Education

Voortdurende reorganisaties bij werkplaats Natuurkunde

De vorige reorganisatie bij de afdeling Mechanische Ontwikkelingen (MO) bij Technische Natuurkunde is nog niet verteerd of het personeel moet zich weer voorbereiden op de volgende inkrimp-operatie.

De formatie moet van zeventien arbeidsplaatsen terug naar elf.

De bezuinigingen op personele lasten, die over de hele faculteit zullen plaatsvinden, komen in de werkplaats extra hard aan. Tussen 1989 en 1992 krompen de werkplaatsen die onder MO vallen al wegens bezuinigingen van ongeveer dertig man tot zeventien. Nu de faculteit in grote financiële problemen zit moeten er weer mensen weg.

Twee weken geleden besloot TN in de faculteitsraadsvergadering over de toekomstige formatie van het ondersteunend beheerspersoneel (obp). In totaal moeten daar vijfentwintig arbeidsplaatsen verdwijnen, waarvan zes uit de werkplaats.

Hoofd L.W. Gerrése ziet niet zitten hoe hij met elf mensen de hoeveelheid werk moet verzetten: ,,Uit cijfermateriaal van de afgelopen twee jaar blijkt dat ik drie, hooguit vier mensen kan missen. De commissie die de voorstellen omtrent obp-formatie voorbereidde schatte in dat de hoeveelheid werk zal afnemen. Het is mij niet duidelijk op basis waarvan die inschatting is gemaakt.”

Gerréses voorstel om veertien arbeidsplaatsen aan te houden werd in de raad behandeld. Na stemming werd het echter verworpen. ,,Kennelijk had ik niks aan mijn harde cijfers. Tegenover een inschatting sta je machteloos. Daarover valt moeilijk te discussiëren, immers niemand kan in de toekomst kijken.” Gerrése zint nog op een manier om zijn cijfers tot hun recht te laten komen, omdat hij vindt dat op deze manier de toekomst voor zijn medewerkers wel erg onzeker wordt.

Secretaris-beheerder Van der Laan meent dat de afweging niet alleen afhangt van het werkaanbod: ,,Een kleinere werkplaats doet minder werk zelf en besteedt meer uit. Daarin moet je keuzes maken en die zijn altijd enigszins arbitrair.” Na vaststelling van het obp-formatieplan in de faculteitsraad komende dinsdag zal het plan samengevoegd worden met het bedrijfsplan dat de faculteit momenteel op aanwijzing van het college van bestuur bijstelt. (J.O.)

Joyce Ouwerkerk

De vorige reorganisatie bij de afdeling Mechanische Ontwikkelingen (MO) bij Technische Natuurkunde is nog niet verteerd of het personeel moet zich weer voorbereiden op de volgende inkrimp-operatie. De formatie moet van zeventien arbeidsplaatsen terug naar elf.

De bezuinigingen op personele lasten, die over de hele faculteit zullen plaatsvinden, komen in de werkplaats extra hard aan. Tussen 1989 en 1992 krompen de werkplaatsen die onder MO vallen al wegens bezuinigingen van ongeveer dertig man tot zeventien. Nu de faculteit in grote financiële problemen zit moeten er weer mensen weg.

Twee weken geleden besloot TN in de faculteitsraadsvergadering over de toekomstige formatie van het ondersteunend beheerspersoneel (obp). In totaal moeten daar vijfentwintig arbeidsplaatsen verdwijnen, waarvan zes uit de werkplaats.

Hoofd L.W. Gerrése ziet niet zitten hoe hij met elf mensen de hoeveelheid werk moet verzetten: ,,Uit cijfermateriaal van de afgelopen twee jaar blijkt dat ik drie, hooguit vier mensen kan missen. De commissie die de voorstellen omtrent obp-formatie voorbereidde schatte in dat de hoeveelheid werk zal afnemen. Het is mij niet duidelijk op basis waarvan die inschatting is gemaakt.”

Gerréses voorstel om veertien arbeidsplaatsen aan te houden werd in de raad behandeld. Na stemming werd het echter verworpen. ,,Kennelijk had ik niks aan mijn harde cijfers. Tegenover een inschatting sta je machteloos. Daarover valt moeilijk te discussiëren, immers niemand kan in de toekomst kijken.” Gerrése zint nog op een manier om zijn cijfers tot hun recht te laten komen, omdat hij vindt dat op deze manier de toekomst voor zijn medewerkers wel erg onzeker wordt.

Secretaris-beheerder Van der Laan meent dat de afweging niet alleen afhangt van het werkaanbod: ,,Een kleinere werkplaats doet minder werk zelf en besteedt meer uit. Daarin moet je keuzes maken en die zijn altijd enigszins arbitrair.” Na vaststelling van het obp-formatieplan in de faculteitsraad komende dinsdag zal het plan samengevoegd worden met het bedrijfsplan dat de faculteit momenteel op aanwijzing van het college van bestuur bijstelt. (J.O.)

Joyce Ouwerkerk

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.