Campus

Vssd op de bres voor hbo’ers

De veertigjarige Vssd gaat haar horizon verbreden. De Delftse studentenvakbond is van plan om met de komst van Hogeschool Inholland en de TH-Rijswijk ook de belangen van hbo’ers te behartigen.

“We zijn er voor alle Delftse studenten”, aldus voorzitter Wieske Paulissen.
RAMSES KAIJEN
Waarom?

“Hbo-studenten hebben vaak dezelfde belangen als TU-studenten, bijvoorbeeld op het gebied van studentenhuisvesting. Omdat ze binnenkort zichtbaar aanwezig zullen zijn in Delft en de samenwerking tussen het hbo en de TU steeds nauwer wordt, willen we in ieder geval onze algemene diensten zoals rechtshulp ook aan hen aanbieden. Daarnaast willen we ook kijken of we hun specifieke belangen kunnen behartigen.”

Kunnen ze dat zelf niet?

“Nee. De medezeggenschapstructuur is daar binnen het hbo niet toereikend voor: het is te moeilijk om wat te bereiken. Daarom ontbreekt het nu op het hbo vaak aan iedere vorm van belangenbehartiging. Wij kunnen de hbo’ers met onze ervaring helpen om ergens te beginnen.”

Hoe wil je ze bereiken?

“Om de Vssd bekend te maken verspreiden we promotiematerialen via de studentenverenigingen van Inholland: Terra Fertilis en Sipke Wynia. Vooral de rechtshulp, de verzekeringen en de winkel brengen we daarmee onder de aandacht. Ook roepen we de verenigingen op om actief mee te helpen.”

Wat kunnen de studieverenigingen doen?

“Wij hebben zelf geen expertise in huis op het gebied van het onderwijs aan de hogeschool. Met huurrecht en studiefinanciering kunnen wij ze prima helpen, maar als we iets met hun onderwijsbelangen willen doen, dan zullen ze ook zelf actief moeten worden.”

Een hbo’er in het bestuur?

“Het zou kunnen. We weten nog niet precies welke richting we daarmee op zullen gaan. Misschien richten we uiteindelijk wel een zustervereniging op. Het hangt er ook vanaf wat de hbo’ers zelf willen. We starten in ieder geval een werkgroep hbo, waarin ze kunnen plaatsnemen. Als we in kaart hebben gebracht wat de Vssd voor de hbo’ers kan betekenen, zien we verder.”

Kunnen hbo’ers lid worden van de Vssd?

“Het is wel de bedoeling, maar de statuten moeten daar eerst nog op worden aangepast. De ledenraad heeft onlangs besloten dat, als hbo’ers actief worden, ze ook lid mogen worden.”

Meer leden voor de Vssd…

“Dat is wellicht een mooi bijkomend effect. Maar daar is het ons niet om te doen. We zien echt de noodzaak dat er zaken verbeteren aan het hbo. In gesprekken die we tot nu toe met studenten hebben gevoerd, horen we veel verhalen over slechte praktijken.”

De veertigjarige Vssd gaat haar horizon verbreden. De Delftse studentenvakbond is van plan om met de komst van Hogeschool Inholland en de TH-Rijswijk ook de belangen van hbo’ers te behartigen. “We zijn er voor alle Delftse studenten”, aldus voorzitter Wieske Paulissen.
RAMSES KAIJEN
Waarom?

“Hbo-studenten hebben vaak dezelfde belangen als TU-studenten, bijvoorbeeld op het gebied van studentenhuisvesting. Omdat ze binnenkort zichtbaar aanwezig zullen zijn in Delft en de samenwerking tussen het hbo en de TU steeds nauwer wordt, willen we in ieder geval onze algemene diensten zoals rechtshulp ook aan hen aanbieden. Daarnaast willen we ook kijken of we hun specifieke belangen kunnen behartigen.”

Kunnen ze dat zelf niet?

“Nee. De medezeggenschapstructuur is daar binnen het hbo niet toereikend voor: het is te moeilijk om wat te bereiken. Daarom ontbreekt het nu op het hbo vaak aan iedere vorm van belangenbehartiging. Wij kunnen de hbo’ers met onze ervaring helpen om ergens te beginnen.”

Hoe wil je ze bereiken?

“Om de Vssd bekend te maken verspreiden we promotiematerialen via de studentenverenigingen van Inholland: Terra Fertilis en Sipke Wynia. Vooral de rechtshulp, de verzekeringen en de winkel brengen we daarmee onder de aandacht. Ook roepen we de verenigingen op om actief mee te helpen.”

Wat kunnen de studieverenigingen doen?

“Wij hebben zelf geen expertise in huis op het gebied van het onderwijs aan de hogeschool. Met huurrecht en studiefinanciering kunnen wij ze prima helpen, maar als we iets met hun onderwijsbelangen willen doen, dan zullen ze ook zelf actief moeten worden.”

Een hbo’er in het bestuur?

“Het zou kunnen. We weten nog niet precies welke richting we daarmee op zullen gaan. Misschien richten we uiteindelijk wel een zustervereniging op. Het hangt er ook vanaf wat de hbo’ers zelf willen. We starten in ieder geval een werkgroep hbo, waarin ze kunnen plaatsnemen. Als we in kaart hebben gebracht wat de Vssd voor de hbo’ers kan betekenen, zien we verder.”

Kunnen hbo’ers lid worden van de Vssd?

“Het is wel de bedoeling, maar de statuten moeten daar eerst nog op worden aangepast. De ledenraad heeft onlangs besloten dat, als hbo’ers actief worden, ze ook lid mogen worden.”

Meer leden voor de Vssd…

“Dat is wellicht een mooi bijkomend effect. Maar daar is het ons niet om te doen. We zien echt de noodzaak dat er zaken verbeteren aan het hbo. In gesprekken die we tot nu toe met studenten hebben gevoerd, horen we veel verhalen over slechte praktijken.”

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.