Education

Vertel je woonwensen aan de minister

Woon je op kamers of bij paps en mams? Zoek je een eigen appartement of een gezellig studentenhuis? Wat ben je bereid voor een kamer te betalen? Minister Van der Laan (Vrom) wil met een internetenquête de ‘woonwensen’ van studenten in kaart brengen.

De studentenbonden hebben de minister gevraagd om een nieuw actieplan tegen de kamernood, maar Van der Laan wilde eerst onderzoek doen. Is de kamernood wel zo hoog als de studentenbonden beweren? Willen studenten ouderwets op kamers of wonen ze liever op zichzelf? Wat vinden ze betaalbaar, en wonen ze het liefst op een campus of midden in de stad?

Iedereen kan de enquête invullen. De uitkomsten ervan zullen meewegen in de nieuwe plannen voor studentenhuisvesting, belooft VROM. De vragenlijst staat nog tot 1 oktober online.

De tien studenten die de brief ondertekenden, zeggen dat ze geen waar voor hun geld hebben gekregen. Ze zijn ontevreden over de werkplaatsen die ze tijdelijk toegewezen kregen na de brand van Bouwkunde bij Technische Natuurwetenschappen.

De ruimte is te klein waardoor ze niet goed in groepsverband kunnen werken, aldus de ondertekenaars. “Ons was geschikte werkruimte beloofd na de vakantie. “Dat is waarom we terug zijn gekomen en opnieuw collegegeld hebben betaald”, schrijven ze.

Veel van de ondertekenaars komen van buiten de EU en betalen daarom een hoog collegegeld. Ze vinden het daarom extra zuur dat zij nog geen onderdak hebben in het nieuwe bouwkundegebouw aan de Julianalaan, en de meeste andere studenten wel.

In september stuurden de studenten al een brief waarin ze hun beklag deden bij de decaan van Bouwkunde. Er kwam geen reactie. Nu eisen ze van rector Jacob Fokkema hun geld terug en een onmiddellijk gesprek.

De studenten zelf waren niet voor commentaar bereikbaar. Fokkema geeft aan eerst nog advies te willen inwinnen bij de decaan van Bouwkunde om feitelijk goed geïnformeerd te zijn, voordat hij een reactie wil geven op de brief. Vervangend Bouwkundedecaan Jan Rots zegt de klacht zeer serieus te nemen.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.