Education

Vraagbaak voor chemische bedrijven in voorbereiding

Het Delft Centre for Sustainable Industrial Processes (Sip) werkt aan een vraagbaak voor kleine chemische bedrijven starten. Het Sip hoopt zo meer contracten met het kleinbedrijf in de wacht slepen.

Volgens Gijsbert Korevaar van Sip, die de promotie van de nieuwe vraagbaak zal verzorgen, zou er een telefonische hulpdienst in het leven geroepen kunnen worden. Ook kunnen er via internet vragen gesteld worden. Deze vragendienst moet een prominente plek innemen op de nieuwe website sip.tudelft.nl, die komend voorjaar de lucht ingaat.

Het Sip is één van de dertien zogeheten speerpunten van de TU, de onderzoeksgebieden waar de universiteit zich de komende vijf jaar mee wil profileren. De chemici die in dit speerpunt samenwerken, willen met de vraagbaak zichzelf meer als zelfstandig instituut met eigen kennisafdeling profileren. Nu gebeurt dat volgens Korevaar nog te weinig.

Mocht de chemische hulplijn een succes worden, dan krijgen ook andere speerpunten een eigen hulplijn voor bedrijven. Secties die onderzoek doen voor één van de van de twaalf speerpunten zouden dan de vragen van bedrijven uit een bijpassende sector, bijvoorbeeld duurzame energie, kunnen beantwoorden.

Volgens Korevaar is het midden- en kleinbedrijf de voornaamste doelgroep. “De grote bedrijven als Shell hebben al eigen grote researchafdelingen”, zegt hij. “Maar de kleintjes weten niet altijd waar ze aan specialistische kennis moeten komen. Voor die groep zouden wij als een soort kennisdienst kunnen fungeren, waarbij ze kunnen aankloppen voor vragen rondom nieuwe productiemethodes, chemicaliën en technieken.”

Wat de precieze vorm van de vraagbaak wordt is nog niet duidelijk. “Op 12 november moeten we daar in een workshop over beslissen”, zegt Korevaar, die de vraagbaak samen met de wetenschappelijke directeur van Sip, prof. Peter Jansens, opzet. “Zodra alles rond is willen we landelijk publiciteit aan de kennislijn geven op congressen. We willen zoveel mogelijk bedrijven aantrekken. Op termijn moeten er dan contracten uit kunnen voortvloeien tussen secties van Delft Chemtech en kleine bedrijven.”

Het onderzoek binnen Sip spitst zich nu toe op het duurzaam maken van productieprocessen. Zo kijkt Korevaar voor zijn huidige onderzoek naar een manier om fabrieken zo aan elkaar te koppelen, dat ze niet alleen elkaars afvalwarmte benutten (zoals nu in bijvoorbeeld Rijnmond al gebeurt), maar ook elkaars afvalstoffenuitstoot benutten. (RZ)

Volgens Gijsbert Korevaar van Sip, die de promotie van de nieuwe vraagbaak zal verzorgen, zou er een telefonische hulpdienst in het leven geroepen kunnen worden. Ook kunnen er via internet vragen gesteld worden. Deze vragendienst moet een prominente plek innemen op de nieuwe website sip.tudelft.nl, die komend voorjaar de lucht ingaat.

Het Sip is één van de dertien zogeheten speerpunten van de TU, de onderzoeksgebieden waar de universiteit zich de komende vijf jaar mee wil profileren. De chemici die in dit speerpunt samenwerken, willen met de vraagbaak zichzelf meer als zelfstandig instituut met eigen kennisafdeling profileren. Nu gebeurt dat volgens Korevaar nog te weinig.

Mocht de chemische hulplijn een succes worden, dan krijgen ook andere speerpunten een eigen hulplijn voor bedrijven. Secties die onderzoek doen voor één van de van de twaalf speerpunten zouden dan de vragen van bedrijven uit een bijpassende sector, bijvoorbeeld duurzame energie, kunnen beantwoorden.

Volgens Korevaar is het midden- en kleinbedrijf de voornaamste doelgroep. “De grote bedrijven als Shell hebben al eigen grote researchafdelingen”, zegt hij. “Maar de kleintjes weten niet altijd waar ze aan specialistische kennis moeten komen. Voor die groep zouden wij als een soort kennisdienst kunnen fungeren, waarbij ze kunnen aankloppen voor vragen rondom nieuwe productiemethodes, chemicaliën en technieken.”

Wat de precieze vorm van de vraagbaak wordt is nog niet duidelijk. “Op 12 november moeten we daar in een workshop over beslissen”, zegt Korevaar, die de vraagbaak samen met de wetenschappelijke directeur van Sip, prof. Peter Jansens, opzet. “Zodra alles rond is willen we landelijk publiciteit aan de kennislijn geven op congressen. We willen zoveel mogelijk bedrijven aantrekken. Op termijn moeten er dan contracten uit kunnen voortvloeien tussen secties van Delft Chemtech en kleine bedrijven.”

Het onderzoek binnen Sip spitst zich nu toe op het duurzaam maken van productieprocessen. Zo kijkt Korevaar voor zijn huidige onderzoek naar een manier om fabrieken zo aan elkaar te koppelen, dat ze niet alleen elkaars afvalwarmte benutten (zoals nu in bijvoorbeeld Rijnmond al gebeurt), maar ook elkaars afvalstoffenuitstoot benutten. (RZ)

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.