Education

Voorstel puntensysteem blijft nog even vertrouwelijk

Bonden en college gaan praten over de vraag welke methode bij het plaatsingsproces in de OOD-reorganisatie moet worden gebruikt: een puntensysteem of last in, first out (lifo).

Basis voor de gesprekken is een door de taskforce uitgewerkt voorstel voor een flexibel puntensysteem. Het stuk is ook naar de ondernemingsraad gestuurd. Het college van bestuur wil de inhoud nog niet prijsgeven, om de onderhandelingen niet in gevaar te brengen. Het college lijkt vooral te willen vermijden dat de bonden geërgerd concluderen dat de andere partij er al helemaal van uitgaat dat het een puntensysteem wordt.

In de ogen van de opstellers weet het nieuwe voorstel de voordelen van lifo en een puntensysteem te combineren. Medewerkers zouden niet allemaal over één kam worden geschoren. Tegen lifo is vaak ingebracht dat het een bot instrument is, dat enkel kijkt naar het aantal dienstjaren en niet naar persoonlijke kwaliteiten. De bonden menen echter dat lifo veel minder star is dan de tegenstanders het doen voorkomen, met name omdat de ontslagen over de verschillende leeftijdsgroepen kunnen worden verdeeld.

Bovendien vinden de bonden dat de tijd ontbreekt om een nieuw systeem zo zorgvuldig in te voeren dat het niet kan worden misbruikt door bazen om ‘oude rekeningen’ met medewerkers te vereffenen. Van de wettelijk verplichte lifo kan slechts worden afgeweken met toestemming van de bonden, en zoiets is op een Nederlandse universiteit nog niet eerder voorgekomen.

Het is niet ondenkbaar dat het nog tot half april duurt voor beide partijen er uit komen. De taskforce Personeel heeft actieplannen klaarliggen voor beide scenario’s (lifo of puntensysteem), dus voor vertraging van de reorganisatie hoeft dat niet te leiden. Maar loopt het overleg nog verder uit dan april, dan ontstaat er een nieuwe situatie. Het college zal dan misschien concluderen dat het vasthouden aan het puntensysteem geen vertraging van de reorganisatie waard is, en met tegenzin lifo slikken. Een andere scenario is dat de bonden in ruil voor invoering van het puntensysteem een langzamere afwikkeling van de reorganisatie bedingen.

De tijd lijkt in het voordeel van de bonden te werken. Ondertussen wordt wel duidelijk dat ondersteuners het wachten op helderheid over de vraag ‘lifo of puntensysteem?’ meer dan beu zijn. Tijdens een vorige week gehouden bijeenkomst over TU-mobiel gingen veel opmerkingen uit de zaal over deze kwestie. Bovendien bleken vragen als ‘Speelt het oordeel van je eigen baas een rol bij de plaatsing?’ lastig definitief te beantwoorden zolang het huidige voorstel nog niet is uitonderhandeld. (JP)

Pagina 14: Schuifpuzzelen op ‘De Verdieping’

Basis voor de gesprekken is een door de taskforce uitgewerkt voorstel voor een flexibel puntensysteem. Het stuk is ook naar de ondernemingsraad gestuurd. Het college van bestuur wil de inhoud nog niet prijsgeven, om de onderhandelingen niet in gevaar te brengen. Het college lijkt vooral te willen vermijden dat de bonden geërgerd concluderen dat de andere partij er al helemaal van uitgaat dat het een puntensysteem wordt.

In de ogen van de opstellers weet het nieuwe voorstel de voordelen van lifo en een puntensysteem te combineren. Medewerkers zouden niet allemaal over één kam worden geschoren. Tegen lifo is vaak ingebracht dat het een bot instrument is, dat enkel kijkt naar het aantal dienstjaren en niet naar persoonlijke kwaliteiten. De bonden menen echter dat lifo veel minder star is dan de tegenstanders het doen voorkomen, met name omdat de ontslagen over de verschillende leeftijdsgroepen kunnen worden verdeeld.

Bovendien vinden de bonden dat de tijd ontbreekt om een nieuw systeem zo zorgvuldig in te voeren dat het niet kan worden misbruikt door bazen om ‘oude rekeningen’ met medewerkers te vereffenen. Van de wettelijk verplichte lifo kan slechts worden afgeweken met toestemming van de bonden, en zoiets is op een Nederlandse universiteit nog niet eerder voorgekomen.

Het is niet ondenkbaar dat het nog tot half april duurt voor beide partijen er uit komen. De taskforce Personeel heeft actieplannen klaarliggen voor beide scenario’s (lifo of puntensysteem), dus voor vertraging van de reorganisatie hoeft dat niet te leiden. Maar loopt het overleg nog verder uit dan april, dan ontstaat er een nieuwe situatie. Het college zal dan misschien concluderen dat het vasthouden aan het puntensysteem geen vertraging van de reorganisatie waard is, en met tegenzin lifo slikken. Een andere scenario is dat de bonden in ruil voor invoering van het puntensysteem een langzamere afwikkeling van de reorganisatie bedingen.

De tijd lijkt in het voordeel van de bonden te werken. Ondertussen wordt wel duidelijk dat ondersteuners het wachten op helderheid over de vraag ‘lifo of puntensysteem?’ meer dan beu zijn. Tijdens een vorige week gehouden bijeenkomst over TU-mobiel gingen veel opmerkingen uit de zaal over deze kwestie. Bovendien bleken vragen als ‘Speelt het oordeel van je eigen baas een rol bij de plaatsing?’ lastig definitief te beantwoorden zolang het huidige voorstel nog niet is uitonderhandeld. (JP)

Pagina 14: Schuifpuzzelen op ‘De Verdieping’

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.