Education

Visitatierapport geen verrassing

De uitkomsten van de WTM-visitatie onder leiding van oud-rector Schenck bevestigen in grote lijnen het beeld dat al langer van de faculteit bestaat: een bonte verzameling van disciplines, die weinig verband met elkaar houden.

,,Het rapport bevat geen grote verrassingen”, zegt ook decaan Jochems, die wijst op de uitzonderlijke positie van WTM. In detail reageren wil hij niet. ,,Belangrijker is wat we er mee doen.”

Toch liet de commissie na de mondelinge rapportage op vrijdag 23 februari de faculteit redelijk optimistisch achter. Toen leek de commissie nog begrip te hebben voor de aparte positie van de bijvakken-faculteit en leken de nuances derhalve op hun plaats. In het handzame rapport zijn die nuances hier en daar verloren gegaan – en wat mild klonk, staat wat scherper op papier.

Jochems: ,,Niet dat er voor ons nieuwe dingen in staan, maar weet wel: WTM is een ongebruikelijke faculteit. Hier zitten dertien disciplines bij elkaar in één faculteit. De faculteit geeft heel veel onderwijs, maar nog het meest buiten de faculteit.”

Hij vervolgt: ,,Juist omdat het WTM-onderwijs zich over de hele TU uitspreidt, beschouw ik deze uitkomsten meer als een probleem van de instelling als geheel. Het houdt de faculteit een spiegel voor, maar ook de instelling. Zo van: kijk nu hoe je met je niet-technische vakken omgaat. Sommige faculteiten brengen een reëel deel aan, andere zijn daarin minimalistischer. Dat is een probleem van iedereen.”

Voor het overige erkent Jochems de heilzame werking van een zelfstudie. ,,Een waardevolle excercitie, waar we tenslotte zelf om hadden gevraagd. We nemen ons de aanbevelingen ter harte en daar waar nodig brengen we veranderingen aan.” (H.O.)

Henk Orsel

De uitkomsten van de WTM-visitatie onder leiding van oud-rector Schenck bevestigen in grote lijnen het beeld dat al langer van de faculteit bestaat: een bonte verzameling van disciplines, die weinig verband met elkaar houden. ,,Het rapport bevat geen grote verrassingen”, zegt ook decaan Jochems, die wijst op de uitzonderlijke positie van WTM. In detail reageren wil hij niet. ,,Belangrijker is wat we er mee doen.”

Toch liet de commissie na de mondelinge rapportage op vrijdag 23 februari de faculteit redelijk optimistisch achter. Toen leek de commissie nog begrip te hebben voor de aparte positie van de bijvakken-faculteit en leken de nuances derhalve op hun plaats. In het handzame rapport zijn die nuances hier en daar verloren gegaan – en wat mild klonk, staat wat scherper op papier.

Jochems: ,,Niet dat er voor ons nieuwe dingen in staan, maar weet wel: WTM is een ongebruikelijke faculteit. Hier zitten dertien disciplines bij elkaar in één faculteit. De faculteit geeft heel veel onderwijs, maar nog het meest buiten de faculteit.”

Hij vervolgt: ,,Juist omdat het WTM-onderwijs zich over de hele TU uitspreidt, beschouw ik deze uitkomsten meer als een probleem van de instelling als geheel. Het houdt de faculteit een spiegel voor, maar ook de instelling. Zo van: kijk nu hoe je met je niet-technische vakken omgaat. Sommige faculteiten brengen een reëel deel aan, andere zijn daarin minimalistischer. Dat is een probleem van iedereen.”

Voor het overige erkent Jochems de heilzame werking van een zelfstudie. ,,Een waardevolle excercitie, waar we tenslotte zelf om hadden gevraagd. We nemen ons de aanbevelingen ter harte en daar waar nodig brengen we veranderingen aan.” (H.O.)

Henk Orsel

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.