei VSSD-voorzitter Chris Engelsman gisteren vanaf de publieke tribune in de u-raad.

Engelsman hield zijn betoog kort voordat de universiteitsraad met het college in debat ging over de invulling van de wet Modernisering Universitaire Bestuursorganisatie (MUB).

Engelsman memoreerde dat hij het vorige weekeinde tijdens het LSVb-kennisdebat collegevoorzitter De Voogd had zien opereren in een discussie tussen alfa’s, gamma’s en bèta’s. ,,Daarbij liet hij zijn gehoor voor zoete koek slikken dat de bèta’s de motor van de maatschappij zijn en eigenlijk het brood voor de alfa’s en de gamma’s verdienen. Maar tegen het verwijt dat daarop volgde – dat bèta’s geen echte academici zijn – ging hij niet in verweer.”

De VSSD-voorzitter stelde dat met de keuze voor gedeelde medezeggenschap de afkalving van het academisch klimaat wordt ingezet, omdat dit een te bedrijfsmatige aanpak zou zijn. ,,De academie kan en mag niet als een bedrijf worden benaderd. De ondernemingsraad is van en voor het bedrijfsleven, en een zakelijke scheiding tussen personeel en studenten doet de universiteit tekort. In aparte raden zullen groepen alleen nog maar hun eigenbelang nastreven.”

Engelsman drukte de raad en het college op het hart dat geluisterd moet worden naar ‘de TU als geheel’, om het bestuur een zo groot mogelijk draagvlak te geven. (H.O.)

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.