Opinion

Voortschrijdend inzicht

De faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek heeft een nieuwe entreehal. Otto Bergsma maakt zich zorgen over de kosten en vraagt zich hardop af of dit geld niet beter besteed kan worden.


Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek is een mooie faculteit. Ze is al vele decennia gehuisvest op de Kluyverweg 1. Hoewel sommigen beweren dat de oorspronkelijke flat een kwartslag gedraaid had moeten zijn, weet ik toch echt dat dat niet is gebeurd. Wel heeft de faculteitsflat twee ingangen, één met een dubbele schuifdeur aan de Kluyverweg en één met een draaideur aan de Antony Fokkerweg.


De dubbele schuifdeur is al vele jaren de hoofdingang van L&R en de draaideur de artiesteningang. Na een verfraaiing van de parkeerplaats werd de staf die de schuifdeur gebruikte, draaideurstaf. En door de overdekte studentenfietsstalling te verplaatsen werden de schuifdeurstudenten nu draaideurstudenten.

In 2012 blijkt dat de verfraaiers wat over het hoofd hadden gezien: de draaideur is de drukste ingang geworden. Hierbij kun je twee soorten volk onderscheiden: snel draaiende draaideurstudenten en langzaam draaiende draaideurstaf. Oei, oei, dat moest wel tot ergernis of erger leiden! Gelukkig was daar het Arbo-inzicht: De draaideuringang wordt dusdanig veel gebruikt dat er een grotere draaideur moet komen om veilig de faculteit in en uit te kunnen.


Al snel blijkt dat de nieuwe grotere draaideur niet echt past: de trap naar de eerste verdieping staat akelig in de weg, er is niet genoeg ruimte om prettig binnen te kunnen komen. Maar ook dat probleem is snel overkomen, de trap kan gewoon naar links verplaatst worden! De vijftig jaar oude tegelvloer moet dan wel aangevuld of anders vervangen worden.


Bij mijn vraag wat dat gaat kosten wordt het heel even stil. Maar al snel volgt het antwoord: helemaal niets, facilitair management en vastgoed betaalt, en niet de faculteit. Nu heb ik dat al vaker gehoord, en vervolgens gemerkt dat de huurprijs van gebouwen elk jaar wordt aangepast.


De suggestie dat de TU beter uit is als je de draaideur alleen voor draaideurstaf gebruikt of hem vervangt door een nooduitgang en het begrote verbouwgeld spendeert aan promovendi, waardoor het draaideurvolk geforceerd na vijftig meter schuifdeurvolk wordt, is niet wijs en dient dan ook niet gedaan te worden.

L&R, gefeliciteerd met de nieuwe entreehal, en vergeet vooral niet het adres van de faculteit te wijzigingen van Kluyverweg in Antony Fokkerweg. Dat past beter bij de faculteit en kost vast ook niets.


Dr.ir Otto Bergsma, afdeling aerospace materials & manufacturing composites (Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek).

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.