Opinion

Visitatie

Ik heb met lichte verbazing het verslag over het concept- rapport van de visitatiecommissie wiskunde gelezen. Dit concept-rapport heeft, hoewel geenszins geheim, een zeer beperkte verspreiding omdat het nog onderworpen is aan hoor en wederhoor van de bezochte faculteiten.

De reacties van de faculteiten waren ten tijde van het verschijnen van het verslag in Delta, al in het bezit van de visitatiecommissie en het eindrapport van deze commissie zal, naar het zich thans laat aanzien omstreeks midden maart worden aangeboden.

Dit tijdschema is evenmin geheim en de redactie van Delta zou hier, desgevraagd zeker van op de hoogte gebracht zijn. Het is mij dan ook een raadsel wat deze redactie voor heeft gehad met dit premature verslag. Vooralsnog zijn uitspraken als ,,…grote wijzigingen vallen niet te verwachten”, ,,…de teneur van het rapport is voor de Delftse wiskundeopleiding heel anders dan het positieve gevoel dat het bestuur van de faculteit overhield aan de mondelinge rapportage in september vorig jaar…” en andere, voortbrengselen van de duim van de verslaggever, die noch met de acties van de visitatiecommissie, noch met de perceptie van het bestuur van de faculteit stroken, naar mij bij navraag bleek.

Ik heb met lichte verbazing het verslag over het concept- rapport van de visitatiecommissie wiskunde gelezen. Dit concept-rapport heeft, hoewel geenszins geheim, een zeer beperkte verspreiding omdat het nog onderworpen is aan hoor en wederhoor van de bezochte faculteiten. De reacties van de faculteiten waren ten tijde van het verschijnen van het verslag in Delta, al in het bezit van de visitatiecommissie en het eindrapport van deze commissie zal, naar het zich thans laat aanzien omstreeks midden maart worden aangeboden.

Dit tijdschema is evenmin geheim en de redactie van Delta zou hier, desgevraagd zeker van op de hoogte gebracht zijn. Het is mij dan ook een raadsel wat deze redactie voor heeft gehad met dit premature verslag. Vooralsnog zijn uitspraken als ,,…grote wijzigingen vallen niet te verwachten”, ,,…de teneur van het rapport is voor de Delftse wiskundeopleiding heel anders dan het positieve gevoel dat het bestuur van de faculteit overhield aan de mondelinge rapportage in september vorig jaar…” en andere, voortbrengselen van de duim van de verslaggever, die noch met de acties van de visitatiecommissie, noch met de perceptie van het bestuur van de faculteit stroken, naar mij bij navraag bleek.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.