Education

Vijfduizend euro voor vrouwelijk techniektalent

Vrouwelijke techniekstudenten moeten even opletten: elektronicabedrijf Thales gaat tien studiebeurzen uitreiken van elk vijfduizend euro. Steeds meer bedrijven proberen op deze manier talent aan zich te binden.


“Scholarships bieden ons een extra mogelijkheid om in contact te komen met de top van het technisch talent in Nederland”, legt Geke Kooij van Thales uit. “Er is bewust voor gekozen om deze enkel aan vrouwelijke studenten aan te bieden. Bij Thales willen we wereldwijd vrouwen in de techniek stimuleren en promoten.” Naast een geldbedrag krijgen studenten de mogelijkheid om binnen het bedrijf af te studeren.


De afgelopen jaren beginnen steeds meer grote bedrijven mondjesmaat beurzen uit te delen aan talentvolle studenten, met name in de techniek. Bedrijfsbeurzen werden in 2010 op de agenda gezet door VVD-Kamerlid Anne-Wil Lucas, die de toenmalige staatssecretaris van Onderwijs opriep daarover in gesprek te gaan met het bedrijfsleven.


Stijgende studiekosten en de dreigende afschaffing van de basisbeurs maken het voor studenten interessant een sponsor te zoeken. Bedrijven zijn op zoek naar talen nu de tekorten in sommige sectoren blijven oplopen.


In het vorig jaar gesloten Techniekpact tussen werkgevers, overheid en onderwijs is afgesproken dat de topsectoren in totaal duizend beurzen beschikbaar gaan stellen aan bètastudenten. Dat begint op gang te komen: bedrijven uit de topsector chemie bijvoorbeeld steunden 42 hbo’ers en wo’ers en de topsector water heeft dit jaar 25 beurzen uitgereikt. Volgend jaar worden dat er meer. “Scheepsbouwers, aannemers maar ook kennisinstellingen zijn op zoek naar goede studenten. Dan moet je qua opleidingen denken aan civiele techniek, of maritieme techniek”, legt Henry Bleker van de Vereniging van Waterbouwers uit.


Andere initiatieven zijn er ook. De TU Eindhoven bijvoorbeeld heeft een beurzenprogramma voor masterstudenten, dat wordt gesponsord door bedrijven als Philips, Bosch en ASML. In ruil voor de financiële steun moeten afgestudeerden minstens drie jaar bij één van deze bedrijven werken. De Twentse ondernemer Gerard Sanderink reikte dit jaar tien beurzen uit aan studenten van Saxion en de Universiteit Twente. Zij moeten in ruil voor de sponsoring drie jaar in Twente aan de slag. Bij Thales hebben beursstudenten die verplichting niet.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.